Wynik naboru nr 1/4/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

28.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. realizacji polityk metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 695/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Ewaluacji efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach RPO WM na lata 2014-2020

21.05.2020

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w okresie od listopada 2019 r. do marca 2020 r. zostały przeprowadzone badania ewaluacyjne efektów wdrażania instrumentów rozwoju terytorialnego w postaci […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NR 1/3/20 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

13.05.2020

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

06.05.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 652/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków

Miasto Kraków nie zwalnia tempa w walce ze skutkami pandemii COVID-19. Tym razem rusza z kampanią na rzecz lokalnych firm z rynku turystycznego. Akcja skierowana jest do […]

czytaj dalej

Bezpłatne Webinarium – „Pakiet pomocowy BGK dla przedsiębiorców. Tarcza antykryzysowa”

05.05.2020

Izba Przemysłowo- Handlowa w Krakowie oraz BGK zapraszają na spotkanie online 8 maja 2020 r. w godzinach od 13.00 do 14.30. W jego trakcie przedsiębiorcy dowiedzą się […]

czytaj dalej

NABÓR nr 1/4/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

30.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. realizacji polityk metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat […]

czytaj dalej

Wynik naboru nr 4/3/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITALNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. realizacji polityk metropolitalnych Biura Zarządu Stowarzyszenia […]

czytaj dalej

Jestem AKTYWNY – dowiedz się o mnie!

27.04.2020

Miasto Kraków tworzy mapę lokalnych przedsiębiorców informującą o tym, które firmy pomimo epidemii wciąż działają oferując swoje produkty i usługi. Projekt ma: promować lokalne biznesy, wspierać działalność […]

czytaj dalej

Praca zdalna Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

16.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że z uwagi na stan epidemii od 16 marca 2020 r. do odwołania Biuro SMK pracuje w trybie zdalnym. W razie jakichkolwiek spraw […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

21.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 572/20 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Kontrole spalania odpadów i opału niskiej jakości – Podsumowanie

15.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że do końca marca 2020 r. gminy Metropolii Krakowskiej przeprowadziły łącznie 116,80 % wszystkich kontroli zaplanowanych do zrealizowania w sezonie grzewczym 2019 […]

czytaj dalej

Zmiany zapisów w Regulaminach konkursów z Poddziałań: 10.1.1 (Wychowanie przedszkolne – ZIT), 10.1.2 (Wychowanie przedszkolne- SPR), 10.2.1 (Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT), 10.2.2 (Kształcenie zawodowe uczniów – SPR), 10.1.3 (Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne), 9.2.2 (Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT), 9.2.3 (Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR), 9.1.2 (Aktywna integracja – projekty konkursowe), 9.2.1 (Usługi społeczne i zdrowotne w regionie).

09.04.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 517/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmienił Uchwały: 1) Uchwałę Nr 467/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Metropolii Krakowskiej oraz administrowaniu platformy.

20.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239588 zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy […]

czytaj dalej

Zmień swoje środowisko – Metropolia Krakowska rekrutuje do Projektu EKO TEAM!

17.03.2020

Metropolia Krakowska rusza z rekrutacją do zespołu zarządzającego partnerskim projektem gmin pn. EKO-TEAM. Ma on na celu stworzenie sieci 44 ekodoradców w gminach krakowskiego obwarzanka, których praca […]

czytaj dalej

Kontrole spalania odpadów i opału niskiej jakości – Podsumowanie

11.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że do końca lutego 2020 r. gminy Metropolii Krakowskiej przeprowadziły łącznie 109 % wszystkich kontroli zaplanowanych do zrealizowania w sezonie grzewczym 2019 […]

czytaj dalej

NABÓR nr 4/3/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITARNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

13.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. realizacji polityk metropolitarnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat […]

czytaj dalej

NABÓR NR 3/3/2020 NA WOLNE STANOWISKO PRACY GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITARNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. realizacji polityk metropolitarnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat I.  Czym […]

czytaj dalej

NABÓR NR 2/3/20 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. REALIZACJI POLITYK METROPOLITARNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 2 ETATY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. realizacji polityk metropolitarnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 2 etaty […]

czytaj dalej

NABÓR nr 1/3/20 NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 etat […]

czytaj dalej

Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

12.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 375/20 z dnia 10 marca 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 1810/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „AREA METROPOLITANA DE BARCELONA”

10.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29245 dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla przedstawicieli […]

czytaj dalej

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz administrowaniu platformy

06.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237305 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia polegającego na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz administrowaniu platformy.

