Pomoc dla obywateli Ukrainy

04.03.2022

INFORMACJE DLA OBYWATELI UKRAINY

 1. Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski.
 2. Jeżeli nie masz zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, udaj się do najbliższego punktu recepcyjnego.
 3. W punkcie recepcyjnym:
 • otrzymasz więcej informacji na temat pobytu w Polsce,
 • zapewnimy Ci tymczasowe zakwaterowanie w Polsce,
 • otrzymasz ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Lista punktów recepcyjnych: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina2.

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego;
 • wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C);
 • wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen;
 • posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu;
 • wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym;
 • zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy.

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał do Polski na podstawie:

 • ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego – legalny pobyt trwa do 90 dni;
 • wizy krajowej lub wizy Schengen, wydanej przez polski organ – pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy i okresem pobytu w niej wskazanym.

Przedłużenie legalnego pobytu jest możliwe przed jego upływem poprzez złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub w razie spełnienia przesłanek wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. Wnioski składa się w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce pobytu. Niezależnie od powyższego, istnieje możliwość legalnego przebywania na terytorium Polski na podstawie specjalnych przepisów dotyczących epidemii COVID-19. Szczegółowe informacje: www.gov.pl/udsc.

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy są opublikowane tutaj:
https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

CENTRA ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (województwo małopolskie):

 • Wojewoda Małopolski dysponuje pełną bazą adresową hoteli, hosteli i pensjonatów znajdujących się na terenie Krakowa przeznaczonych do zakwaterowania uchodźców na naszym województwa małopolskiego;
 • oferty od mieszkańców/ek Krakowa gotowych udostępnić lokale dla uchodźców/czyń z Ukrainy należy zgłaszać do Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa

ROZMÓWKI UKRAIŃSKO-POLSKIE DLA UCHODŹCÓW
W Punkcie Informacyjnym dla Obcokrajowców w Krakowie są dostępne ukraińsko-polskie rozmówki dla uchodźców z Ukrainy. Można je odebrać w punkcie przy ul. Daszyńskiego 22 oraz pobrać w wersji elektronicznej tutaj

KONTAKT:
Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel.: +48 12 392 11 15, 12 392 13 00, e-mail: czk@malopolska.uw.gov.pl

Specjalna Infolinia Wojewody Małopolskiego dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Polsce, tel.: +48 12 210 20 02, e-mail: info.spec@muw.pl.

Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa, tel. +48 12 616 59 99, +48 12 616 9991, e-mail: czk@um.krakow.pl