WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PZP, ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF

17.01.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu dla przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji […]

czytaj dalej

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA”

21.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 1.04 – 4.04.2019r. do Lizbony dla […]

czytaj dalej

Nabór na stanowisko ds. Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

14.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat I. KRYTERIA FORMALNE: 1. obywatelstwo polskie 2. wykształcenie wyższe […]

czytaj dalej

Wynik naboru na stanowisko ds. Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

15.03.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA STANOWISKO DS. INTEGRACJI TRANSPORTU – 1 ETAT (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, […]

czytaj dalej

pracownik merytoryczny

29.04.2015

czytaj dalej

Główny Księgowy

czytaj dalej

stanowisko ds. administracyjnych

czytaj dalej