Dodatkowe środki na wymianę „kopciuchów”

11.07.2022

Zakończyła się kolejna aktualizacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozytywna opinia Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie modyfikacji projektów ZIT umożliwiła przekazanie dodatkowych 10 mln na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

Mając na uwadze zbliżający się termin obowiązywania regulacji wynikających z uchwały antysmogowej, gminy Metropolii Krakowskiej dokonały oszacowania swojego zapotrzebowania na środki finansowe na wymianę pieców bezklasowych. Zgodnie z obliczeniami łączna suma niezbędna na realizację tego zadania to 25 mln zł. Warto podkreślić, że w kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 nie przewiduje się możliwości finansowania wymiany pieców węglowych. Dlatego też podjęto decyzję, aby wszystkie pojawiające się oszczędności przeznaczyć na działania związane z likwidacją nieekologicznych źródeł ciepła.

Jak udało się wygospodarować środki

Wdrażanie projektów finansowanych z funduszy europejskich w ramach RPO WM 2014-2020 wchodzi w ostatnią fazę. Na tym etapie nowe zadania muszą zakończyć się najpóźniej wczesną jesienią 2023 r. Brak wydatkowania zaoszczędzonych środków, jakie pojawiają się w wyniku rozliczenia zakończonych projektów, może skutkować zwrotem funduszy. Dlatego tak ważne jest ich sprawne zagospodarowanie.

W 2021 r. zostało wdrożonych 97 projektów (niektóre zrealizowano niższym nakładem finansowym niż zakładano). Co więcej, aby powiększyć pulę dodatkowych środków, skorzystano z możliwości zastosowania zaktualizowanego kursu euro do wyliczania dostępnej alokacji. Dzięki temu udało się wygospodarować dodatkowe 10 mln zł, które przeznaczono na wymianę pieców.

Do których gmin trafią środki

Za wygospodarowane 10 mln zł uda się wymienić dodatkowe 1 400 kotłów. Łączna liczba zlikwidowanych pieców na terenie Metropolii osiągnie w 2023 r. ponad 11 tys. Nowe wymiany będą możliwe w gminach: Czernichów, Igołomia-Wawrzeńczyce, Mogilany, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Niepołomice, Świątniki Górne, Wieliczka, Wielka Wieś oraz Zielonki. – Gmina Wielka Wieś od lat aktywnie włącza się w proces wymiany kotłów angażując liczne środki unijne. Cieszy fakt, że udało się wygospodarować dodatkowe 10 mln złotych, które pozwolą dofinansować kolejne urządzenia grzewcze. Ponad 800 tys. złotych, które trafi do naszej gminy, zostanie z pewnością szybko rozdysponowane ze względu na ogromne zainteresowanie mieszkańców. Cel jest jeden i wspólny – poprawa jakości powietrza, a dodatkowe wsparcie na pewno zbliża nas do jego realizacji – mówi Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś.