ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

05.07.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 895/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

NABÓR NR 1/06/2021 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITARNYCH BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

25.06.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. realizacji polityk metropolitarnych Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat I. […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NR 1/05/2021 NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

31.05.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Stowarzyszenia Metropolia […]

czytaj dalej

ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

14.05.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 591/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

NABÓR NR 1/05/2021 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

10.05.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – […]

czytaj dalej

ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

05.05.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 476/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

DEBATY LOKALNE NA TEMAT ZAKAZU PALENIA WĘGLEM W GMINACH METROPOLII KRAKOWSKIEJ

15.04.2021

Szefowie Gmin Metropolii Krakowskiej planują podjąć lokalne debaty dot. wprowadzenia zakazu palenia węglem od 2029 r. Decyzja gmin powiązana jest z publikacją przez Urząd Marszałkowski „Wytycznych wprowadzania […]

czytaj dalej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

01.04.2021

czytaj dalej

ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 352/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

ZMIANA SZOOP RPO WM NA LATA 2014-2020

29.03.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 233/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

GMINY METROPOLII KRAKOWSKIEJ PRZYJĘŁY JEDNOLITY SYSTEM INFORMOWANIA O STOPNIACH ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

16.02.2021

26 stycznia br. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska przyjęło Uchwałę w sprawie rekomendacji dotyczących jednolitego systemu informowania o stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza przez gminy Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

08.02.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 88/21 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU nr 1/12/2020 NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. KSIĘGOWYCH I KADROWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

29.01.2021

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Księgowych i Kadrowych Biura Zarządu Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

Informacja o identyfikacji nowych projektów przez IZ RPO

28.01.2021

W dniu 14 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę Nr 33/21 w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji o KOF (Metropolii Krakowskiej) zawierającej kluczowe informacje dla inwestorów, a także druk i dostarczenie publikacji w 2021 roku oraz jej aktualizację i dodruk w 2022 roku.

27.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29093 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

20.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuję, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 37/21 z dn. 19 stycznia 2021 r. wraz […]

czytaj dalej

Informacja o unieważnieniu postępowania SMK.40.1_19/2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia  pn. „Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym […]

czytaj dalej

Informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usług biegłego rewidenta spr. SMK.40.1_34/2020 Szanowni Państwo

14.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1870315,informacja-z-wyboru-wykonawcy-w-zakresie-uslug-bieglego-rewidenta-spr-smk401342020.html Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na  temat ustaleń faktycznych dotyczących […]

czytaj dalej

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) przy wykorzystaniu platformy promocyjnej projektu KMA4Business (platformy KMA4Business)”.

08.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22749?sekcja=oferty Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

30.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuję, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 1884/20 z dn. 29 grudnia 2020 r. wraz […]

czytaj dalej

„ Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. „

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1863103,swiadczenie-uslug-w-zakresie-koordynatora-zamowien-publicznych-przez-okres-od-dnia-podpisania-umowy-.html  zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zamówienie polegające na : „ Świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych […]

czytaj dalej

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

23.12.2020

czytaj dalej

24 grudnia 2020r. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska będzie nieczynne

16.12.2020

Dodatkowy dzień wolny od pracy przysługuje w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 26 grudnia  2020 r.

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

14.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1777/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

NOWA LOKALIZACJA BIURA

11.12.2020

Informujemy, że od 1 grudnia 2020r. Biuro Zarządu SMK zmieniło swoją lokalizację.

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie Eksperta

10.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21408 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Świadczenie dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w tym beneficjentów, realizujących […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

08.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1695/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Razem dla czystego powietrza! Podpisano porozumienie między WFOŚiGW w Krakowie a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska

03.12.2020

Współpraca kluczem do wspólnego sukcesu! Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, które tworzy 15 gmin z powiatu krakowskiego i wielickiego, podpisało  porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]

czytaj dalej

NABÓR nr 1/12/2020

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. KSIĘGOWYCH I KADROWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU nr 1/11/2020 NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. KSIĘGOWYCH I KADROWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Księgowych i Kadrowych Biura Zarządu Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU nr 1/10/2020 NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. KSIĘGOWYCH I KADROWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

18.11.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. Księgowych i Kadrowych Biura Zarządu Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta.

