Trendy technologiczne w 2022 roku

17.02.2022

Jakie będą trendy technologiczne w 2022 roku? W jakim zakresie i na jakich zasadach nowa perspektywa będzie dofinansowywać innowacje? Jaka jest aktualna oferta Programu Ramowego Horyzont Europa skierowana do przedsiębiorców? Jak znaleźć pomysł na innowację, a następnie ją wdrożyć? To tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszone podczas bezpłatnej konferencji „Trendy technologiczne w 2022 roku”, która odbędzie się 24 lutego 2022 roku w formule on-line w ramach projektu Innovation Coach.

Wydarzenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy już rozwijają lub w najbliższej przyszłości zamierzają rozpocząć działalność innowacyjną, jak również planują aplikować o fundusze europejskie na B+R. W konferencji wezmą udział przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundacji Edukacyjnej Perspektywy. Nadrzędnym celem wydarzenia jest ukazanie możliwości wsparcia aktywności badawczej i innowacyjnej przedsiębiorstw, a w efekcie pogłębienia współpracy między nauką a biznesem.

Nabór uczestników potrwa do środy, 23 lutego do godz. 16.00. Formularz zgłoszeniowy: KLIKNIJ TUTAJ.

Agenda:
10.00-10.10  Otwarcie wydarzenia  – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
10.10-10.30  Oferta Innovation Coach dla przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki na drodze do innowacji  – Anna Sęk, Centrum Projektów Badawczych UE
10.30-11.15  Success Stories Innovation Coach  – panel dyskusyjny, uczestnicy Innovation Coach, Aleksandra Kapłon, Centrum Projektów Badawczych UE
11.15-12.00  Trendy technologiczne w 2022 roku – dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy
12.00-12.15 Przerwa
12.15-13.00  Instrument Step i aktualna oferta POIR oraz plany dotyczące przyszłego wsparcia innowacji – Patrycja Zeszutek, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
13.00-13.45  Główne obszary wsparcia dla przedsiębiorców w programie Horyzont Europa – Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Centrum Projektów Badawczych UE/ Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
13.45-14.00  Sesja Q&A i zakończenie spotkania

Innovation Coach to kompleksowa bezpłatna usługa wsparcia polskich przedsiębiorców w pierwszych krokach na drodze do innowacji. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem branżowym przedsiębiorcy mają szansę wykreować pomysł na wdrożenie innowacji oraz pozyskać wiedzę o sfinansowaniu takiej działalności. Warunkiem uczestnictwa w coachingu innowacji jest brak doświadczenia w realizowaniu projektów badawczo-rozwojowych i innowacyjnych oraz pozyskiwaniu funduszy publicznych na ten cel. Firma musi być także zarejestrowana w Polsce.

Źródło: www.innovationcoach.pl