Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w gminach ościennych Krakowa, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska za pośrednictwem platformy internetowej”

19.08.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65205 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych, sportowych i […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji o KOF (Metropolii Krakowskiej) zawierającej kluczowe informacje dla inwestorów, a także druk i dostarczenie publikacji w 2021 roku oraz jej aktualizację i dodruk w 2022 roku.

27.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29093 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o […]

czytaj dalej
Informacja o unieważnieniu postępowania SMK.40.1_19/2020

20.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia  pn. „Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym […]

czytaj dalej
Informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usług biegłego rewidenta spr. SMK.40.1_34/2020 Szanowni Państwo

14.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1870315,informacja-z-wyboru-wykonawcy-w-zakresie-uslug-bieglego-rewidenta-spr-smk401342020.html Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na  temat ustaleń faktycznych dotyczących […]

czytaj dalej
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) przy wykorzystaniu platformy promocyjnej projektu KMA4Business (platformy KMA4Business)”.

08.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22749?sekcja=oferty Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii […]

czytaj dalej
„Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na temat ustaleń faktycznych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych (audyty projektu) przez Zamawiającego odnośnie umowy o współfinansowanie Usług Rozwoju Projektu ze środków instrumentu finansowego Elena, nr umowy ELENA-2017-121 „EKO TEAM”, okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023

31.12.2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1864008,zapytanie-ofertowe-na-usluge-w-zakresie-sporzadzenie-sprawozdan-niezaleznego-bieglego-rewidenta.html  zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zamówienie polegające na : „Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sporządzenie sprawozdań […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe w ramach projektu KMA4Business

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25365 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o […]

czytaj dalej
„ Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. „

30.12.2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1863103,swiadczenie-uslug-w-zakresie-koordynatora-zamowien-publicznych-przez-okres-od-dnia-podpisania-umowy-.html  zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zamówienie polegające na : „ Świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie Eksperta

10.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21408 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Świadczenie dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w tym beneficjentów, realizujących […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta.

03.11.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15047 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta, który dokona badania przygotowanych przez Biuro […]

czytaj dalej
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„ Opracowania Planu działania (Action plan) na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej”

09.10.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Metropolii Krakowskiej oraz administrowaniu platformy.

20.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239588 zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „AREA METROPOLITANA DE BARCELONA”

10.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29245 dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla przedstawicieli […]

czytaj dalej
Szacowanie wartości zamówienia polegającego na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz administrowaniu platformy

06.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237305 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia polegającego na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz administrowaniu platformy.

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29164 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania […]

czytaj dalej
Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

27.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28934 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „AREA METROPOLITANA DE BARCELONA”

24.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28819 , dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA KRAKOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28103 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych świadczonych dla przedstawicieli […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

20.12.2019

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

12.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222743 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzeniu raportu z badań marketingowych nt. […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe – wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

10.12.2019

SMK.90.1_14/1/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis […]

czytaj dalej
Szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

05.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221303 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium”

06.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19273 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium” na potrzeby […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

04.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19177# zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF) oraz dokumentów […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych

16.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18313 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA” WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA”

21.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 1.04 – 4.04.2019r. do Lizbony dla […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PZP, ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PZP, ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF

17.01.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu dla przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020 Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2029/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 października 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej” Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”

01.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8579 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”. Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”.

20.08.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8110 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

13.06.2018

Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5329 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

30.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4983 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI STWORZENIA BAZY DANYCH DLA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA TERENIE METROPOLII KRAKOWSKIEJ INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI STWORZENIA BAZY DANYCH DLA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA TERENIE METROPOLII KRAKOWSKIEJ

24.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 3 lit e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU

04.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi – „Stworzenie bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej” Wybór wykonawcy usługi – „Stworzenie bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej”

20.04.2018

OGŁOSZENIE nr SMK.40.1/10/2018 z dnia 20.04.2018 r. Wstęp W związku z dynamicznie zachodzącymi zmianami systemu transportowego Metropolii Krakowskiej, wynikającymi z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz obserwowanym zjawiskiem rosnącego […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIE RAPORTU WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIE RAPORTU

SMK.40.1/11/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano” INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy usługi – Organizacja wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano” Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy usługi – Organizacja wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

06.03.2018

SMK.40.1/4/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF PRZEZ OKRES OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2018R. WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF PRZEZ OKRES OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2018R.

25.01.2018

Zapytanie ofertowe nr SMK.40.1/1/2018 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia, nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

18.12.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

04.12.2017

SMK.40.1/16/2017 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. WYBORY WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACI WIZYTY STUDYJNEJ DO METROPOLE NICE CÔTE d’AZUR INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. WYBORY WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACI WIZYTY STUDYJNEJ DO METROPOLE NICE CÔTE d’AZUR

24.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „Metropole Nice Côte d’Azur” ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „Metropole Nice Côte d’Azur”

12.03.2017

SMK.40.1/1/2017                                                                                                                                              Kraków, 12.03.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

22.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

15.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

14.12.2016

SMK.40.1/26/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO dotyczącego wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO dotyczącego wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

13.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi prawnej Stowarzyszenie Metropolia Krakowska Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi prawnej Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

05.12.2016

SMK.40.1/24/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi informatycznej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi informatycznej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

SMK.40.1/25/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

SMK.40.1/26/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

19.10.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

10.10.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF

20.09.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania pn.: Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania pn.: Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

05.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF.

01.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

26.08.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY  OPRACOWANIA pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

10.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania Metropolitalnego  Programu Promocji Postaw Niskoemisyjnych Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania Metropolitalnego Programu Promocji Postaw Niskoemisyjnych

01.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym SAG Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym SAG

22.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób. Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób.

14.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania dotyczącego promocji postaw niskoemisyjnych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania dotyczącego promocji postaw niskoemisyjnych

10.06.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym Stref Aktywności Gospodarczej Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym Stref Aktywności Gospodarczej

08.06.2016

Zapytanie ofertowe   Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób.

07.06.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

10.05.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

29.04.2016

 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

27.04.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

18.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA KONCEPCJI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU ROWEROWEGO NA TERENIE KrOF INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA KONCEPCJI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU ROWEROWEGO NA TERENIE KrOF

13.04.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie KrOF Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie KrOF

07.04.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA

11.02.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń

02.02.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r. BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r.

18.12.2015

BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ustaleniami Instytucji Zarządzającej RPO WM beneficjenci programu są zobowiązani do publikacji zamówień […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA

14.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

08.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń

07.12.2015

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze informatycznej Stowarzyszenia. Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze informatycznej Stowarzyszenia.

30.11.2015

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze prawnej Stowarzyszenia Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze prawnej Stowarzyszenia

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Untitled Document