Archiwum

V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020. V Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

09.11.2015

W dniach 5–6 listopada 2015r. w Niepołomicach odbyło się V posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 5 lipca br. Stanisław Sorys, Wicemarszałek […]

czytaj dalej
Konferencja zamykająca projekt MJUP Konferencja zamykająca projekt MJUP

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa i Gmina Miejska Poznań – Urząd Miasta Poznania organizuje w dniach 23-24 listopada 2015 r. […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

20.10.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym V posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej
OPEN DAYS 2015 OPEN DAYS 2015

19.10.2015

W dniach 12-15 października br. odbyła się 13 edycja OPEN DAYS – Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Mottem tegorocznych warsztatów było hasło „Regiony i miasta Europy partnerami […]

czytaj dalej
IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020. IV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

05.10.2015

W dniach 24–25 września 2015r. w Tarnowie odbyło się IV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 24 lipca br. P. Stanisław Sorys, […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej Projekt kryteriów wyboru projektów pomocy społecznej

11.09.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym IV posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria wyboru projektów w ramach Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja […]

czytaj dalej
Wyniki naboru na stanowisko pracownika merytorycznego Wyniki naboru na stanowisko pracownika merytorycznego

08.09.2015

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA 4 WOLNE STANOWISKA PRACOWNICZE W  BIURZE STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA PRACOWNIK MERYTORYCZNY – 4 ETATY (nazwa stanowiska) Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w […]

czytaj dalej
Strategia ZIT wersja 4.0 przyjęta Strategia ZIT wersja 4.0 przyjęta

24.08.2015

W dniu 19 sierpnia br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia 4 wersji Strategii ZIT dla […]

czytaj dalej
Zamówienie na dostawę artykułów biurowych Zamówienie na dostawę artykułów biurowych

12.08.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Ustawa antysmogowa przegłosowana Ustawa antysmogowa przegłosowana

06.08.2015

W środę, 5 sierpnia, odbyło się głosowanie nad nowelizacją Prawa ochrony środowiska. Za opowiedziało się 285 posłów, 145 było przeciwnych, a 3 wstrzymało się od głosu. Znowelizowana […]

czytaj dalej
Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego Nabór na stanowisko pracownika merytorycznego

05.08.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracownika merytorycznego w Biurze Zarządu Stowarzyszenia – 4 etaty     Wymagania niezbędne (formalne): wykształcenie wyższe, co najmniej 2 […]

czytaj dalej
III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 III posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

03.08.2015

W dniach 30–31 lipca 2015r. w Muszynie odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 30 lipca br. otwarto III posiedzenie […]

czytaj dalej
Nabór wniosków: PO „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” Nabór wniosków: PO „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

28.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Minister Środowiska, pełniący rolę Operatora Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – ochrona różnorodności biologicznej Nabór wniosków – ochrona różnorodności biologicznej

24.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 6. Osi priorytetowej Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, Typ […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – wsparcie służb ratunkowych Nabór wniosków – wsparcie służb ratunkowych

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że IŻ RPO WM – Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów, dotyczących wsparcia służb ratunkowych w ramach 5. Osi priorytetowej […]

czytaj dalej
Zarząd Województwa Małopolskiego jest na TAK! Zarząd Województwa Małopolskiego jest na TAK!

23.07.2015

W dniu 2 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego zaopiniował pozytywnie Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, podejmując uchwałę nr 860/15 w niniejszej sprawie. Jednocześnie […]

czytaj dalej
Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” Pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”

22.07.2015

21 lipca 2015r w Sejmie rozpoczęło się pierwsze czytanie nowelizacji ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. Gminy członkowskie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego w […]

czytaj dalej
Konkurs na ograniczenie emisji !!! Konkurs na ograniczenie emisji !!!

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Izba Sprzedawców Polskiego Węgla wspólnie z Centralą zaopatrzenia Hutnictwa SA z siedzibą w Katowicach, przy patronacie Marszałka Województwa Śląskiego, ogłosiła konkurs na […]

czytaj dalej
Projekt kryteriów oceny dla edukacji przedszkolnej Projekt kryteriów oceny dla edukacji przedszkolnej

16.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska uprzejmie informuje, że na najbliższym III posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WM zostaną przyjęte kryteria oceny w ramach Poddziałania 10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT. W […]

czytaj dalej
Porozumienie pomiędzy ZIT a IZ RPO podpisane Porozumienie pomiędzy ZIT a IZ RPO podpisane

10.07.2015

Dzisiaj, 10 lipca br., zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego a Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska w sprawie powierzenia Stowarzyszeniu, jako Instytucji Pośredniczącej (IP), realizacji zadań w ramach […]

czytaj dalej
Nabór wniosków do konkursu „Na dobry początek!” Nabór wniosków do konkursu „Na dobry początek!”

01.07.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Fundacja BGK po raz 8. organizuje Konkurs „Na dobry początek!” – nabór wniosków trwa do 10 września 2015 r. Rusza kolejna edycja […]

czytaj dalej
Nabór wniosków – IV oś priorytetowa PO Wiedza Edukacja Rozwój Nabór wniosków – IV oś priorytetowa PO Wiedza Edukacja Rozwój

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Centrum Projektów Europejskich ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje […]

czytaj dalej
II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020. II posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020.

