Niepołomickie Błonia: nowy wymiar zieleni

29.06.2022

Na początku kwietnia w Niepołomicach odbyła się wizyta studyjna, w której udział wzięli członkowie Metropolitalnej Grupy Działania Interlace. Od podszewki poznali Błonia Niepołomickie – inwestycję stanowiącą zielone płuca miasta i świetny przykład rozwiązań opartych na przyrodzie.

Jednym z celów projektu Interlace jest stworze-nie przestrzeni do wymiany wiedzy i prezentacji dobrych praktyk w dziedzinie ochrony oraz odbudowy ekosystemów i rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Podczas zwiedzania Błoń Niepołomickich, członkowie grupy mogli poznać założenia inwestycji, plany jej rozwoju oraz na własne oczy zobaczyć efekty wielomiesięcznych prac. Zebrana wiedza oraz inspiracje mogą zostać wykorzystane w projektowaniu podobnych przestrzeni w pozostałych gminach Metropolii Krakowskiej.

Obejrzyj tutaj relację wideo z wizyty na Niepołomickich Błoniach Zachęcamy do obejrzenia: (link).

Źródło: UMiG w Niepołomicach, Joanna Rytter

Błonia Niepołomickie jako inspiracja

Błonia Niepołomickie to prawie 6-hektarowy rozległy i atrakcyjny teren zieleni miejskiej czynny oraz różnorodny biologicznie, utworzony w dawnym starorzeczu rzeki Wisły. Nowe tereny zieleni miejskiej pełniące funkcje publiczne, pozwoliły zwiększyć powierzchnię biologicznie czynną dzięki wykonaniu nasadzeń warstwowych: drzew (107 drzew), krzewów, bylin (ok. 75 000), łąk oraz trawników. Dopasowane gatunki rodzime, przystosowane do funkcjonowania i rozwoju w klimacie Polski południowej, tworzą doskonałe środowisko do „zamieszkiwania” przez rodzime ptaki, małe ssaki oraz owady – opowiada Maciej Maderak, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Niepołomicach.

Przestrzeń Błoń składa się z czterech stref:

  • „Małych Błoń”, które tworzą alejki spacerowe w pobliżu infrastruktury dla koni;
  • obszaru rekreacji z psim parkiem, placem naukowym, układem słonecznym i ogrodem deszczowym;
  • otwartej rekreacyjnej części centralnej, która zachowuje w dużej mierze charakter łąki;
  • skansenu z sadem owocowy i warzywniakiem wraz aleją różano-grabową.

Nie zapomniano przy tym wszystkim o błękitnej infrastrukturze. Poprzez uformowanie ogrodów deszczowych z nasadzeniami roślin gromadzących wodę, zmniejszono spływ powierzchniowy z miasta i zwiększono ogólną retencję. To wszystko podkreślone niezbędną i estetyczną infrastrukturą umożliwiającą dostęp do terenów zieleni – dodaje Maciej Maderak.

fot. Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach

Zrównoważone planowanie przestrzenne

Podczas wizyty w Niepołomicach, członkowie Metropolitalnej Grupy Działania zwiedzili także woonerf w Podłężu. Jest to fragment przestrzeni publicznej sąsiadującej z parkingiem park&ride, w którym zastosowano szereg rozwiązań mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego, zapewnienie bezpieczeństwa przechodniom oraz podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej. Woonerf w Podłężu, dzięki zastosowanym rozwiązaniom pełni zarówno funkcje ulicy i parkingu, jak i deptaku oraz miejsca spotkań mieszkańców.

Woonerf stanowi kolejny przykład zrównoważonego planowania przestrzennego, które efektywnie realizowane jest w Niepołomicach. Jak podkreśla Maciej Maderak: – Gmina Niepołomice główny nacisk kładzie na zrównoważony rozwój – znalezienie kompromisu pomiędzy dynamicznym rozwojem a zapewnieniem zielonej przestrzeni dla mieszkańców, turystów i miłośników przyrody.