CityLab – jak Wrocław wdraża ideę Smart City?

13.05.2022

CityLab jest przedsięwzięciem zainicjowanym przez miasto Wrocław w ramach realizowanej idei Smart City. Jego celem jest wytworzenie w przestrzeni miasta obszarów, w ramach których przedsiębiorcy, start-upy i naukowcy mogą testować autorskie, unikalne oraz niespotykane do tej pory w przestrzeni publicznej rozwiązania.

Miasto jako wspólny projekt

Opierając się na założeniach idei Smart City, władze samorządowe Wrocławia prowadzą aktywne działania na rzecz inwestycji w kapitał ludzki i społeczny, wierząc, że nowoczesne miasto to wspólny projekt mieszkańców, lokalnych władz i firm. Główne filary Smart City Wrocław to: zarządzanie, ekonomia, styl życia, ludzie, edukacja, mobilność, infrastruktura i środowisko.

Innowacyjne rozwiązania? Najpierw test!

CityLab zakłada testowanie narzędzi do rozwiązania problemów, które mają wpływ na codzienne życie mieszkańców miasta. Projekt umożliwia sprawdzenie technologii w żywej tkance miasta, niemożliwej do odtworzenia w sztucznych warunkach. – Naszym celem jest taki wybór zgłaszanych inicjatyw (projektów), aby ich realizacja wiązała się z wytworzeniem narzędzi, funkcjonalności lub udogodnień, które będą służyły mieszkańcom, co w praktyce pozwoli na uzyskanie wartości dodanej. Jednocześnie oceniane są możliwości wdrożenia projektu na stałe, po wcześniejszym rozpoznaniu sytuacji technicznej, finansowej oraz prawnej – mówi Robert Bednarski, zastępca dyrektora ds. SmartCity w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki w Urzędzie Miejskim Wrocławia. – Dzięki takiemu testowaniu, nowe rozwiązanie może stać się w przyszłości komercyjnym rozwiązaniem, z którego skorzystają zarówno mieszkańcy, jak i inne instytucje – dodaje.

WROCŁAW CITYLAB a ParkDots

Jednym z przykładowych wdrożeń powstałych z projektu pilotażowego realizowanego w ramach wrocławskiego CityLabu jest System zajętości miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami i auto-karów turystycznych, który w łatwy i wygodny sposób wskazuje kierowcom oraz przewodnikom najbliższe wolne miejsce parkingowe. Bezpłatna aplikacja ParkDots stanowi zarówno wsparcie jak i uzupełnienie systemu.

Zobacz: www.wroclaw.pl/smartcity