Kompetencje cyfrowe – wyzwania instytucji kultury

04.02.2022

Kompetencje cyfrowe są dziś nieodłączną częścią kompetencji społecznych i kulturowych. Edukacja medialna i cyfrowa to istotne zadanie dla instytucji kultury, które aktualnie przechodzą swoisty proces „akceptacji” kultury cyfrowej, rozwoju uczestnictwa w kulturze za pośrednictwem mediów wirtualnych i implementacji tych działań do własnych programów.

– Kompetencje cyfrowe to zestaw różnych kompetencji, które umożliwiają świadome, krytyczne i funkcjonalne korzystanie z technologii informacyjno-­komunikacyjnych w celu zdobywania informacji, uczenia się, komunikowania czy aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, obywatelskim czy kulturowym – mówi Piotr Knaś, przedstawiciel Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie.

Warto jednak przy tym pamiętać, iż nabywanie kompetencji cyfrowych nie powinno być celem samym w sobie – wciąż najistotniejszym dla instytucji jest bowiem budowanie trwałych relacji i bezpiecznego środowiska współpracy. Technologia oferuje jedynie narzędzia, które powinny być wykorzystywane do budowania otwartej, bazującej na zaufaniu komunikacji z odbiorcą i włączania go w przestrzeń kultury.

Kompetencje cyfrowe w instytucjach kultury

W październiku ukazał się raport MIK poświęcony kompetencjom cyfrowym w instytucjach kultury. Zobacz TUTAJ.