Metropolia Krakowska

Dobra praktyka: CKiS na wynos

  • 15.11.2022 15:43
  • Aktualizacja: 14:01 17.11.2022

22 spotkania z kulturą w 14 miejscowościach gminy Skawina. Bezpłatne koncerty oraz spektakle, a także warsztaty o tematyce dekoratorskiej, rękodzielniczej, kulinarnej. Brak barier ekonomicznych, wiekowych i komunikacyjnych. To główne założenia projektu „CKiS na wynos”, który jest realizowany od września do grudnia przez Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Akcja uzyskała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kultura dla każdego

„CKiS na wynos” to kontynuacja Akademii Czasu Wolnego zapoczątkowanej we wrześniu ubiegłego roku na terenie sołectw w gminie Skawina. Ideą projektu jest zapewnienie łatwiejszego dostępu do kultury osobom, dla których dostęp ten z różnych powodów (wieku, statusu materialnego, trudności w przemieszczaniu się) jest ograniczony. Jego celem jest prezentowanie kultury wysokiej i lokalnych obyczajów, a także łączenie pokoleń.

Szeroka oferta

W ramach trwającego 4 miesiące cyklu Centrum Kultury i Sportu w Skawinie planuje organizację 7 wydarzeń kulturalnych i 15 zajęć warsztatowych. Do współpracy włączył się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Szkoła Muzyczna w Skawinie, sołtysi, stowarzyszenia działające na rzecz lokalnej społeczności, rękodzielnicy, instruktorzy teatralni i wokalni, animatorzy kultury, a także działające przy CKiS w Skawinie grupy, jak: Teatr Maska i zespół wokalny Tanto. Istotnym aspektem cyklu jest kultywowanie tradycji, dlatego do organizacji wydarzeń zaproszony został także zespół Yanabanda i Muzeum Regionalne w Skawinie.

 Mamy nadzieję, że proponowane w ramach „CKiS na wynos” aktywności oprócz ułatwienia dostępu do kultury, będą integrować lokalne społeczności oraz sprzyjać wzmacnianiu więzi sąsiedzkich, m.in. dzięki przekazywaniu informacji o wydarzeniach osobom niekorzystającym z sieci, wspólnemu przygotowywaniu miejsc warsztatów, przywozowi osób niemobilnych czy wspólnemu przeżywaniu kultury – mówi dyrektor Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, Tomasz Stawowy.

Co w programie?

Wśród zaplanowanych wydarzeń każdy znajdzie coś dla siebie. W harmonogramie znalazł się spektakl dla dorosłych, przedstawienie dla dzieci, koncert muzyki popularnej w wykonaniu orkiestry dętej, widowisko muzyczno-poetyckie, koncert piosenek regionu krakowskiego czy koncerty zatytułowane „Uczeń i Mistrz”. Na uwagę zasługuje również bogata oferta warsztatów.

Jakie atrakcje CKiS w Skawinie zaserwuje w kolejnych miesiącach i gdzie zaplanowana została najbliższa dostawa kultury przeczytać można TUTAJ .

Kategorie:

  • Kultura czasu wolnego