Metropolia Krakowska

Współpraca gmin na rzecz rozwoju ponadlokalnego

  • 02.06.2023 14:20
  • Aktualizacja: 15:23 02.06.2023

1 czerwca miało miejsce wyjątkowe wydarzenie podkreślające siłę współpracy na rzecz rozwoju ponadlokalnego. Podczas corocznego spotkania przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, deklarację poparcia współpracy metropolitalnej złożyli kolejni partnerzy: przedstawiciele powiatu krakowskiego oraz gmin związanych funkcjonalnie z Krakowem.

10

Współpraca na partnerskich zasadach

Dzisiejszym wydarzeniem podkreślamy naszą konsekwencję w działaniu, którego podjęliśmy się ponad rok temu. Jestem przekonany, że budowa coraz szerszej sieci relacji pomiędzy gminami przyczyni się do zrównoważonego rozwoju całego obszaru funkcjonalnego Krakowa – mówił otwierając spotkanie Jerzy Muzyk, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa. Dzięki otwartości i chęci współpracy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, możliwe jest nawiązanie wielostronnej, przemyślanej i dobrze zaplanowanej współpracy realizowanej na partnerskich zasadach. Umożliwi oni sprawne działania strategicznie wpływające na rozwój całego regionu.

Wspólnie przemyślane, razem wykonane 

Pierwszym krokiem ku budowie silnej sieci współpracy było podjęcie w grudniu 2021 r. Strategii Metropolia Krakowska 2020. Następnie, 10 czerwca ubiegłego roku, wolę realizacji wspólnych działań wyraziło 14 partnerów, którzy podpisując deklarację poparcia idei współpracy metropolitalnej, jednoznacznie wyrazili przekonanie, (…) że dzięki istniejącej sile współpracy i sprawnej koordynacji, posiadają odpowiedni potencjał, aby wspólnie odpowiedzieć na stojące przed nimi wyzwania.

Jako priorytetowy obszar współdziałania wskazali zadania związane z mobilnością i organizacją transportu zbiorowego. Tegoroczne spotkanie było doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowych działań w tym zakresie. W swojej prezentacji Dyrektor Daniel Wrzoszczyk podkreślił, że zaplanowane zadania z obszaru mobilności zostały zrealizowane. Ubiegły rok to intensywne prace w zakresie aktualizacji priorytetów gmin w zakresie zrównoważonej mobilności, a także omówienie możliwości i uwarunkowań dot. uruchamiania nowych linii komunikacyjnych. Osią szczegółowej współpracy aktualnie jest przygotowanie Planu Zrównoważonej Mobilności (SUMP). Jak podkreślił w swoim wystąpieniu Łukasz Smółka, Marszałek Województwa Małopolskiego (…) organizacja transportu i mobilność to obszar priorytetowy, w ramach którego prowadzone są intensywne działania, a jednym z wspólnych projektów, który został zrealizowany było wypracowanie zasad funkcjonowania tzw. biletu metropolitalnego.

Współpraca metropolitalna to także możliwości jakie dają wspólne działania w zakresie promocji potencjału turystycznego regionu, które daje m.in. powołanie Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz wspólne działania w zakresie środowiska i przestrzeni tj. wspólne działania w zakresie poprawy jakości powietrza. 

Spotkanie było także doskonałą okazją do omówienia realizowanych obszarów współpracy oraz wskazania priorytetów wspólnych działań. Jak zaznaczył Jerzy Muzyk (…) we współpracy metropolitalnej musimy każdorazowo uwzględniać zdanie i potrzeby gmin, a nasze działania opierać na partnerskich, jednolitych zasadach. 

Łączymy siły z nowymi partnerami!

Podczas spotkania nastąpiła także podpisanie deklaracji poparcia idei współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju całego obszaru funkcjonalnego Krakowa. Stworzenie płaszczyzny porozumienia na różnych poziomach posłuży wspólnemu rozwiązywaniu wyzwań i problemów ponadlokalnych, z którymi samodzielne zmaganie nie przynosi zadawalających efektów. Do grona partnerów dołączyli: Powiat Krakowski oraz gminy: Alwernia, Drwinia, Gdów, Kalwaria Zebrzydowska, Proszowice, Słomniki, Sułkowice i Sułoszowa.
 

Kategorie:

  • Inteligentne zarządzanie
  • Współpraca
  • Mobilność
  • Kultura czasu wolnego
  • Środowisko i przestrzeń