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29164 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1

28.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 285/20 z dnia 27 lutego 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 […]

czytaj dalej

Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

27.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28934 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design […]

czytaj dalej

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „AREA METROPOLITANA DE BARCELONA”

24.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28819 , dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej wspólnie realizują założony plan kontroli palenisk

13.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że do końca stycznia 2020 r. gminy Metropolii Krakowskiej przeprowadziły łącznie 2841 kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości, co stanowi 89,40 […]

czytaj dalej

Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 121/20 z dnia 4 lutego 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU W  BIURZE ZARZĄDU […]

czytaj dalej

Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/1

05.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 119/20 z dnia 4 lutego 2020 r. zmienił Uchwałę Nr 2236/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 5 […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 81/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 9.2.2 […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 83/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA KRAKOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28103 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych świadczonych dla przedstawicieli […]

czytaj dalej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

21.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

03.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2395/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

20.12.2019

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

czytaj dalej

Poszerzenie listy dofinansowanych projektów w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18 oraz zmiana punktacji w jednym z projektów

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2351/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienił Uchwałę Nr 1812/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 2337/19 z dnia 17 grudnia 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej wspólnie walczą ze smogiem realizując plan kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości

Zgodnie z przyjętym Planem likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku Gminy Metropolii Krakowskiej mają przeprowadzić łącznie około 2 tysięcy kontroli spalania odpadów i opału […]

czytaj dalej

XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.12.2019

W dniach 11-12 grudnia 2019 r. w Tarnowie odbyło się XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obrady prowadził Przewodniczący Komitetu, Pan […]

czytaj dalej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

13.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

12.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222743 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzeniu raportu z badań marketingowych nt. […]

czytaj dalej

Stanowisko szefów gmin Metropolii Krakowskiej w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice

Pliki do pobrania:

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

10.12.2019

SMK.90.1_14/1/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis […]

czytaj dalej

XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna

06.12.2019

Już w najbliższy poniedziałek 9 grudnia rozpocznie się w Krakowie dwudniowa XIII Międzynarodowa Konferencja Ewaluacyjna pt. „Innowacje, włączenie społeczne i spójność terytorialna – przygotowanie do perspektywy 2021-2027”. […]

czytaj dalej

Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-016/19

05.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 5 grudnia 2019 r. Uchwałą nr 2236/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej

Szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221303 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej […]

czytaj dalej

PODSUMOWANIE I FORUM METROPOLII KRAKOWSKIEJ

29.11.2019

I Forum Metropolii Krakowskiej odbyło się w Hotelu Qubus, na krakowskim Podgórzu, 14 listopada 2019 r. W wydarzeniu udział wzięło ponad 170 osób, w tym przedstawiciele 15 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.11.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2152/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2153/19 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 26 listopada 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zasady oraz sposób prowadzenia kontroli realizacji projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie merytoryczno – finansowym- weź udział w webinarium

27.11.2019

Już 28 listopada br. o godz. 10:00 odbędzie się webinarium pn. Zasady oraz sposób prowadzenia kontroli realizacji projektów w ramach RPO WM na lata 2014-2020 w zakresie […]

czytaj dalej

I Forum Metropolii Krakowskiej już za nami!

21.11.2019

Mija tydzień odkąd przedstawiciele gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska oraz wielu innych instytucji działających na tym obszarze, spotkali się aby wspólnie pracować nad Planem Rozwoju Metropolii […]

czytaj dalej

Gminy METROPOLII KRAKOWSKIEJ apelują – bez 190 mln zł nie zrealizujemy celów uchwały antysmogowej dla Małopolski !!!

15.11.2019

W dniu czystego powietrza –  czwartek 14 listopada – szefowie piętnastu gmin tworzących Metropolię Krakowską spotkali się, żeby omówić postępy w zakresie likwidacji kotłów węglowych i osiągania […]

czytaj dalej

Biuro Zarządu SMK nieczynne w dniu 14 listopada 2019 r.

13.11.2019

Informujemy, że w dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek) Biuro Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska będzie zamknięte. W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 12 34 […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli palenisk

Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości. Zgodnie z przyjętym Planem w sezonie grzewczym 2019/20 Gminy Metropolii mają przeprowadzić łącznie około […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.10.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1943/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-066/18

10.10.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1812/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej

Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-009/19

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że w dniu 8 października 2019 r. uchwałą nr 1810/19 Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

27.09.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1743/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

25.09.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1744/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

12.09.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1664/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1665/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 10 września 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Przetargi bez tajemnic – Weź udział w szkoleniu !

