INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KOORDYNATOR / KIEROWNIK W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH

16.08.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy KOORDYNATOR / KIEROWNIK W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH – 1 ETAT została wybrana:

Pani Kinga Lipowska

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.