VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

15.12.2015

W dniach 10–11 grudnia 2015r. w Olkuszu odbyło się VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. VI Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław […]

czytaj dalej

Aktualizacja Strategii ZIT KrOF

18.12.2015

17 grudnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia zmian w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla […]

czytaj dalej

BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r.

BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ustaleniami Instytucji Zarządzającej RPO WM beneficjenci programu są zobowiązani do publikacji zamówień […]

czytaj dalej

VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

03.02.2016

W dniach 28–29 stycznia 2016r. w Wierchomli Małej odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył […]

czytaj dalej

RegioStars Awards 2016

08.02.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości zgłoszenia projektów do konkursu RegioStars 2016, ogłoszonego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Celem RegioStars Awards jest […]

czytaj dalej

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców

12.02.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że od 22 stycznia Agencja Wykonawcza Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) zaprasza do składania ofert w Programie Erasmus dla młodych […]

czytaj dalej

Nabór wniosków Poddziałanie 9.2.2 RPO WM

26.02.2016

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcje Instytucji Pośredniczących RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłosił […]

czytaj dalej

Gminy Metropolii Krakowskiej nagrodzone za współpracę w zakresie ograniczania niskiej emisji

14.06.2018

Piętnaście gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska otrzymało wspólną nagrodę w organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie konkurs „#ekoLIDERZY2018 województwa małopolskiego”. Jury konkursowe […]

czytaj dalej

Druga edycja Konkursu Innovators under 35 Poland

01.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że rusza druga edycja Innovators under 35 Poland, prestiżowego międzynarodowego konkursu skierowanego do młodych liderów nowych technologii. Nagroda “Innovators Under 35” to tytuł […]

czytaj dalej

Nabór wniosków Poddziałanie 3.4.4. Dotacje dla MSP

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata […]

czytaj dalej

Marszałek Województwa Małopolskiego na Posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

03.03.2016

W dniu 2 marca br. w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia, w którym uczestniczył Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa. Tematem spotkania było omówienie szczegółowych […]

czytaj dalej

Nabór projektów PPP dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia

16.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Ministerstwo Rozwoju prowadzi nabór projektów PPP dla podmiotów publicznych w celu udzielenia wsparcia. Celem naboru jest wybór grupy projektów, które będą charakteryzowały […]

czytaj dalej

Konkurs : Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

18.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 26 lutego br. został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.3), ukierunkowany na działania wspierające […]

czytaj dalej

VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

21.03.2016

W dniach 17–18 marca 2016r. w Zakopanem odbyło się VIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył Stanisław […]

czytaj dalej

Spotkanie informacyjne – rozwój edukacji w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

22.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w środę, 6 kwietnia 2016 r. w Krakowie, Chrzanowie, Nowym Sączu, Nowym Targu i Tarnowie odbędą się spotkania dla osób oraz instytucji, organizowane […]

czytaj dalej

Wydarzenia dotyczące odnawialnych źródeł energii

31.03.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa w wydarzeniach  poświęconych odnawialnym źródłom energii: XV Forum „Energia w gminie”. Forum odbędzie się 13 kwietnia 2016r. we Wrocławiu. Wydarzenie […]

czytaj dalej

Zmiana harmonogramu naborów konkursów RPO WM

01.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 31 marca br. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę Nr  479/16 w sprawie zmiany Uchwały 580/15 z dnia 14 maja 2015 […]

czytaj dalej

II Europejski Kongres Samorządów

07.04.2016

W dniach 5–6 kwietnia 2016r. w Krakowie, w ICE Kraków Congress Centre, pod hasłem przewodnim: „Współczesny samorząd – mieszkańcy, współpraca, innowacje”, odbyły się obrady II Europejskiego Kongresu […]

czytaj dalej

Seminaria „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski"

11.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa w seminarich na temat partycypacji społecznej pt. „Efektywna partycypacja społeczna. Budżety obywatelskie dla mieszkańców Małopolski”, organizowanych przez Małopolskie Obserwatorium Rozwoju […]

czytaj dalej

Zalecenie dotyczące sposobu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM

