APEL 100 EUROPEJSKICH PREZYDENTÓW I BURMISTRZÓW MIAST

17.03.2022

15 marca 100 burmistrzów europejskich miast, m.in. Barcelony, Bremy, Londynu, Pragi, Rzymu, Mannheim czy Oslo podpisało tzw. Dramatyczny krzyk z Mariupola – apel do rządów Europy i Komisji Europejskiej. Domagają się w nim zintensyfikowania wysiłków na rzecz zakończenia wojny w Europie, w tym m.in. natychmiastowego zamknięcia przez UE wszelkiego handlu z Rosją i Białorusią.

Uruchomienie korytarzy humanitarnych, wprowadzenie systemowych rozwiązań wobec kryzysu uchodźczego oraz natychmiastowe zaprzestanie zakupów węgla, ropy i gazu – to najważniejsze postulaty burmistrzów i przedstawicieli miast europejskich w sprawie wojny na Ukrainie. „Nagły szok, jaki wywoła zakończenie uzależnienia od ropy, gazu i węgla jest ofiarą konieczną, nieporównywalną z ofiarą niewinnych ukraińskich kobiet, mężczyzn i dzieci” – deklarują we wspólnym apelu.

W rezolucji przedstawiciele europejskich samorządów domagają się wstrzymania wszelkich stosunków handlowych z Rosją i Białorusią do czasu wycofania się rosyjskiej armii z Ukrainy. Nie mamy wątpliwości, że życie kobiet i mężczyzn jest dalece wartościowsze niż handel, praca, niż energia nawet, stwierdzono w apelu. Rozumiejąc wagę decyzji i skutki jej podjęcia, wskazują, że jest to jedyna słuszna droga: przede wszystkim w imię europejskich wartości, ale także dalekosiężnego interesu całej Europy.

Sygnatariusze apelu wzywają także do wymuszenia na Rosji rzeczywistego wywiązania się z deklaracji otwarcia korytarzy humanitarnych: Nie mamy prawa akceptować rzeczywistości, w której „otwieranie” korytarzy przez armię rosyjską tak naprawdę oznacza otwieranie ognia do uciekających, próbujących wydostać się z piekła wojny, ludzi. Wskazują, że podjęcie działań mających na celu zakończenie agresji wobec ludności cywilnej jest obowiązkiem Europy i jej globalnych sojuszników.

Według burmistrzów, istnieje potrzeba solidarności europejskiej, aby wypracować i szybko podjąć decyzje dotyczące możliwości przyjmowania i relokacji uchodźców w Europie. „Deklarujemy gotowość do wypełnienia zobowiązań wynikających z decyzji UE z 2015 dotyczącej wspólnej odpowiedzialności za zarządzanie kryzysem uchodźczym.” – wskazują w rezolucji. Apelują także o nawiązanie współpracy krajów UE bezpośrednio sąsiadujących z Ukrainą z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami ekspertów, dysponującymi wiedzą w zakresie zarządzania kryzysowego.

W załączeniu pełny tekst Wspólnego Wezwania oraz lista burmistrzów, którzy go podpisali.

Burmistrzowie z innych miast mogą wesprzeć Apel za pośrednictwem europejskich organizacji miejskich, takich jak:

  • Europejskie Stowarzyszenie Demokracji Lokalnej (ALDA)
  • Eurocities
  • METREX
  • Metropolis
  • Związek Miast Bałtyckich (UBC)
  • CEMR
  • Komitet Regionów – Grupa Ukraina
  • Unia Metropolii Polskich (UMP)
  • Związek Miast Polskich (ZMP).