Kilka słów o PPP

10.05.2022

Czy można efektywnie realizować inwestycje we współpracy samorządów z przedsiębiorstwami? W jaki sposób podjąć takie działania? Odpowiedzią jest Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), które może być skutecznym narzędziem do efektywnej realizacji wysokojakościowych usług publicznych. Warto przyjrzeć się mu bliżej.

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to realizacja zadań publicznych, oparta na wieloletniej umowie określającej podział zadań oraz ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym a partnerem prywatnym. Celem PPP jest świadczenie za wynagrodzeniem określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną.

Dlaczego warto?

Realizacja inwestycji w formule PPP to szereg korzyści dla instytucji publicznych, wśród których warto wymienić przede wszystkim możliwość realizacji istotnej inwestycji bez zaangażowania budżetu publicznego oraz przeniesienie ryzyka budowy, dostępności i popytu na daną usługę na partnera prywatnego. PPP daje możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia biznesu.

Z kolei dla partnera prywatnego głównymi motywacjami do podjęcia współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego są: uzyskanie zwrotu finansowego z zaangażowania kapitału własnego, długotrwała relacja ekonomiczna oraz optymalizacja kosztów własnych i maksymalizacja przychodów.

By osiągnąć sukces w realizacji projektu PPP kluczowa jest zarówno dobrze przygotowana dokumentacja i skutecznie rozstrzygnięte postępowanie na wybór partnera, jak i płynna, wieloletnia współpraca podmiotu publicznego oraz partnera prywatnego w całym okresie realizacji umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Choć wybór wykonawcy oraz skonstruowanie umowy wymaga sporo pracy oraz czasu, warto taki wysiłek podjąć.

Inwestycje w PPP

Zakres inwestycji realizowanych w tej formule jest bardzo szeroki, a rosnąca corocznie w Polsce wartość podpisywanych umów potwierdza możliwość stosowania partnerstwa publiczno-prywatnego w wielu obszarach.

PPP – przykłady zastosowania

Warto przyjrzeć się już zrealizowanym w tej formule inwestycjom publicznym. Jednym z ciekawszych projektów rewitalizacyjnych jest zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz obszarów z nim sąsiadujących. Realizacja projektu pozwoliła na uporządkowanie okolicy dworca, która stała się bardziej atrakcyjna dla mieszkańców.

Kolejnym przykładem projektu zrealizowanego w ramach PPP jest rozbudowa Liceum Ogólnokształcącego w Piastowie wraz z nową halą sportową. Umowa o wartości ponad 80 mln zł została zawarta na 20 lat. Nowy budynek szkoły ma charakter zrównoważonego budownictwa – wprowadzono nowatorskie i proekologiczne rozwiązania, takie jak gruntowe pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne. Uczniowie zyskali komfortowe sale dydaktyczne oraz funkcjonalne powierzchnie wspólne, a mieszkańcy Piastowa nowoczesną mediatekę.

Udanym przykładem PPP w sektorze wodno-kanalizacyjnym jest budowa oczyszczalni ścieków w Mławie, która została oddana do użytku w lipcu 2019 r. Umowa o PPP została zawarta między Miastem Mława a partnerem prywatnym na 30 lat. Inwestycja warta 47 mln zł została wybudowana bez angażowania środków publicznych.

PPP a fundusze unijne

Projekty realizowane w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego można łączyć z funduszami unijnymi. Po przeprowadzeniu wstępnej analizy czy projekt kwalifikuje się do zastosowania formuły PPP, należy sprawdzić czy może on pozyskać dofinansowanie UE w ramach krajowego lub regionalnego programu operacyjnego. W takim wypadku finansowanie zapewniane przez partnera prywatnego będzie uzupełniało nakłady niezbędne do sfinansowania projektu. – Dzięki możliwości uzyskania dotacji z funduszy unijnych przy zastosowaniu trybu partnerstwa publiczno-prawnego, wysokokapitałochłonne zadania publiczne można zrealizować z minimalnym lub nawet zerowym wkładem własnym – podkreśla Sławomir Włodarz, Kierownik Zespołu ds. Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapytaj o PPP!

Informacje dotyczące Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) od stycznia br. można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Małopolsce. Podczas indywidualnych spotkań konsultanci wyjaśnią zasady i korzyści realizacji projektów w trybie PPP, a także wstępnie przeanalizują możliwości realizacji inwestycji w tej formule.

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Krakowie
tel.: +48 12 616 0 616
e-mail: fem@umwm.malopolska.pl