14.04.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że na stronie IZ RPO zamieszczone zostało zalecenie dotyczące sposobu przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych ze środków RPO WM zgodnie z Poradnikiem przygotowania […]

czytaj dalej

Pierwsza umowa o dofinansowanie w ramach ZIT

22.04.2016

Ponad 115 mln zł na ekoautobusy dla Krakowa 21 kwietnia br. Marszałek Jacek Krupa, Wicemarszałek Stanisław Sorys oraz przedstawiciele krakowskiego przewoźnika Rafał Świerczyński, prezes zarządu MPK SA […]

czytaj dalej

IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

24.05.2016

W dniach 19-20 maja 2016 r. w Szczawnicy odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. IX Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył […]

czytaj dalej

Kolejny projekt z dofinansowaniem w ramach ZIT

01.06.2016

Przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miejskiej Kraków podpisali kolejną umowę w sprawie dofinansowania dla inwestycji realizowanej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Projekt „Budowa przystanku osobowego Kraków […]

czytaj dalej

Zakończenie naboru RPMP.09.02.02-IP.01-12-011

06.06.2016

Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2. USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT (Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych […]

czytaj dalej

Badanie struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie i popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych

12.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o przystąpieniu do przeprowadzenia badania struktury rodzajowej biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie (KMK) oraz badania popytu w pojazdach linii aglomeracyjnych. Wykonawcą […]

czytaj dalej

Brak kontaktu z Biurem Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

14.06.2016

Informujemy, że w dniu 15 czerwca br., z powodu prac konserwacyjnych, prowadzonych przez TAURON S.A. w godz. 7.00-14.00 w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska wystąpi przerwa w dostawie […]

czytaj dalej

WARSZTATY z polityk horyzontalnych

21.06.2016

W dniach 15-17 czerwca br. odbyły się, zorganizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, warsztaty dotyczące przede wszystkim polityk horyzontalnych, w tym:  – Polityki równościowe w projektach unijnych,  – […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1

01.07.2016

Zmiana Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 czerwca 2016 r., uchwałą nr 1004/16 dokonał zmiany Regulaminu […]

czytaj dalej

Spotkanie z gminami nt. błękitnego węgla.

07.07.2016

W dniu 6 lipca br. odbyło się spotkanie organizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ws. propozycji rozwiązań, których zastosowanie przyczyni się do obniżenia niskiej emisji w gminach członkowskich […]

czytaj dalej

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach poddziałania 9.2.2

18.07.2016

Zakończony został etap oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT – konkurs nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-011/16. W ramach […]

czytaj dalej

W dniach 25-29 lipca br Biuro Zarządu SMK nieczynne

22.07.2016

Biuro Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska informuje, że w związku z ograniczeniami związanymi z organizacją Światowych Dni Młodzieży w dniach 25-29 lipca br. Biuro Zarządu będzie nieczynne.

czytaj dalej

X posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

25.07.2016

W dniach 21-22 lipca 2016 r. w Racławicach odbyło się X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. X Posiedzenie Komitetu Monitorującego otworzył […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

10.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 9 sierpnia 2016 roku Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął zmieniony Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Dokument wraz […]

czytaj dalej

Zmiana Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 9 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego, zatwierdził zmiany w Podręczniku kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Nowa wersja SzOOP POIiŚ na lata 2014-2020

12.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 11 sierpnia 2016 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.8). […]

czytaj dalej

Szkolenie dot. wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ – sektor energetyki

31.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości uczestnictwa  w organizowanej przez Ministerstwo Energii – Instytucję Pośredniczącą I i VII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko trzeciej edycji szkoleń […]

czytaj dalej

Konferencja: ZARZĄDZANIE MIEJSKIMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI

09.09.2016

W dniu 8 września 2016r. w Krakowie, w ICE Kraków Congress Centre, pod hasłem przewodnim: „Zarządzanie miejskim obszarami funkcjonalnymi”, odbyła się konferencja, organizowana przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. […]

czytaj dalej

Ogólnopolskie spotkanie dot. wdrażania Strategii ZIT

W dniu 9 września br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się spotkanie warsztatowe przedstawicieli związków Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) oraz Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) dotyczące wdrażania […]

czytaj dalej

Nabór wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”