03.11.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15047 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta, który dokona badania przygotowanych przez Biuro […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

29.10.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2014-2020 zmieniony Uchwałą Nr 1469/20 z dnia 21 października 2020 r. wraz z […]

czytaj dalej

Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„ Opracowania Planu działania (Action plan) na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej”

09.10.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

czytaj dalej

Dotyczy Zapytania ofertowego pn. „ Opracowanie Planu działania (Action Plan) na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej”.

06.10.2020

czytaj dalej

NABÓR nr 1/10/2020 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. KSIĘGOWYCH I KADROWYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. księgowych i kadrowych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe- pn. opracowanie Planu działania (Action plan) na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej.

29.09.2020

czytaj dalej

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w gminach Metropolii Krakowskiej

24.09.2020

We wtorek, 22 września zakończył się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu (ETZT). W tym dniu obchodzony jest „Dzień bez Samochodu” i na terenie gmin Metropolii Krakowskiej obowiązywała bezpłatna […]

czytaj dalej

Dni otwarte Funduszy Europejskich online!

14.09.2020

Przekonaj się, jak unijne dotacje zmieniły nie tylko Twoją okolicę, ale także region, województwo a nawet całą Polskę! Świętuj w weekend 25-27 września kolejną edycję Dni Otwartych Funduszy Europejskich

czytaj dalej

Mapa „Jestem AKTYWNY”, czyli wspieranie lokalnego biznesu

Dzięki mapie „Jestem AKTYWNY” łatwo odnajdziesz usługi i produkty oferowane przez krakowskich przedsiębiorców i rzemieślników.

czytaj dalej

Zgłoś swojego kandydata do plebiscytu: „Mikro Firma za rogiem 2021”

Konkurs to wspaniała okazja by pokazać firmom z Małopolski jak ważne są dla Nas lokalne produkty i usługi. Misją plebiscytu jest przez wszystkim wspieranie przedsiębiorczości i lokalnego biznesu.

czytaj dalej

Gminne Portale Mapowe

10.09.2020

Na stronie internetowej projektu Krakow Metropolitan Area for Business znajdziecie Państwo artykuł o systemach informacji przestrzennej gmin Metropolii Krakowskiej. Do artykułu dołączona jest interaktywna mapa portali. Wystarczy […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

27.08.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA […]

czytaj dalej

Praca Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

25.08.2020

Informujemy, że wynik testu COVID19 jest negatywny. Biuro Stowarzyszenia Metropolia Krakowska od dnia 26 sierpnia 2020 r. wznawia pracę stacjonarną na zasadach obowiązujących w budynku siedziby.

czytaj dalej

Praca zdalna Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

24.08.2020

W związku z podejrzeniem zakażania COVID19 u pracownika Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, informujemy, że od 24 sierpnia 2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020r. Biuro SMK pracuje w […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.07.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1015/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Metropolia Możliwości!

17.07.2020

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dnia 26 maja 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Krakowska podjął uchwałę o wprowadzeniu Systemu Identyfikacji Wizualnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. System oparty […]

czytaj dalej

NABÓR NR 1/7/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

10.07.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA w Zespole ds. Realizacji Polityk Metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat I. Czym musisz […]

czytaj dalej

NABÓR NR 1/7/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA w Zespole ds. Realizacji Polityk Metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat I.  Czym musisz […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 3 ETATY

14.05.2020

14.05.2020 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

25.06.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 862/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmarł Szymon Łytek – Wójt Gminy Czernichów, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska.

08.06.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci Szymona Łytka – wieloletniego Wójta Gminy Czernichów oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Szymon Łytek wniósł wiele dobrego w […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 799/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Dodatkowe środki w ramach alokacji ZIT dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

25.05.2020

20 maja 2020 r. na cotygodniowej naradzie Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Nakładów na Sektor Ochrony Zdrowia został zaakceptowany wniosek Stowarzyszenia Metropolia Krakowska o wykorzystaniu części oszczędności w alokacji ZIT […]

czytaj dalej