Metropolia Krakowska

Aktywizacja Młodzieży w samorządach

  • 22.02.2023 07:34
  • Aktualizacja: 07:47 22.02.2023

Do pozyskania są dotacje do 15 tys. dla młodzieżowych rad gmin i grup nieformalnych na wsparcie zaangażowania i aktywności społecznej młodzieży w życiu publicznym w ramach programu Aktywizacja Młodzieży w samorządach w województwach śląskim i małopolskim.

Rozdysponowane zostanie w sumie 410 tys. złotych na działania młodzieżowych organizacji, takich jak młodzieżowe rady i sejmiki samorządu terytorialnego, samorządy uczniowskie, studenckie i doktoranckie oraz inne organizacje studenckie i doktoranckie. Wsparcie będzie mogło uzyskać aż 41 organizacji.

Kto może złożyć wniosek?

  1. Młodzieżowe rady i sejmiki z województwa śląskiego i małopolskiego,
    a ponadto:

  2. Młodzież skupiona w organizacjach studenckich i doktoranckich z województwa śląskiego i małopolskiego.

  3. Organizacja pozarządowa (patron), jeśli organizacja nie posiada osobowości prawnej, patron może złożyć wniosek i realizować projekt w imieniu grupy nieformalnej.

Nabór wniosków trwa od 15 lutego do 16 marca 2023 r.
Aby ubiegać się o środki w konkursie grantowym należy wygenerować wniosek TUTAJ.
Więcej informacji TUTAJ

Na etapie składania wniosku nie trzeba opisywać szczegółowo budżetu. 
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec marca.

Kontakt

Infolinia projektu: 602-223-540
Adres mailowy: kontakt@mlodziaktywni.com
Organizator: New Europe Foundation 
www.neweurope.pl
kontakt@neweurope.pl

Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu Fundusz Młodzieżowy na lata 2022–2033. Program pod patronatem Pełnomocnika Rządu ds. polityki młodzieżowej.
 

Kategorie:

  • Edukacja