12.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o ogłoszeniu naboru wniosków do pierwszej edycji programu „Nasze powietrze”, realizowanego przez Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy w ramach projektu zintegrowanego „Wdrażanie Programu ochrony […]

czytaj dalej

Ustawa o centralizacji VAT w samorządach przeszła przez Sejm

14.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje: • Sejm poparł wszystkie 14 poprawek Senatu do ustawy przewidującej centralizację rozliczeń VAT w samorządach. • Zgodził się m.in. na zmianę terminu wejścia […]

czytaj dalej

Materiały konferencyjne

15.09.2016

Prezentacje z konferencji pn. ZARZĄDZANIE MIEJSKIMI OBSZARAMI FUNKCJONALNYMI,organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 8 września br.:

czytaj dalej

Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1

22.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zakończeniu naboru wniosków o dofinasowanie, złożonych w ramach Poddziałania 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie oraz rozwój Centrów […]

czytaj dalej

XI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

24.10.2016

W dniach 20-21 października 2016 r. w Krakowie odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W pierwszym dniu obrad przeprowadzono […]

czytaj dalej

Lista wniosków o dofinansowanie zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 Poddziałanie 10.2.1 kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPMP.10.02.01-IP.01-12-028/16 PODDZIAŁANIE 10.2.1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW – ZIT Typ projektu:  tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji […]

czytaj dalej

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A oraz B.

07.11.2016

 Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych […]

czytaj dalej

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu: C.

Lista projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT (Typ projektu C – wsparcie dla tworzenia i/lub działalności […]

czytaj dalej

Informacja o wniesieniu petycji

14.11.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195) informuje, że do Stowarzyszenia wniesiono petycję w […]

czytaj dalej

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT dla typów projektów: A i B

30.11.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, pełniących funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz […]

czytaj dalej

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

15.12.2016

W dniu 14 grudnia 2016r. w Krakowie odbyło się XII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Podczas pierwszego bloku obrad omówiono zmiany […]

czytaj dalej

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16

27.01.2017

Informacja o planowanej zmianie Regulaminu konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w związku ze zmianą Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

czytaj dalej

XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

30.01.2017

W dniach 26-27 stycznia 2017r. w Rytrze odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Obrady poprzedzone były zwiedzaniem projektów zrealizowanych […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu oraz wydłużenie terminu naboru – Poddziałanie 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT

31.01.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 31 stycznia 2017 r., Uchwałą Nr 124/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 123/17 z dnia 31 stycznia 2017 r. podjął decyzję o zmianie zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

10.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 179/17 w  dniu  9  lutego br.  przyjął zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

czytaj dalej

Zmiana Strategii ZIT dla KrOF (4.3) zaopiniowana pozytywnie

15.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zmiana Strategii ZIT dla KrOF, przyjęta uchwałą nr 4/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w dniu 12 stycznia 2017r. w […]

czytaj dalej

Lista Projektów – konkurs dla Poddziałania 10.2.1 typ A oraz B przyjęta

21.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego 21 lutego 2017 roku Uchwałą nr 239/17 przyjął listę projektów objętych dofinansowaniem w ramach konkursu w ramach Poddziałania 10.2.1 […]

czytaj dalej

Zakończenie naboru dla Poddziałania 10.1.1. Wychowanie Przedszkolne – ZIT

28.02.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 10.1.1 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – ZIT (Typ projektu: A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie […]

czytaj dalej

Aktualizacja SZOOP POIŚ 2014-2020

22.03.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o aktualizacji  Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Dokument wraz z załącznikami i wykazem zmian – jest dostępny na […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

05.04.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 532/17 w dn. 4 kwietnia 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na […]

czytaj dalej

AKTUALIZACJA SZOOP POIiŚ 2014-2020

14.04.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 12 kwietnia 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.16). […]

czytaj dalej

XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

21.04.2017

W dniach 20-21 kwietnia 2017r. w Radoczy odbyło się XIV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Posiedzeniu przewodniczył Stanisław Sorys, Przewodniczący Komitetu […]

czytaj dalej

Nowa wersja Podręcznika Beneficjenta SL2014

28.04.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że został zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta aplikacji SL2014  z datą obowiązywania od 1 maja 2017 r.

