WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

25.01.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) została wybrana:

Pani Agnieszka Radziszowska

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.