INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY (IZK)

11.08.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) została wybrana:

Pani Magdalena Parysz

Uzasadnienie wyboru: Wyłoniona osoba spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się wymaganą wiedzą i uzyskała wymaganą liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.