Badania społeczne mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej

08.07.2022

W lipcu i sierpniu br. wśród mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa) zostaną przeprowadzone badania społeczne służące m.in. monitorowaniu wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030.

Badania skierowane są do pełnoletnich mieszkańców 14 gmin otaczających miasto Kraków i wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej tj.: Biskupice, Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Skawina, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś, Zabierzów oraz Zielonki.

Badanie ma na celu:

  • pozyskanie danych do określenia bazowych wartości wskaźników strategicznych, wpisanych do Strategii Metropolia Krakowska 2030,
  • poznanie opinii, priorytetowych potrzeb i postaw mieszkańców Metropolii Krakowskiej na temat różnych obszarów funkcjonowania gmin wchodzących w jej skład.

Jak przebiegać będzie badanie?

  • Zaproszenia do udziału w badaniach zostaną wysłane do wyłonionych losowo respondentów.
  • Badania realizowane metodą wspomaganych komputerowo wywiadów bezpośrednich (tzw. CAPI) prowadzone będą przez ankieterów od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-20.00 oraz w soboty w godz. 9.00-18.00.
  • Firma wykonująca badania to: Market Research World Anna Sojka.
  • Rozmowa z ankieterem potrwa około 30 minut.
  • Badanie jest anonimowe.
  • Każdy z ankieterów będzie posiadał identyfikator, a jego tożsamość będzie można potwierdzić telefonicznie pod numerem 32 420 27 08.

Badania będą spójne z prowadzonymi na terenie miasta Krakowa badaniami mieszkańców pn. Barometr krakowski, a ich wyniki zostaną przedstawione w formie zbiorczego raportu.

Osobą do kontaktu w sprawie jest Agnieszka Radziszowska: tel. 12 63 07 628, e-mail: agnieszka.radziszowska@metropoliakrakowska.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych POBIERZ