INFORMACJA O WYNIKU REKRUTACJI PRACOWNIKA NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ŚRODOWISKA I PRZESTRZENI (ŚIP)

10.06.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie rekrutacji na stanowisko pracy Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. środowiska i przestrzeni (ŚIP) została wybrana:

Pani Barbara Mach

Uzasadnienie wyboru:

Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.