WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. GOSPODARKI, EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

24.01.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA 

SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. Gospodarki, Edukacji i Spraw Społecznych Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat 

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Głównego Specjalisty w Zespole ds. Gospodarki, Edukacji i Spraw Społecznych w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Krakowska została wybrana: 

Pani Anna Rychły-Mierzwa 

Uzasadnienie wyboru: 

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.