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.05.2017

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 686/17 w dn. 4 maja 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

10.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 9 maja 2017 roku Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 697/17 zmienił Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym oraz niektóre […]

czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

12.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniach 18-21 maja br. odbęda się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Dni otwarte to najlepsza okazja, aby zobaczyć z bliska, jak zmieniała […]

czytaj dalej

Konkurs „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”.

15.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o możliwości udziału w konkursie „Przypieczętuj Małopolski miniszlak Funduszy Europejskich”. Ze szczegółami oraz regulaminem można zapoznać sie na stronie internetowej: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/wez-udzial-w-promocji-programu/konkurs-przypieczetuj-malopolski-miniszlak-funduszy-europejskich Zródło: http://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/wiadomosci/ruszaj-w-malopolske-po-nagrody-konkurs […]

czytaj dalej

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Stowarzyseznie Metropolia Krakowska informuje, że Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej ogłosiła Konkurs „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” Jest on adresowany do władz […]

czytaj dalej

Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 836/17 w dn. 30 maja 2017 r. zaktualizował Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata […]

czytaj dalej

ZMIANA Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM 2014 – 2020

06.06.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 837/17 z dnia 30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM […]

czytaj dalej

Umowa partnerska dotycząca budowy nowego wiaduktu w Batowicach – ważnej inwestycji dla układu komunikacyjnego północnej części Krakowa.

13.06.2017

W Dniu 13 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska w Krakowie Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Wójt Gminy Zielonki Bogusław Król oraz Wicestarosta Powiatu Krakowskiego Wojciech […]

czytaj dalej

Zmiany Regulaminu e-RPO oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji

19.06.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 13 czerwca br. Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 939/17  przyjął zmiany do Regulaminu e-RPO oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji. Nowa wersja […]

czytaj dalej

Lista projektów-Konkurs dla Poddziałania 10.1.1 Typ A oraz B przyjęta

21.06.2017

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków RPO WM na lata 2014–2020 w ramach Działania 10.1 […]

czytaj dalej

XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

22.06.2017

W dniu 22 czerwca 2017r. w Krakowie w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”odbyło XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Zmiana regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

26.06.2017

Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 20 czerwca 2017 r., uchwałą nr 970/17 dokonał zmiany Regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, […]

czytaj dalej

ZMIANA Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM 2014 – 2020

10.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1089/17 z dnia 4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

12.07.2017

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd  Województwa  Małopolskiego  uchwałą nr 1119/17 w dn. 11 lipca 2017 r. przyjął zmianę Szczegółowego […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

20.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (wersja 1.17) – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 lipca […]

czytaj dalej

Nowelizacja tzw. ustawy wdrożeniowej z podpisem prezydenta

26.07.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Rada Ministrów w dniu 30 maja br. przyjęła nowelizację ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej […]

czytaj dalej

Ważna zmiana przy doręczaniu pism i dokumentów

21.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o ważnej zmianie w zakresie doręczania pism i dokumentów – od 2 września 2017 r. przestają obowiązywać przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego dotyczące doręczeń […]

czytaj dalej

Zmiana wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

28.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Zmiana […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 23 sierpnia 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” opublikowany został Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów  o zmianach wprowadzonych do […]

czytaj dalej

Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków na rok 2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 22 sierpnia 2017 r. uchwałą nr 1324/17 (.pdf, 288 KB) Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego […]

czytaj dalej

Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

30.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1374/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z […]

czytaj dalej

Aktualizacja Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. Dokument wraz z załącznikami znajduje się na stronie: http://www.rpo.malopolska.pl/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/regulamin-przygotowania-i-oceny-projektow-realizowanych-w-trybie-pozakonkursowym-efrr-umwm

czytaj dalej

ZMIANA Podręcznika kwalifikowania wydatków RPO WM 2014 – 2020

31.08.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1370/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Podręcznika kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach RPO WM […]

czytaj dalej

Zakończenie naboru wniosków o dofinasowanie – Poddziałanie 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT Typ projektu A i B

07.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zakończył się nabór wniosków o dofinasowanie złożonych w ramach Poddziałania 9.2.2 USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA KRYZYSOWA – ZIT Typ projektu A – […]

czytaj dalej

Zmiana listy ocenionych projektów – konkurs RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 Poddziałanie 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT, Typ projektu A i B

