Integracja transportu w Niepołomicach

21.04.2022

Prace związane z realizacją projektu „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF” zostały zakończone. W ramach projektu zrealizowano szereg inwestycji na terenie czterech miejscowości: Niepołomic, Podłęża, Staniątek i Woli Batorskiej.

Projekt, realizowany od 2018 r. w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, zakładał budowę parkingów w systemie Park&Ride oraz punktów przesiadkowych w czterech miejscowościach gminy. Przedsięwzięcie zaowocowało 4 nowymi parkingami, które łącznie posiadają 472 miejsca postojowe dla samochodów, 32 dla motocykli oraz 258 dla rowerów. W ramach inwestycji przebudowano też drogi dojazdowe. Gruntownej modernizacji poddano ulicę Kolejową w Podłężu, która stała się woonerfem, czyli ulicą z priorytetem dla pieszych i rowerzystów, która łączy funkcje atrakcyjnej i bezpiecznej przestrzeni publicznej, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców.

Realizacja tego zadania, w połączeniu z ukończeniem przebudowy linii kolejowej do Krakowa oraz zwiększeniem częstotliwości kursowania autobusowej komunikacji aglomeracyjnej, otworzyła nowe możliwości w dziedzinie transportu zbiorowego do i z gminy Niepołomice. – Budowa nowoczesnych parkingów Park&Ride to w naszej gminie jedna z największych inwestycji ostatnich lat. Dzięki systemowi „Parkuj i Jedź” mamy nadzieję zmienić przyzwyczajenia mieszkańców. Zdajemy sobie sprawę, że największy potencjał mają te parkingi, które wybudowano przy węzłach kolejowych. Zostawiając samochód w Staniątkach czy Podłężu jesteśmy w stanie szybko i bezpiecznie dojechać pociągiem do Krakowa, Bochni czy Tarnowa. Każdy Park&Ride to też specjalne stanowiska „Pocałuj i Jedź”, które dają gwarancję bezpiecznego wysadzenie z auta osób, które udają się na pociąg lub autobus – mówi Roman Ptak, Burmistrz Miasta i Gminy Niepołomice. – Park&Ride to nie tylko estetycznie uporządkowana przestrzeń. To przede wszystkim sposób na bezpieczne, płynne przemieszczanie się – dodaje Roman Ptak.