Nabór wniosków na projekty wspierające inicjatywy społeczne, sprawiedliwość oraz wartości UE

03.02.2022

Czy słyszałeś o programach: „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV) i „Sprawiedliwość”? To przedsięwzięcia Komisji Europejskiej wpierające różnorodne projekty na rzecz równości obywateli, zaangażowania obywatelskiego, promocji i ochrony wartości Unii Europejskiej (UE). Obecnie w obu programach trwają nabory wniosków.

Na dofinansowanie projektów z programu CERV w 2022 r. Komisja Europejska przeznaczyła łącznie 143,4 mln EUR, z kolei inicjatywy programu „Sprawiedliwość” zostaną wsparte w 2022 r. budżetem w wysokości 13,3 mln EUR.

Wnioski o finansowanie projektów składać mogą zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne.

Szczegóły dot. zakresów tematycznych projektów i zasad ich finansowania znajdują się na stronach poszczególnych naborów, w dokumencie pod nazwą „call document”.

Program „Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” (CERV)

 1. Inicjatywy podnoszące świadomość na temat Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz działań w zakresie strategicznych sporów sądowych dotyczących demokracji, praworządności i naruszeń praw podstawowych
  Budżet: 2 mln EUR
  Termin składania wniosków: 24 lutego 2022 r.
  Link do strony naboru
 2. Inicjatywy na rzecz promowania i ochrony wartości Unii
  Budżet: 51 mln EUR
  Termin składania wniosków: 29 marca 2022 r.
  Link do strony naboru
 3. Projekty dotyczące zaangażowania i uczestnictwa obywateli
  Budżet: 17 mln EUR
  Termin składania wniosków: 10 lutego 2022 r.
  Link do strony naboru
 4. Projekty dotyczące partnerstwa miast i sieci miast
  Budżet: 11 mln EUR
  Termin składania wniosków: 24 marca 2022 r.
  Link do zaproszenia do składania wniosków
 5. Projekty dotyczące pamięci o przeszłości Europy
  Budżet: 8 mln EUR
  Termin składania wniosków: 24 marca 2022 r.
  Link do strony naboru
 6. Inicjatywy promujące równość oraz na rzecz przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i dyskryminacji
  Budżet:12,2 mln EUR
  Termin składania wniosków: 24 lutego 2022 r.
  Link do strony naboru
 7. Inicjatywy promujące równość płci
  Budżet: 6,8 mln EURTermin składania wniosków: 16 marca 2022 r.
  Link do strony naboru
 8. Projekty na rzecz zapobiegania przemocy ze względu na płeć, przemocy wobec dzieci oraz zwalczania tych zjawisk
  Budżet: 30,5 mln EUR
  Termin składania wniosków: 12 kwietnia 2022 r.
  Link do strony naboru
 9. Projekty na rzecz ochrony i promowania praw dziecka
  Budżet: 3 mln EUR
  Termin składania wniosków: 18 maja 2022 r.
  Link do strony naboru
 10. Inicjatywy na rzecz włączenia społecznego Romów (konkurs ograniczony do krajowych punktów kontaktowych ds. Romów)
  Budżet: 1,9 mln EUR
  Termin składania wniosków: 3 marca 2022 r.
  Link do strony naboru

Program „Sprawiedliwość”

 1. Inicjatywy wspierające współpracę sądową w sprawach cywilnych i karnych
  Budżet: 5,5 mln EUR
  Termin składania wniosków: 16 marca 2022 r.
  Link do strony naboru
 2. Ponadnarodowe projekty w zakresie szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości obejmujących prawo cywilne, prawo karne lub prawa podstawowe
  Budżet: 5 mln EUR
  Termin składania wniosków: 22 marca 2022 r.
  Link do strony naboru
 3. Krajowe lub ponadnarodowe projekty w dziedzinie e-sprawiedliwości
  Budżet: 2,8 mln EUR
  Termin składania wniosków: 15 marca 2022 r.
  Link do strony naboru