Metropolia Krakowska

Kolej zmienia przestrzeń miejską. Nowa infrastruktura szansą na rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej

  • 26.07.2023 08:04
  • Aktualizacja: 08:31 27.07.2023

Zmierzająca ku końcowi budowa estakad kolejowych w Krakowie tworzy nowe możliwości przemieszczania się i miejsce na nową przestrzeń publiczną łączącą ukształtowaną na przestrzeni wieków tkankę miejską starych dzielnic Krakowa. 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Jednymi z głównych czynników wpływających na atrakcyjność danego środka transportu jest czas przejazdu, częstotliwość kursowania i jego dostępność przestrzenna. Wymienione uwarunkowania ulegają poprawie w ramach zmierzającego do zakończenia dużego projektu infrastrukturalnego jakim są „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice wraz z dobudową torów linii aglomeracyjnej”. W ramach tego zadania w czerwcu b.r. oddane zostały do użytku cztery tory kolejowe na wybudowanych w centrum Krakowa estakadach, mostach kolejowych i wiadukcie nad ul. Grzegórzecką. Dwa z torów tzw. krakowskiej linii średnicowej przeznaczone będą dla pociągów kolei aglomeracyjnej i regionalnej. Ich wydzielenie od ruchu dalekobieżnego da możliwość zwiększenia w przyszłości częstotliwości kursowania pociągów m.in. do podkrakowskich miejscowości. 

W ramach inwestycji, w bliskiej odległości od Starego Miasta i Rynku Krakowskiego, przygotowywany jest do uruchomienia nowy przystanek kolejowy Kraków Grzegórzki. Jego położenie będzie dawać możliwość bezpośredniego dojazdu koleją zarówno do miejsc pracy jak i atrakcji turystycznych zlokalizowanych w historycznie ukształtowanej tkance miejskiej Krakowa. Będzie on również stanowić istotny węzeł przesiadkowy na inny środek transportu szynowego, jakim jest tramwaj w ramach przystanku Hala Targowa. Pasażerowie wysiadający z pociągów będą mogli z niego skorzystać w ramach dalszego dojazdu do miejsc docelowych podróży. 

Do węzła przesiadkowego Kraków Grzegórzki powinna zostać zapewniona wysoka dostępność piesza z otaczających go terenów. Do przystanku kolejowego zlokalizowanego na estakadzie budowane są dojścia piesze. Będą one kierować ruch zarówno od strony północnej, zapewniając przemieszczanie się z obszaru Starego Miasta i Wesołej, jak i od strony południowej, z obszaru Kazimierza.  

W ramach budowy estakad kolejowych w miejsce dawnego nasypu wytworzona została nowa przestrzeń miejska, która zapewni nowe między- i wewnątrzdzielnicowe możliwości przemieszczania się. Połączy ona stare dzielnice Krakowa, rozdzielone dawnym nasypem i wytworzy miejsce na nową przestrzeń publiczną do zagospodarowania. W ramach dzierżawy terenów pod estakadami kolejowymi Miasto Kraków planuje w tym miejscu zrealizować tzw. Park Kolejowy. Stanowić on będzie teren rekreacyjno-wypoczynkowy dla mieszkańców Krakowa. Nowe połączenie przez Wisłę zapewni ponadto zbudowana w ramach jednego z trzech mostów kolejowych droga dla pieszych i rowerzystów. Połączy ona Kazimierz z otoczeniem przystanku kolejowego Kraków Zabłocie. 

Wymienione inwestycje uwidaczniają wysoki potencjał kolei w przewozie pasażerów pomiędzy centrum Krakowa a gminami ościennymi. Położenie przystanku Kraków Grzegórzki uatrakcyjni również dotychczas niską rolę kolei w przewozach wewnątrz Krakowa np. z rejonu Bronowic. Tego typu inwestycje mogą się również wiązać z wytworzeniem nowych przestrzeni publicznych zlokalizowanych blisko węzłów przesiadkowych i wykształconej już tkanki miejskiej. 

Kategorie:

  • Mobilność
  • Współpraca