INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA ZASTĘPSTWO NA STANOWISKO PRACY: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. INTELIGENTNEGO ZARZĄDZANIA I KULTURY (IZK) BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT)

19.09.2022

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na wolne stanowisko pracy Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. inteligentnego zarządzania i kultury (IZK) została wybrana: […]

czytaj dalej

Dobre praktyki: #zGRANAszkoła

15.07.2022

Najlepszymi zabawkami dla większości dzieci są: smartfon, tablet i komputer. Rodzice nie od dziś zastanawiają się co zrobić, aby dzieci oprócz elektronicznych gadżetów wybierały także aktywność fizyczną. W odpowiedzi na powyższe pytanie w Skawinie powstał projekt #zGRANAszkoła.

czytaj dalej

Dobre praktyki: atrakcyjne węzły przesiadkowe

14.07.2022

W jaki sposób przygotowywane powinny być węzły przesiadkowe? W ramach projektu „Integracja transportu zbiorowego z transportem indywidualnym w Gminie Niepołomice w relacji z KrOF” stworzona została atrakcyjna dla przemieszczających się pieszo przestrzeń wokół czterech węzłów przesiadkowych.

czytaj dalej

Ekostrefa Wieliczka 2022

13.07.2022

11 czerwca 2022 r. Wieliczka zaprosiła mieszkańców na tradycyjne wydarzenie pod hasłem „EKOSTREFA WIELICZKA”. Mieszkańcy mogli zasięgnąć porady w zakresie wymiany pieców, ocieplenia budynków i montażu odnawialnych źródeł energii.

czytaj dalej

Dodatkowe środki na wymianę „kopciuchów”

11.07.2022

Zakończyła się kolejna aktualizacja Strategii ZIT dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pozytywna opinia Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej co do modyfikacji projektów umożliwiła przekazanie dodatkowych 10 mln na dofinansowanie wymiany nieekologicznych źródeł ciepła.

czytaj dalej

Badania społeczne mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej

08.07.2022

W lipcu i sierpniu br. wśród mieszkańców gmin Metropolii Krakowskiej (z wyłączeniem miasta Krakowa) zostaną przeprowadzone badania społeczne służące m.in. monitorowaniu wskaźników Strategii Metropolia Krakowska 2030. Badania […]

czytaj dalej

Działania gmin na rzecz obywateli Ukrainy

Sytuacja związana z gwałtownym napływem obywateli Ukrainy do Polski postawiła przez samorządami lokalnymi wyzwania o niespotykanej dotąd skali. Zadania związane z potrzebami wsparcia i adaptacji obywateli Ukrainy są tym trudniejsze, iż nie miały oparcia w systemowych źródłach finansowania.

czytaj dalej

Rusza Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej

06.07.2022

8 czerwca 2022 r. odbyło się pierwsze spotkanie Forum Edukacji Metropolii Krakowskiej,
inaugurujące prace tej platformy współpracy metropolitarnej. Rozmawiano m.in. o zasadach pracy nad planem działań w obszarze edukacji oraz wyzwaniach integracji dzieci i młodzieży ukraińskiej w samorządowych placówkach oświatowych.

czytaj dalej

Kraków na liście 100 miast dążących do neutralności klimatycznej

05.05.2022

Kraków trafił na listę „Europejskiej misji 100 neutralnych klimatycznie i inteligentnych miast do 2030 roku”. To duże wyróżnienie, ponieważ znalazł się w towarzystwie m.in. takich miast jak Paryż, Lizbona, Monachium, Dublin czy Mediolan.

czytaj dalej