Współpraca podstawą zrównoważonego rozwoju regionu

18.01.2022

We wstępie do Strategii Metropolia Krakowska 2030 czytamy, że stanowi ona „ (…) strategię współpracy gmin na rzecz rozwoju ponadlokalnego”. Jednoznacznie można więc określić, że podwaliną rozwoju regionalnego jest współpraca – zarówno pomiędzy gminami MK, jak i innymi gminami oraz instytucjami partnerskimi. Sieć współpracy na rzecz rozwoju obszaru prezentuje instalacja naścienna, która znajduje się biurze Stowarzyszenia Metropolii Krakowskiej.

DEKLARACJA WSPÓŁPRACY

Potwierdzeniem woli współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej jest złożenie deklaracji poparcia przez sygnatariuszy. Pierwsze podpisy pod deklaracją zostały złożone podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju ponadlokalnego do 2030 r. Złożyli je szefowie gmin Metropolii Krakowskiej – jednogłośnie potwierdzając wolę współpracy metropolitalnej. Więcej informacji: tutaj.

Gminom Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, dotychczasowa, kilkuletnia współpraca pokazała realną wartość wspólnego działania i spójnego myślenia o rozwoju. Na bazie tych doświadczeń oraz silnego przekonania o wyższości współpracy nad działaniem w pojedynkę, budujemy tę strategię. Strategię ludzką i przystępną.
Strategię zgodną z wizją: #Metropolia_możliwości.

Strategia Metropolia Krakowska 2030, Wstęp

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PODPIS POD DEKLARACJĄ?

Podstawą zrównoważonego rozwoju regionu jest także współpraca z gminami sąsiednimi dla Metropolii Krakowskiej oraz z różnymi instytucjami oraz podmiotami partnerskimi. Wolę tej współpracy można potwierdzić poprzez złożenie podpisu pod deklaracją przedstawiciela gminy/instytucji, a jej nazwa stanie się elementem modelu sieci współpracy na rzecz rozwoju regionu!

Prezydent Jerzy Muzyk, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podczas podpisu deklaracji w dniu 14 grudnia mówił: – Działania wymagają współpracy wielu podmiotów, dlatego dziś podpisujemy deklarację poparcia idei zrównoważonego rozwoju Metropolii Krakowskiej i wszystkich, którzy będą chcieli nam pomagać zapraszamy do jej podpisania. Wszystko po to, aby w tym miejscu świata, jakim jest Metropolia Krakowska, żyło się nam wszystkim dobrze. Chcemy, by mieszkańcy obszaru żyli w nowoczesnej,  europejskiej metropolii oferującej im możliwości wszechstronnego rozwoju. By żyli w Metropolii możliwości!

TREŚĆ DEKLARACJI: tutaj.