13.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej w ramach konkursu nr RPMP.10.01.01-IP.01-12-087/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

14.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 13 września 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.19) […]

czytaj dalej

Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

29.09.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1567/17 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

12.10.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1636/17 z dnia 10 października 2017 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wprowadził zmianę Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 11 października 2017 r. wiceminister rozwoju, Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.20). […]

czytaj dalej

XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

27.10.2017

W dniach 26-27 października 2017r. w Wysowej Zdrój odbyło XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Podczas pierwszego dnia […]

czytaj dalej

Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.10.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego z […]

czytaj dalej

Aktualizacja SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

03.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą NR 1771/17  Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

14.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 13 listopada 2017 r. wiceminister rozwoju Witold Słowik, zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja 1.21). […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

24.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1928/17  Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Typ projektu A i B

28.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 28 listopada 2017 r. uchwałą nr 1960/17 wprowadził zmiany zapisów Regulaminu konkursu dla Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO na lata 2014 – 2020

29.11.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr 1961/17 ZWM z dnia 28 listopada 2017 r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z […]

czytaj dalej

XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

19.12.2017

W dniu 18 grudnia 2017r. w Krakowie odbyło XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady rozpoczęto od podjęcia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2110/17 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Zapoznaj się ze zmianami zasad oznaczania projektów od 1 stycznia 2018 roku

29.12.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie zasad oznaczania projektów współfinansowanych w ramach Funduszy Europejskich. Obowiązują one wszystkich beneficjentów, którzy podpiszą umowy o dofinansowanie od 1 stycznia 2018 […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

02.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 2183/17 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS

03.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje o zmianie Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem  środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020: Dokument można pobrać na […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego planu realizacji zadań i Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WM na lata 2014 – 2020

19.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 58/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 stycznia 2018r.wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

31.01.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 125/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

01.02.2018

W dniu 31 stycznia 2018r. w Krakowie odbyło XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys, […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 153/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 1 lutego 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja […]

czytaj dalej

Zatwierdzenie listy ocenionych projektów i wybór projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.09.02.02-IP.01-12-061/17

09.02.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 8 lutego uchwałą nr 178/18 Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz dokonała wyboru projektów do dofinansowania w ramach […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

28.02.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 287/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO na lata 2014 – 2020

01.03.2018

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO na lata 2014 – 2020 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

19.03.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 385/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 16 marca 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 384/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

20.03.2018

W dniu 19 marca 2018r. w Krakowie odbyło XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys […]

czytaj dalej

Zmiana Regulaminu przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym

30.03.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że uchwałą nr  548/18 Zarząd Województwa w dniu 29 marca 2018r. wprowadził zmiany Regulamin przygotowania i oceny projektów realizowanych w trybie pozakonkursowym. Zmiany […]

czytaj dalej

Zmiana listy ocenionych projektów – Poddziałanie 10.1.1.

10.04.2018

Zmiana listy ocenionych projektów w wyniku procedury odwoławczej Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 kwietnia 2018 r. Uchwałą Nr 583/18 dokonał zmiany […]

czytaj dalej

Zmiana Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

12.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w dniu 11 kwietnia weszły w życie zmienione Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

16.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 598/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań dla osi 1-13 na lata 2015-2020 w ramach RPO WM na lata 2014 – 2020

17.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 595/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 12 kwietnia 2018r. wprowadził zmianę Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 16 kwietnia 2018 roku wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 689/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Sprostowanie niektórych uchwał zmieniających Ramowy Plan Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

09.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 730/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 8 maja 2018r. dokonał sprostowania niektórych uchwał zmieniających Uchwałę Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Ponad 100 mln zł na 100 km nowych ścieżek rowerowych w Metropolii Krakowskiej

W ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) do 2020 roku na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska powstanie ponad 100 km nowych dróg dla rowerów oraz ciągów […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

18.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 791/18 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Sprostowanie niektórych uchwał zmieniających Ramowy Plan Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

23.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 838/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 22 maja 2018r. dokonał sprostowania niektórych uchwał zmieniających Uchwałę Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

XX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

28.05.2018

W dniu 22-23 maja 2018r. w Krynicy-Zdroju odbyło XX posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

30.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 932/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana listy ocenionych projektów – Poddziałanie 9.2.2. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

06.06.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 962/18 z dnia 6 czerwca 2018 r. zmienił Uchwałę Nr 178/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 […]

czytaj dalej

Spotkanie dotyczące ograniczania zjawiska niskiej emisji.