05.09.2019

Zachęcamy do skorzystania ze szkoleń organizowanych przez Polski Instytut Rozwoju w ramach projektu „Zamówienia publiczne dla MMSP z województwa małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego”. Jeżeli jesteś mikro, małym […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

27.08.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU W  BIURZE ZARZĄDU […]

czytaj dalej

KMA4Business – Misja gospodarcza do Lwowa

22.08.2019

Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w misji gospodarczej na Ukrainę do Lwowa w terminie 16-19 września 2019 r. Celem misji jest […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY / GŁÓWNEGO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

14.08.2019

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista / Główny Specjalista w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA STANOWISKO SPECJALISTY W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA Specjalista w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – […]

czytaj dalej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

05.08.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

02.08.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1376/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

31.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1340/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 lipca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1339/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W ZESPOLE DS. ADMINISTRACYJNYCH I ORGANIZACYJNYCH BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

23.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy Asystenta / Specjalisty w Zespole ds. Administracyjnych i Organizacyjnych Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – 1 ETAT I. […]

czytaj dalej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 1 ETAT

22.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska –1 […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

19.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1286/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY W BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA GŁÓWNY KSIĘGOWY W BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA – 1 ETAT (NAZWA STANOWISKA) Stowarzyszenie Metropolia […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 2 ETATY

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA SPECJALISTA/GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU W  BIURZE ZARZĄDU […]

czytaj dalej

WYNIK NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU – 1 ETAT […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

16.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1231/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

02.07.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat I. KRYTERIA FORMALNE: obywatelstwo polskie ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne […]

czytaj dalej

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA W ZESPOLE DS. PLANOWANIA I FINANSOWANIA POLITYK ROZWOJU BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA – 2 ETATY

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA / GŁÓWNY SPECJALISTA w Zespole ds. planowania i finansowania polityk rozwoju Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska – […]

czytaj dalej

Wynik naboru na stanowisko stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY – 1 ETAT (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w związku z pozytywną opinią Zarządu Województwa Małopolskiego do zmiany Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 18 czerwca […]

czytaj dalej

Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – najczęściej zadawane pytania

27.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że na stronie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym zamieszczono dodatkowe informacje dotyczące poddziałania 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT. Zachęcamy do […]

czytaj dalej

Magiczny wskaźnik n+3 osiągnięty! Małopolska z sukcesem wydaje unijne środki.

19.06.2019

Małopolska osiągnęła cel na 2019 rok, jeśli chodzi o wykonanie tzw. zasady n+3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Wypracowano 102% zakładanego poziomu czyli rozliczono, aż […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

17.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1031/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

14.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1032/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 13 czerwca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Nabór na wolne stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko Główny Księgowy w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat I. KRYTERIA FORMALNE: obywatelstwo polskie ukończone ekonomiczne studia magisterskie, ekonomiczne […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium”

06.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19273 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium” na potrzeby […]

czytaj dalej

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla Beneficjentów przekazana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju w zakresie rekomendacji z przeprowadzonych w IZ Audytów Systemów Zarządzania i Kontroli dotycząca kwestii konieczności uwzględniania jednorazowych odpisów […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

05.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 954/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 4 czerwca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

04.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19177# zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF) oraz dokumentów […]

czytaj dalej

Spotkanie informacyjne dla wnioskodawców w ramach 9.2.2 RPO WM

03.06.2019

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa– ZIT informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  w dniu 14 czerwca 2019 roku […]

czytaj dalej

Nabór projektów w ramach Poddziałania 10.1.1 – zakończony

30.05.2019

Zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT, typy projektów A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

24.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 905/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Wsparcie dla osób niesamodzielnych – ruszył konkurs!

21.05.2019

W dniu 20 maja 2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) rozpoczął nabór wniosków w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych

16.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18313 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron […]

czytaj dalej

Zmiana zapisów Regulaminu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 781/19 z dnia 14 maja 2019 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla naboru wniosków […]

czytaj dalej

Szefowie gmin METROPOLII KRAKOWSKIEJ apelują o wprowadzenie obowiązku rejestracji kotłów na paliwo stałe

14.05.2019

We wtorek 14 maja szefowie piętnastu gmin tworzących Metropolię Krakowską podpisali apel do Premiera Rzeczpospolitej Polskiej o wprowadzenie obowiązku rejestracji kotłów na paliwo stałe. Skuteczne działania, związane […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały założony plan kontroli palenisk

09.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje o przeprowadzeniu przez gminy Metropolii Krakowskiej łącznie 3029 kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości, co stanowi 130 % wszystkich kontroli zaplanowanych […]

czytaj dalej

Aktualizacja Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 oraz Programu Strategicznego Transport i Komunikacja

14.11.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o aktualizacji Programu Strategicznego Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 oraz Programu Strategicznego Transport i Komunikacja. Zaktualizowane dokumenty wraz z załącznikami dostępne są […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2136/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.11.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2221/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 listopada 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

