REKRUTACJĘ ZAKOŃCZONO: INFORMACJA O WYNIKU NABORU PRACOWNIKA NA STANOWISKO PRACY: KOORDYNATOR/KIEROWNIK W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚIP)

31.05.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na stanowisko pracy koordynator/kierownik w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (ŚIP) została wybrana:

Pani Agnieszka Arabas

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.