Metropolia Krakowska

To już XVII edycja Plebiscytu „Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku”!

 • 20.07.2023 08:01
 • Aktualizacja: 08:13 20.07.2023

To już XVII edycja regionalnego plebiscytu Poza Stereotypem – Seniorka i Senior Roku, który organizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 


Nieprzerwalnie od 16 lat w Małopolsce przyznawana jest specjalna nagroda dla aktywnych i zaangażowanych społecznie osób w wieku 60+, którzy swoją postawą i działaniami przełamują stereotypowy wizerunek seniora oraz zachęcają swoich równolatków do aktywnego udziału w życiu lokalnej społeczności. 

Laureaci plebiscytu to przede wszystkim osoby, które mimo swojego wieku realizują swoje pasje, rozwijają umiejętności i dzielą się swoją energią oraz doświadczeniem z innymi – nieformalnie oraz w ramach działalności w organizacjach pozarządowych, klubach seniora, czy uniwersytetach trzeciego wieku. To również lokalni liderzy, którym nie jest obojętna przyszłość kolejnych pokoleń i chcą być współdecydentami kluczowych zmian i działań w zakresie polityki (nie tylko senioralnej😊!).  

Tytuł Seniorki/Seniora Roku, a także wyróżnienia w Plebiscycie przyznawane są za działania podejmowane przez kandydata w danym roku podlegającym ocenie – w XVII odsłonie przedmiotem oceny są działania podjęte w 2022 roku. 

Aby o niestereotypowych seniorach dowiedziała się cała Małopolska konieczne jest zgłoszenie ich kandydatur do tego tytułu – mogą to zrobić przede wszystkim: 

 • organizacje pozarządowe, 
 • podmioty kościelne, 
 • jednostki pomocy społecznej, 
 • instytucje kultury, 
 • administracja publiczna, 
 • ale także grupy nieformalne i osoby fizyczne. 

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 września 2023 r. o godz. 16:00. 

Zgłoszenia wraz z załącznikami należy przesłać papierowo/elektronicznie do ROPS Kraków.

Dotychczasowe edycje Plebiscytu udowodniły, że aktywnych seniorów nie brakuje również w gminach Metropolii Krakowskiej! 

Tytuł Seniora Roku XVI edycji Plebiscytu przypadł Panu Kazimierzowi Królikowi z Mogilan. Za wyborem jego sylwetki przemówił szereg działań, w tym dzielenie się swoim mistrzowskim fachem, czyli stolarstwem, lokalne inicjatywy i zaangażowanie w działalność społeczną wsi.  

Pan Kazimierz przez ponad 20 lat był strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej, w 1984 r. współtworzył Zespół Regionalny „MOGILANIE”, którego przez 25 lat był kierownikiem i równocześnie tancerzem oraz śpiewakiem, a w późniejszym okresie dołączył do kapeli „MOGILANIE”, w której śpiewa i gra na skrzypcach do chwili obecnej. Działalność artystyczna laureata obejmuje również wykonywanie instrumentów ludowych - basów 3-strunowych oraz organizowanie koncertów artystów polskich i ukraińskich przebywających w Mogilanach. Dodatkowo jest słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Senior zaangażował się również w akcję promocji szczepienia, a dzięki tej inicjatywnie gmina Mogilany została wyróżniona nagrodą „Małopolska Zaszczepiona!” i doposażyła pracownię rehabilitacji. 

Na przestrzeni ostatnich edycji Plebiscytu nagrody i wyróżnienia często kierowane były do mieszkańców Metropolii Krakowskiej, choć z pewnością wiele osób nadal pozostało nieodkrytych. Jeśli w Państwa otoczeniu mieszkają seniorzy, który działają z pasją i bezinteresownie angażują się w pomoc innym, zachęcamy do zgłoszenia ich kandydatury do tegorocznej edycji plebiscytu! 

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się podczas gali planowanej końcem 2023 roku.  

Więcej informacji o plebiscycie i sposobie zgłaszania kandydatur do tytułu znajduje się na stronie: www.rops.krakow.pl.

Kategorie:

 • Usługi społeczne
 • Współpraca
 • Nasze gminy