Pakiety pomocowe dla uchodźców z Ukrainy

02.03.2022

Od 1 marca od godziny 12.00 na Stadionie Miejskim im. H. Reymana obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego, mogą odebrać żywność oraz środki higieniczne pierwszej potrzeby. Potrzebującym rozdawane są dary, które przekazali krakowianie w ramach miejskiej zbiórki.

Aby otrzymać taki pakiet pomocowy, uchodźcy powinni wylegitymować się paszportem z pieczątką, na której widnieje data wjazdu na terytoriom Polski, skierowaniem na pobyt w miejscu zakwaterowania, które zostało wydane przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie lub innym dokumentem wydanym przez Konsulat Generalny Ukrainy który potwierdza, że dana osoba jest uchodźcą wojennym.

Udzielona pomoc jest ewidencjonowana, a jej odbiór zostaje potwierdzony podpisem.

Jeśli występujemy w imieniu uchodźców jako reprezentant koalicji „Otwarty Kraków” należy przedstawić upoważnienie do odbioru darów, które zostało wydane przez władze organizacji.

Godziny wydawania darów:
– poniedziałek-piątek, w godz. 12.00-18.00
– sobota-niedziela, w godz. 9.00-15.00

Osoba upoważniona odbiera pakiety:

– dla indywidualnych wskazanych przez niego uchodźców wojennych,
– posiada listę osób, dla których odbiera pakiety z numerami paszportu, skierowań, innych dokumentów o których mowa powyżej (o ile posiada te dane),
– podpisuje odbiór pakietów żywnościowych oświadczając, że zostaną one wydane potrzebującym uchodźcom.

Więcej informacji: www.krakow.pl