21.12.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2338/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 grudnia 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej zrealizowały założony plan kontroli palenisk

08.03.2019

Gminy Metropolii Krakowskiej w przyjętym w październiku 2018 r. Plan likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku uzgodniły, że corocznie przeprowadzą łączenie około 2 tysięcy kontroli […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

22.01.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 77/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

04.02.2019

W dniu 30 stycznia 2019 r. w Krakowie odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Łukasz […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

05.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 144/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 5 lutego 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej wspólnie walczą ze smogiem realizując plan kontroli palenisk

11.02.2019

Zgodnie z przyjętym Planem likwidacji kotłów węglowych w Metropolii Krakowskiej do 2022 roku Gminy Metropolii Krakowskiej mają przeprowadzić łącznie około 2 tysięcy kontroli spalania odpadów i opału […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

13.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 199/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

01.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 322/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 lutego 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

06.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 335/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli palenisk

11.01.2019

Gminy Metropolii Krakowskiej realizują założony plan kontroli spalania odpadów i opału niskiej jakości. Zgodnie z przyjętym Planem w sezonie grzewczym 2018/19 Gminy Metropolii mają przeprowadzić łącznie około […]

czytaj dalej

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.03.2019

W dniu 15 marca 2019 r. w Krakowie odbyło się XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Łukasz […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

22.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 424/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 22 marca 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Informacje o naborze w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

27.03.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuję, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 543/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

14 listopada Dzień Czystego Powietrza – podkrakowskie gminy wspólnie walczą ze smogiem

13.11.2018

Gminy Metropolii Krakowskiej mają za sobą kolejny rok walki o poprawę jakości powietrza. Fundusze europejskie przekładają się na konkretne działania – w tym roku w gminach Metropolii […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

19.04.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 650/2019 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 18 kwietnia 2019 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Informacje o naborze w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

06.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 713/19 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”.

20.08.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8110 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich […]

czytaj dalej

Porozumienie pomiędzy ZIT a IZ RPO podpisane

10.07.2015

Dzisiaj, 10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach […]

czytaj dalej

Zamówienie na dostawę artykułów biurowych

12.08.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej

Ustawa antysmogowa przegłosowana

06.08.2015

W środę, 5 sierpnia, odbyło się głosowanie nad nowelizacją Prawa ochrony środowiska. Za opowiedziało się 285 posłów, 145 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Znowelizowana […]

czytaj dalej

Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego

05.08.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 4 etaty     Wymagania niezbędne (formalne): wykształcenie wyższe, co najmniej 2 […]

czytaj dalej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

28.11.2014

Wyłoniono Wykonawcę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 12 gmin wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej. W ramach zamówienia zrealizowana zostanie także inwentaryzacja czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na […]

czytaj dalej

Zapytamy o opinię

W najbliższym czasie Stowarzyszenie rozpocznie konsultacje społeczne założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w gminach członkowskich. W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania, podczas […]

czytaj dalej

Konsultacje w gminach

09.12.2014

Trwają konsultacje społeczne założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Na spotkania zapraszani są radni, przedstawiciele organizacji […]

czytaj dalej

Strategia ZIT wersja 2.0 przyjęta

02.04.2015

Dnia 27 marca br. w Śmiłowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym przyjęta została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja […]

czytaj dalej

Komisja Europejska o ZIT

05.06.2015

3 czerwca 2015 w Brukseli odbyło się seminarium organizowane przez Urban Development Network (UDN). UDN to nowo utworzona sieć skierowana do władz miejskich zajmujących się realizacją zintegrowanych […]

czytaj dalej

Krakowscy radni o Strategii ZIT

20.02.2015

4 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa prowadzone przez Daniela Wrzoszczyka, Zastępcę Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. Strategii ZIT oraz przy […]

czytaj dalej

Projekt kryteriów dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT.

21.01.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym VII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przedstawione kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – […]

czytaj dalej

Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

20.10.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym V posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej

Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

11.09.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej

Projekt kryteriów oceny dla edukacji przedszkolnej

16.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym III posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria oceny w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT. W […]

czytaj dalej

Informacja o spotkaniach konsultacyjnych ws. EFS

17.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w dniach 13 i 16 marca 2015r. obyły się spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych […]

czytaj dalej

Zaproszenie na spotkania konsultacyjne ws. EFS

06.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych możliwych do realizacji w ramach Strategii ZIT. […]

czytaj dalej

Z KRDPP o ZIT

20.02.2015

12 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prowadzone przez p. Annę Długosz, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Po przedstawieniu przez […]

czytaj dalej