29.06.2015

W dniach 25–26 czerwca 2015r. w Wieliczce odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 25 czerwca br. otwarto II posiedzenie […]

czytaj dalej
Apel o zmianę prawa, by skutecznie walczyć ze smogiem Apel o zmianę prawa, by skutecznie walczyć ze smogiem

18.06.2015

Samorządowcy Krakowa i gmin ościennych, a także aktywiści z Krakowskiego Alarmu Smogowego wspólnie apelują do rządzących i parlamentarzystów o jak najszybszą nowelizację ustawy „Prawo ochrony środowiska”. – […]

czytaj dalej
Dzienne domy opieki w ramach Programu „Senior-WIGOR” Dzienne domy opieki w ramach Programu „Senior-WIGOR”

16.06.2015

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie działań w zakresie tworzenia i funkcjonowania dziennych domów opieki w ramach Programu […]

czytaj dalej
Komisja Europejska o ZIT Komisja Europejska o ZIT

05.06.2015

3 czerwca 2015 w Brukseli odbyło się seminarium organizowane przez Urban Development Network (UDN). UDN to nowo utworzona sieć skierowana do władz miejskich zajmujących się realizacją zintegrowanych […]

czytaj dalej
Konferencja SMART_KOM Konferencja SMART_KOM

29.05.2015

28 maja 2015r. w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa odbyła się konferencja pn. STRATEGIA SMART_KOM: mapa drogowa dla inteligentnych rozwiązań w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Organizatorem wydarzenia był Krakowski […]

czytaj dalej
I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020 I posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM na lata 2014-2020

26.05.2015

W dniach 25–26 maja 2015r. w Racławicach odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Komitet Monitorujący (KM) został ustanowiony uchwałą […]

czytaj dalej
Inwentaryzacja pieców zakończona Inwentaryzacja pieców zakończona

12.05.2015

Piece, kotły i kominki w 14 gminach zinwentaryzowane! Przez ostanie 3 miesiące Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przeprowadzało inwentaryzację czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe, która miała […]

czytaj dalej
Europejski Kongres Samorządów Europejski Kongres Samorządów

06.05.2015

W dniach 4–5 maja 2015r. w Krakowie odbyły się obrady Europejskiego Kongresu Samorządów. Jest to cykl debat i spotkań poświęconych polskiej i europejskiej samorządności. Bierze w nim […]

czytaj dalej
Strategia ZIT wersja 2.0 przyjęta Strategia ZIT wersja 2.0 przyjęta

02.04.2015

Dnia 27 marca br. w Śmiłowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, na którym przyjęta została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (wersja […]

czytaj dalej
Informacja o spotkaniach konsultacyjnych ws. EFS Informacja o spotkaniach konsultacyjnych ws. EFS

17.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), w dniach 13 i 16 marca 2015r. obyły się spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych […]

czytaj dalej
Zaproszenie na spotkania konsultacyjne ws. EFS Zaproszenie na spotkania konsultacyjne ws. EFS

06.03.2015

W związku z trwającymi pracami nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), zapraszamy na spotkania konsultacyjne dotyczące kryteriów wyboru projektów konkursowych możliwych do realizacji w ramach Strategii ZIT. […]

czytaj dalej
Inwentaryzacja pieców w gminach Inwentaryzacja pieców w gminach

27.02.2015

Od końca lutego odbywają się spotkania informacyjno-organizacyjne z przedstawicielami władz 14 gmin członkowskich i sołtysami w sprawie inwentaryzacji czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na paliwo stałe. Na […]

czytaj dalej
Z KRDPP o ZIT Z KRDPP o ZIT

20.02.2015

12 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, prowadzone przez p. Annę Długosz, Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Po przedstawieniu przez […]

czytaj dalej
Krakowscy radni o Strategii ZIT Krakowscy radni o Strategii ZIT

4 lutego br. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Rady Miasta Krakowa prowadzone przez Daniela Wrzoszczyka, Zastępcę Dyrektora Biura Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ds. Strategii ZIT oraz przy […]

czytaj dalej
Po spotkaniach w 14 gminach Po spotkaniach w 14 gminach

02.01.2015

W dniach od 8 do 17 grudnia 2014 roku konsultanci FRDL Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji, na zlecenie Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, zrealizowali cykl spotkań informacyjno-konsultacyjnych. Spotkania […]

czytaj dalej
Konsultacje w gminach Konsultacje w gminach

09.12.2014

Trwają konsultacje społeczne założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego  w gminach wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Na spotkania zapraszani są radni, przedstawiciele organizacji […]

czytaj dalej
Zapytamy o opinię Zapytamy o opinię

28.11.2014

W najbliższym czasie Stowarzyszenie rozpocznie konsultacje społeczne założeń Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego w gminach członkowskich. W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostaną spotkania, podczas […]

czytaj dalej
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Wyłoniono Wykonawcę Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla 12 gmin wchodzących w skład Metropolii Krakowskiej. W ramach zamówienia zrealizowana zostanie także inwentaryzacja czynnych pieców, kotłowni oraz kominków na […]

czytaj dalej
Untitled Document