WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

28.01.2022

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA została wybrana:

Pani Natalia Sierpińska

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.