29.02.2016

W dniu 25 lutego br. w siedzibie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska odbyło się spotkanie Gmin Członkowskich z przedstawicielami CPL Industries – firmy założonej w 1973 roku w ramach […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

20.06.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony: 1. Uchwałą Nr 1069/18 Zarządu […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1073/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 czerwca 2018r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

04.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1207/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

07.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że 2 lipca 2018 r. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju, Witold Słowik zatwierdził zaktualizowany Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wersja […]

czytaj dalej

XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

09.07.2018

W dniu 4 lipca 2018r. w Krakowie odbyło XXI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady otworzył Stanisław Sorys […]

czytaj dalej

Nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych POIiŚ 2014-2020

16.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w zakładce „Prawo i dokumenty” została opublikowana nowa wersja Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zmiany dotyczą czterech sektorów: […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

25.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałami Nr 1316/18 oraz 1319/18  […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.07.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1315/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 24 lipca 2018r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

08.08.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1415/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Kongres Smart Metropolia 2018

13.08.2018

W dniach 20-21 września 2018 r. w Gdańsku odbędzie się VII Międzynarodowy Kongres Smart Metropolia organizowany przez Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Hasło przewodnie […]

czytaj dalej

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2018

18.09.2018

  W dniach 16-22 września odbywa się Europejski Tydzień Zrównoważonej Mobilności.  Kumulacyjnym dniem obchodów będzie Europejski Dzień bez Samochodu w sobotę 22 września. W tym roku hasłem […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

10.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1625/18 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1626/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 7 września 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Uczniowie podstawówek i gimnazjów z gmin Metropolii Krakowskiej od września pojadą za darmo

28.08.2018

Uczniowie szkół podstawowych z Krakowa nie musieli kupować biletów komunikacji miejskiej od 1 września 2016 roku. Od 2017 roku za darmo jeździli też gimnazjaliści. O podobne uprawnienia […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

20.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1699/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 19 września 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

10.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 1870/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 9 października 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

11.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1869/18 Zarządu Województwa Małopolskiego […]

czytaj dalej

Warsztaty nt. transportu publicznego w obszarze Metropolii Krakowskiej

07.06.2016

W dniach 2-3 czerwca br. w Tarnowie odbyły się Warsztaty strategiczne, pn. Integracja transportu publicznego w obszarze Metropolii Krakowskiej, zorganizowane przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska. W warsztatach wzięli […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

17.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1930/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

18.10.2018

W dniu 16-17 października 2018r. w Piwnicznej – Zdrój odbyło się XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM). Obrady […]

czytaj dalej

Informacje o naborze w ramach Poddziałania 10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT, Typ projektu A., B. i C.

25.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, […]

czytaj dalej

Zmiana SZOOP RPO WM na lata 2014-2020

26.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (SzOOP RPO WM) został zmieniony Uchwałą Nr 1985/18 Zarządu Województwa […]

czytaj dalej

Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2029/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 października 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej

Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze prawnej Stowarzyszenia

30.11.2015

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze informatycznej Stowarzyszenia.

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń

07.12.2015

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

08.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA

14.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń

02.02.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA

11.02.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie KrOF

07.04.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA KONCEPCJI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU ROWEROWEGO NA TERENIE KrOF

13.04.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

18.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

27.04.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

29.04.2016

 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

10.05.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób.

07.06.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym Stref Aktywności Gospodarczej

08.06.2016

Zapytanie ofertowe   Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania dotyczącego promocji postaw niskoemisyjnych

10.06.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób.

14.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym SAG

22.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania Metropolitalnego Programu Promocji Postaw Niskoemisyjnych

01.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

10.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

26.08.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF.

