Metropolia Krakowska

Badanie ankietowe przedsiębiorców z terenu gmin Metropolii Krakowskiej

  • 07.12.2022 10:57
  • Aktualizacja: 11:23 19.12.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska realizuje badanie ankietowe wśród przedsiębiorców sektora prywatnego mających siedzibę na terenie gmin Metropolii Krakowskiej. Badanie jest jednym z zadań projektu partnerskiego pn. Krakow Metropolitan Area for Business (KMA4Business), którego głównym celem jest wzrost zainteresowania ofertą gospodarczą Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) wśród potencjalnych inwestorów zagranicznych i polskich.

Na zlecenie Metropolii Krakowskiej Wykonawcą badania jest Grupa BST Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Mieczyków 12, 40-748 w Katowicach. 
 
Metropolia Krakowska udziela pełnomocnictwa Wykonawcy do przeprowadzenia badania w formie wywiadów kwestionariuszowych z przedsiębiorcami sektora prywatnego mającymi siedzibę na terenie gmin Metropolii Krakowskiej. 
 
Uprzejmie prosimy o wsparcie Wykonawcy w realizacji badania. Państwa udział ma kluczowe znaczenie dla jego jakości i efektywności. Zapewniamy, że badanie ma charakter poufny, a wszystkie informacje zdobyte w trakcie jego realizacji wykorzystane zostaną wyłącznie do celów badawczych.  

Państwa zdanie jest bardzo ważne. Pozwoli na poznanie potrzeb przedsiębiorców sektora prywatnego, w tym poziomu zadowolenia przedsiębiorców z warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gmin Metropolii Krakowskiej. Dostarczy ponadto danych niezbędnych do rozwoju programu promocji marki gospodarczej Metropolii Krakowskiej.

Aby wziąć udział prosimy kliknąć w poniższy link: www.badania-online.pl/cawi/index.php/774276?lang=pl


 

Dziękujemy Państwu za poświęcenie swojego cennego czasu przy realizacji badania!

Projekt KMA4Business dofinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.
 
 

Kategorie:

  • Gospodarka
  • Współpraca