Archiwum

V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

09.11.2015

W dniach 5–6 listopada 2015r. w Niepołomicach odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 5 lipca br. Stanisław Sorys, Wicemarszałek […]

czytaj dalej
Konferencja zamykająca projekt MJUP

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa i Gmina Miejska Poznań – Urząd Miasta Poznania organizuje w dniach 23-24 listopada 2015 r. […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

20.10.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym V posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej
OPEN DAYS 2015

19.10.2015

W dniach 12-15 października br. odbyła się 13 edycja OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Mottem tegorocznych warsztatów było hasło „Regiony i miasta Europy partnerami […]

czytaj dalej
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

05.10.2015

W dniach 24–25 września 2015r. w Tarnowie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 24 lipca br. P. Stanisław Sorys, […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

11.09.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej
Wyniki naboru na stanowisko pracownika merytorycznego

08.09.2015

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA 4 WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA PRACOWNIK MERYTORYCZNY – 4 ETATY (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w […]

czytaj dalej
Strategia ZIT wersja 4.0 przyjęta

24.08.2015

W dniu 19 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia 4 wersji Strategii ZIT dla […]

czytaj dalej
Zamówienie na dostawę artykułów biurowych

12.08.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Ustawa antysmogowa przegłosowana

06.08.2015

W środę, 5 sierpnia, odbyło się głosowanie nad nowelizacją Prawa ochrony środowiska. Za opowiedziało się 285 posłów, 145 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Znowelizowana […]

czytaj dalej
Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego

05.08.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 4 etaty     Wymagania niezbędne (formalne): wykształcenie wyższe, co najmniej 2 […]

czytaj dalej
III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

03.08.2015

W dniach 30–31 lipca 2015r. w Muszynie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 30 lipca br. otwarto III posiedzenie […]

czytaj dalej
Nabór wniosków: PO „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

28.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Minister Środowiska, pełniący rolę Operatora Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – ochrona różnorodności biologicznej

24.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – wsparcie służb ratunkowych

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że IŻ RPO WM – Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia służb ratunkowych w ramach 5. Osi priorytetowej […]

czytaj dalej
Zarząd Województwa Małopolskiego jest na TAK!

23.07.2015

W dniu 2 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zaopiniował pozytywnie Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, podejmując uchwałę nr 860/15 w niniejszej sprawie. Jednocześnie […]

czytaj dalej
Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”

22.07.2015

21 lipca 2015r w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. Gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego w […]

czytaj dalej
Konkurs na ograniczenie emisji !!!

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Izba Sprzedawców Polskiego Węgla wspólnie z Centralą zaopatrzenia Hutnictwa SA z siedzibą w Katowicach, przy patronacie Marszałka Województwa Śląskiego, ogłosiła konkurs na […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów oceny dla edukacji przedszkolnej

16.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym III posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria oceny w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT. W […]

czytaj dalej
Porozumienie pomiędzy ZIT a IZ RPO podpisane

10.07.2015

Dzisiaj, 10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach […]

czytaj dalej
Nabór wniosków do konkursu „Na dobry początek!”

01.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Fundacja BGK po raz 8. organizuje Konkurs „Na dobry początek!” – nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r. Rusza kolejna edycja […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – IV oś priorytetowa PO Wiedza Edukacja Rozwój

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje […]

czytaj dalej
II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

29.06.2015

W dniach 25–26 czerwca 2015r. w Wieliczce odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 25 czerwca br. otwarto II posiedzenie […]

czytaj dalej
Apel o zmianę prawa, by skutecznie walczyć ze smogiem

18.06.2015

Samorządowcy Krakowa i gmin ościennych, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego wspólnie apelują do rządzących i parlamentarzystów o jak najszybszą nowelizację ustawy „Prawo ochrony środowiska”. – […]

czytaj dalej
Dzienne domy opieki w ramach Programu „Senior-WIGOR”

16.06.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie działań w zakresie tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki w ramach Programu […]

czytaj dalej
Komisja Europejska o ZIT

05.06.2015

3 czerwca 2015 w Brukseli odbyło się seminarium organizowane przez Urban Development Network (UDN). UDN to nowo utworzona sieć skierowana do władz miejskich zajmujących się realizacją zintegrowanych […]

czytaj dalej
Konferencja SMART_KOM

29.05.2015

28 maja 2015r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn. STRATEGIA SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Organizatorem wydarzenia był Krakowski […]

czytaj dalej
I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2015

W dniach 25–26 maja 2015r. w Racławicach odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Komitet Monitorujący (KM) został ustanowiony uchwałą […]

czytaj dalej
Inwentaryzacja pieców zakończona

12.05.2015

Piece, kotły i kominki w 14 gminach zinwentaryzowane! Przez ostanie 3 miesiące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadzało inwentaryzację czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, która miała […]

czytaj dalej
Europejski Kongres Samorządów

06.05.2015

W dniach 4–5 maja 2015r. w Krakowie odbyły się obrady Europejskiego Kongresu Samorządów. Jest to cykl debat i spotkań poświęconych polskiej i europejskiej samorządności. Bierze w nim […]

czytaj dalej
Strategia ZIT wersja 2.0 przyjęta

02.04.2015

Dnia 27 marca br. w Śmiłowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym przyjęta została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja […]

czytaj dalej
Informacja o spotkaniach konsultacyjnych ws. EFS

17.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w dniach 13 i 16 marca 2015r. obyły się spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych […]

czytaj dalej
Zaproszenie na spotkania konsultacyjne ws. EFS

06.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych możliwych do realizacji w ramach Strategii ZIT. […]

czytaj dalej
Inwentaryzacja pieców w gminach

27.02.2015

Od końca lutego odbywają się spotkania informacyjno-organizacyjne z przedstawicielami władz 14 gmin członkowskich i sołtysami w sprawie inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe. Na […]

czytaj dalej
Z KRDPP o ZIT

20.02.2015

12 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prowadzone przez p. Annę Długosz, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Po przedstawieniu przez […]

czytaj dalej
Krakowscy radni o Strategii ZIT

4 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa prowadzone przez Daniela Wrzoszczyka, Zastępcę Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. Strategii ZIT oraz przy […]

czytaj dalej
Po spotkaniach w 14 gminach

02.01.2015

W dniach od 8 do 17 grudnia 2014 roku konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zrealizowali cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania […]

czytaj dalej
Konsultacje w gminach

09.12.2014

Trwają konsultacje społeczne założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Na spotkania zapraszani są radni, przedstawiciele organizacji […]

czytaj dalej
Zapytamy o opinię

28.11.2014

W najbliższym czasie Stowarzyszenie rozpocznie konsultacje społeczne założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w gminach członkowskich. W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania, podczas […]

czytaj dalej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wyłoniono Wykonawcę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 12 gmin wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej. W ramach zamówienia zrealizowana zostanie także inwentaryzacja czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na […]

czytaj dalej
Untitled Document