Razem dla Ukrainy

01.03.2022

Urząd Wojewódzki zaprosił do współpracy starostów i prezydentów miast, którzy pracują nad stworzeniem Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Pomocy dla Ukrainy. Celem inicjatywy jest przygotowanie w każdym powiecie magazynów pomocy. Podejmowane działania będą dotyczyły również usług związanych z transportem i noclegami.

Fot. kraków.pl

Powiatowe Magazyny Pomocy (PMP)
Starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu będą odpowiadali za zorganizowanie PMP – odpowiednią segregację i kategoryzację produktów (według listy produktów, które powinny być przekazywane), pakowanie produktów na palety, funkcjonowanie PMP przez 24 h na dobę, przyjmowanie produktów, a także podział zebranych rzeczy na te przeznaczone dla Ukraińców przebywających na terenie Polski, jak i te, które będą przewożone na Ukrainę.

Za dystrybucję produktów odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. PSP będzie organizować transport darów do składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ewentualnie do organizacji pomocowych. Również PSP będzie na bieżąco zgłaszać gromadzone produkty do bazy RARS.

Transport
Do transportu wykorzystywane będą m.in. środki transportu, które Małopolanie już zaczęli zgłaszać na adres transport.ukraina@muw.pl

Pomoc humanitarna
Pytania/zgłoszenia w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy prosimy kierować na adres: pomoc.ukraina@muw.pl

Punkt informacyjny wojewody małopolskiego:
Infolinia dla szukających schronienia: 12 210 20 02
Infolinia w sprawie legalizacji pobytu i pracy: 12 210 20 20

Zaświadczenia tożsamości dla uchodźców
Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie od poniedziałku, 28 lutego wydaje zaświadczenia tożsamości dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski bez paszportów.

Pomoc dla uchodźców w Krakowie:
Jak możesz pomóc Ukraińcom, którzy dotarli do Krakowa?
Kraków Otwarty na Świat
Koalicja Otwarty Kraków – 40 organizacji społecznych, które łączą siły działania, by jak najszybciej zorganizować niezbędną pomoc dla Ukrainy (lista organizacji tworzących koalicję)
Centrum Wielokulturowe

Wojewódzki System Koordynacji Pomocy dla Ukrainy

Źródło: kraków.pl