01.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania pn.: Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

05.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

20.09.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

10.10.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej

Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

19.10.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

05.12.2016

SMK.40.1/26/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi informatycznej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

SMK.40.1/25/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi prawnej Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

SMK.40.1/24/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO dotyczącego wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

13.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

14.12.2016

SMK.40.1/26/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

15.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

22.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „Metropole Nice Côte d’Azur”

12.03.2017

SMK.40.1/1/2017                                                                                                                                              Kraków, 12.03.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. WYBORY WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACI WIZYTY STUDYJNEJ DO METROPOLE NICE CÔTE d’AZUR

24.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

04.12.2017

SMK.40.1/16/2017 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

18.12.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF PRZEZ OKRES OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2018R.

25.01.2018

Zapytanie ofertowe nr SMK.40.1/1/2018 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia, nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH WYBORU WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF PRZEZ OKRES OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2018R.

05.02.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy usługi – Organizacja wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

06.03.2018

SMK.40.1/4/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej

WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIE RAPORTU

20.04.2018

SMK.40.1/11/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi – „Stworzenie bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej”

OGŁOSZENIE nr SMK.40.1/10/2018 z dnia 20.04.2018 r. Wstęp W związku z dynamicznie zachodzącymi zmianami systemu transportowego Metropolii Krakowskiej, wynikającymi z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz obserwowanym zjawiskiem rosnącego […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU

04.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 […]

czytaj dalej

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI STWORZENIA BAZY DANYCH DLA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA TERENIE METROPOLII KRAKOWSKIEJ

24.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 3 lit e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

30.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4983 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

13.06.2018

Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5329 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, […]

czytaj dalej

Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”

01.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8579 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich […]

czytaj dalej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Badanie struktury rodzajowej biletów oraz badanie popytu w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie dla linii aglomeracyjnych przebiegających przez teren Gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska

14.09.2018

czytaj dalej

Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego

01.12.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 2 etaty  1. Wymagania niezbędne (formalne): wykształcenie wyższe, co najmniej 2 lata […]

czytaj dalej

Nabór na stanowisko Asystenta/ki w Biurze Zarządu Stowarzyszenia

08.05.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko Asystenta/ki w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat I. KRYTERIA FORMALNE: 1. Obywatelstwo polskie 2. Wykształcenie wyższe – preferowane […]

czytaj dalej

Wynik naboru na stanowisko Asystenta w Biurze Zarządu SMK

31.05.2017

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA ASYSTENT – 1 ETAT (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku […]

czytaj dalej

Wynik naboru na stanowisko ds Integracji Transportu w Biurze Zarządu SMK

24.04.2018

Wynik naboru na stanowisko ds Integracji Transportu w Biurze Zarządu SMK 24.04.2018 INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA STANOWISKO […]

czytaj dalej

NABÓR na stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu

16.01.2017

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko Dyrektor Biura Zarządu 1. Wymagania niezbędne (formalne): – wykształcenie wyższe, – co najmniej 5 lat stażu pracy w tym […]

czytaj dalej

Nabór na stanowisko ds Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

26.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat I.     KRYTERIA FORMALNE: 1.    obywatelstwo polskie 2.    wykształcenie […]

czytaj dalej

Wynik naboru na stanowisko stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu SMK

18.05.2018

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE W  BIURZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA STANOWISKO DS. INTEGRACJI TRANSPORTU – 1 ETAT (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, […]

czytaj dalej

Wyniki naboru na stanowisko pracownika merytorycznego

30.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA 2 WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA PRACOWNIK MERYTORYCZNY – 2 ETATY (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w […]

czytaj dalej

Nabór na stanowisko ds Integracji Transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

10.04.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ogłasza nabór na wolne stanowisko ds. integracji transportu w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 1 etat I. KRYTERIA FORMALNE: 1. obywatelstwo polskie 2. wykształcenie wyższe […]

czytaj dalej

Wyniki naboru na stanowisko: Dyrektor Biura Zarządu

08.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO DYREKTOR BIURA ZARZĄDU STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku zakończenia postępowania w sprawie naboru na  […]

czytaj dalej

V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

09.11.2015

W dniach 5–6 listopada 2015r. w Niepołomicach odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 5 lipca br. Stanisław Sorys, Wicemarszałek […]

czytaj dalej

Nabór wniosków – ochrona różnorodności biologicznej

24.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ […]

czytaj dalej

Nabór wniosków – wsparcie służb ratunkowych

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że IŻ RPO WM – Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia służb ratunkowych w ramach 5. Osi priorytetowej […]

czytaj dalej

Zarząd Województwa Małopolskiego jest na TAK!

23.07.2015

W dniu 2 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zaopiniował pozytywnie Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, podejmując uchwałę nr 860/15 w niniejszej sprawie. Jednocześnie […]

czytaj dalej

Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”

22.07.2015

21 lipca 2015r w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. Gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego w […]

czytaj dalej

Konkurs na ograniczenie emisji !!!

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Izba Sprzedawców Polskiego Węgla wspólnie z Centralą zaopatrzenia Hutnictwa SA z siedzibą w Katowicach, przy patronacie Marszałka Województwa Śląskiego, ogłosiła konkurs na […]

czytaj dalej

Nabór wniosków do konkursu „Na dobry początek!”

01.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Fundacja BGK po raz 8. organizuje Konkurs „Na dobry początek!” – nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r. Rusza kolejna edycja […]

czytaj dalej

Nabór wniosków – IV oś priorytetowa PO Wiedza Edukacja Rozwój

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje […]

czytaj dalej

Nabór wniosków: PO „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

28.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Minister Środowiska, pełniący rolę Operatora Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu […]

czytaj dalej

III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

03.08.2015

W dniach 30–31 lipca 2015r. w Muszynie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 30 lipca br. otwarto III posiedzenie […]

czytaj dalej

Konferencja zamykająca projekt MJUP

09.11.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa i Gmina Miejska Poznań – Urząd Miasta Poznania organizuje w dniach 23-24 listopada 2015 r. […]

czytaj dalej

OPEN DAYS 2015

19.10.2015

W dniach 12-15 października br. odbyła się 13 edycja OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Mottem tegorocznych warsztatów było hasło „Regiony i miasta Europy partnerami […]

czytaj dalej

IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

05.10.2015

W dniach 24–25 września 2015r. w Tarnowie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 24 lipca br. P. Stanisław Sorys, […]

czytaj dalej

Wyniki naboru na stanowisko pracownika merytorycznego

08.09.2015

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA 4 WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA PRACOWNIK MERYTORYCZNY – 4 ETATY (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w […]

czytaj dalej

Strategia ZIT wersja 4.0 przyjęta

24.08.2015

W dniu 19 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia 4 wersji Strategii ZIT dla […]

czytaj dalej

II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

29.06.2015

W dniach 25–26 czerwca 2015r. w Wieliczce odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 25 czerwca br. otwarto II posiedzenie […]

czytaj dalej

Apel o zmianę prawa, by skutecznie walczyć ze smogiem

18.06.2015

Samorządowcy Krakowa i gmin ościennych, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego wspólnie apelują do rządzących i parlamentarzystów o jak najszybszą nowelizację ustawy „Prawo ochrony środowiska”. – […]

czytaj dalej

Dzienne domy opieki w ramach Programu „Senior-WIGOR”

16.06.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie działań w zakresie tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki w ramach Programu […]

czytaj dalej

Po spotkaniach w 14 gminach

02.01.2015

W dniach od 8 do 17 grudnia 2014 roku konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zrealizowali cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania […]

czytaj dalej

Inwentaryzacja pieców w gminach

27.02.2015

Od końca lutego odbywają się spotkania informacyjno-organizacyjne z przedstawicielami władz 14 gmin członkowskich i sołtysami w sprawie inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe. Na […]

czytaj dalej

I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2015

W dniach 25–26 maja 2015r. w Racławicach odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Komitet Monitorujący (KM) został ustanowiony uchwałą […]

czytaj dalej

Konferencja SMART_KOM

29.05.2015

28 maja 2015r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn. STRATEGIA SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Organizatorem wydarzenia był Krakowski […]

czytaj dalej

Inwentaryzacja pieców zakończona

12.05.2015

Piece, kotły i kominki w 14 gminach zinwentaryzowane! Przez ostanie 3 miesiące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadzało inwentaryzację czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, która miała […]

czytaj dalej

Europejski Kongres Samorządów

06.05.2015

W dniach 4–5 maja 2015r. w Krakowie odbyły się obrady Europejskiego Kongresu Samorządów. Jest to cykl debat i spotkań poświęconych polskiej i europejskiej samorządności. Bierze w nim […]

czytaj dalej