Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe: „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w gminach ościennych Krakowa, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska za pośrednictwem platformy internetowej”

19.08.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65205 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług w zakresie promocji wydarzeń kulturalnych, sportowych i […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe na przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji o KOF (Metropolii Krakowskiej) zawierającej kluczowe informacje dla inwestorów, a także druk i dostarczenie publikacji w 2021 roku oraz jej aktualizację i dodruk w 2022 roku.

27.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/29093 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o […]

czytaj dalej
Informacja o unieważnieniu postępowania SMK.40.1_19/2020

20.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia  pn. „Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o Krakowskim Obszarze Funkcjonalnym […]

czytaj dalej
Informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usług biegłego rewidenta spr. SMK.40.1_34/2020 Szanowni Państwo

14.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1870315,informacja-z-wyboru-wykonawcy-w-zakresie-uslug-bieglego-rewidenta-spr-smk401342020.html Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na  temat ustaleń faktycznych dotyczących […]

czytaj dalej
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej) przy wykorzystaniu platformy promocyjnej projektu KMA4Business (platformy KMA4Business)”.

08.01.2021

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/22749?sekcja=oferty Została umieszczona informacja z wyboru wykonawcy w zakresie usługi „Przygotowanie i przeprowadzenie internetowej kampanii promocyjnej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii […]

czytaj dalej
„Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sporządzenie sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta na temat ustaleń faktycznych dotyczących sprawozdań finansowych sporządzonych (audyty projektu) przez Zamawiającego odnośnie umowy o współfinansowanie Usług Rozwoju Projektu ze środków instrumentu finansowego Elena, nr umowy ELENA-2017-121 „EKO TEAM”, okres realizacji: 01.04.2020-31.03.2023

31.12.2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1864008,zapytanie-ofertowe-na-usluge-w-zakresie-sporzadzenie-sprawozdan-niezaleznego-bieglego-rewidenta.html  zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zamówienie polegające na : „Zapytanie ofertowe na usługę w zakresie sporządzenie sprawozdań […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe w ramach projektu KMA4Business

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/25365 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Przygotowanie merytoryczne i graficzne w wersji elektronicznej i drukowanej publikacji (opracowania) o […]

czytaj dalej
„ Zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych przez okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 r. „

30.12.2020

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem:     https://bip.malopolska.pl/metropoliakrakowska,a,1863103,swiadczenie-uslug-w-zakresie-koordynatora-zamowien-publicznych-przez-okres-od-dnia-podpisania-umowy-.html  zostało zamieszczone zapytanie ofertowe na zamówienie polegające na : „ Świadczenie usług w zakresie Koordynatora zamówień publicznych […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie Eksperta

10.12.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/21408 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn. „Świadczenie dla przedstawicieli gmin członkowskich Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, w tym beneficjentów, realizujących […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta.

03.11.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/15047 zostało zamieszczone zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia pn.” Świadczenie usługi w zakresie biegłego rewidenta, który dokona badania przygotowanych przez Biuro […]

czytaj dalej
Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„ Opracowania Planu działania (Action plan) na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej”

09.10.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Metropolii Krakowskiej oraz administrowaniu platformy.

20.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239588 zostało zamieszczone zapytanie dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej prezentującej potencjał gospodarczy […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „AREA METROPOLITANA DE BARCELONA”

10.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29245 dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla przedstawicieli […]

czytaj dalej
Szacowanie wartości zamówienia polegającego na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz administrowaniu platformy

06.03.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237305 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia polegającego na przygotowaniu projektu i wykonaniu dwujęzycznej platformy informacyjno-promocyjnej oraz administrowaniu platformy.

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29164 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania […]

czytaj dalej
Szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design Thinking oraz foresight w procesie przygotowania Planu Rozwoju Metropolii Krakowskiej do 2030 roku

27.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28934 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia polegającego na świadczeniu usług doradczych, warsztatowych, badawczych i analitycznych w zakresie wykorzystania metodyki Design […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „AREA METROPOLITANA DE BARCELONA”

24.02.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28819 , dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 15.04 – 18.04.2020 r. do Barcelony dla […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH DLA KRAKOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

24.01.2020

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28103 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usług szkoleniowych, konsultacyjnych i doradczych z zakresu prawa zamówień publicznych świadczonych dla przedstawicieli […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

20.12.2019

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

12.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1222743 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przeprowadzeniu badań marketingowych oraz sporządzeniu raportu z badań marketingowych nt. […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe – wybór Wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu księgi znaku (identyfikacji wizualnej marki gospodarczej) wraz ze znakiem (logo) i hasłem przewodnim dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Metropolii Krakowskiej)

10.12.2019

SMK.90.1_14/1/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis […]

czytaj dalej
Szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

05.12.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221303 zostało zamieszczone szacowanie wartości zamówienia – Przeprowadzenie badań marketingowych oraz sporządzenie raportu z badań marketingowych nt. postrzegania marki gospodarczej […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium”

06.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19273 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentu pn. „Metropolia Krakowska – obraz terytorium” na potrzeby […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych oraz dokumentów dotyczących gospodarki finansowej 15 gmin wchodzących w skład Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

04.06.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19177# zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu Raportu z analizy Wieloletnich Prognoz Finansowych (WPF) oraz dokumentów […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron internetowych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym w kontekście identyfikacji dziedzin współpracy, celów i priorytetów rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych

16.05.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18313 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu raportu na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów, opracowań i stron […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA”

21.02.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w terminie 1.04 – 4.04.2019r. do Lizbony dla […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PZP, ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF

17.01.2019

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14296 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu dla przedstawicieli beneficjentów, realizujących projekty zgłoszone do Strategii Zintegrowanych Inwestycji […]

czytaj dalej
Zmiana Ramowego Planu Realizacji Działań na osi 1-13 na lata 2015-2020 RPO WM 2014-2020

30.10.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że Uchwałą Nr 2029/18 Zarząd Województwa Małopolskiego w dniu 30 października 2018 r. dokonał zmiany Uchwały Nr 580/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”

01.09.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8579 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich otoczenia na terenie Metropolii Krakowskiej”.

20.08.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8110 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu dokumentu pn. „Rekomendacje dotyczące przystanków komunikacji zbiorowej i ich […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

13.06.2018

Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5329 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych

30.05.2018

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/4983 zostało zamieszczone zapytanie, dotyczące wyboru wykonawcy usługi, polegającej na wykonywaniu działań eksperckich w zakresie realizacji bazy danych istotnych dla […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI STWORZENIA BAZY DANYCH DLA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTOWEGO NA TERENIE METROPOLII KRAKOWSKIEJ

24.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO Realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 3 lit e) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU

04.05.2018

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY USŁUGI W ZAKRESIE PRZEPROWADZENIA WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIA RAPORTU INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 […]

czytaj dalej
Wybór wykonawcy usługi – „Stworzenie bazy danych istotnych dla funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego na terenie Metropolii Krakowskiej”

20.04.2018

OGŁOSZENIE nr SMK.40.1/10/2018 z dnia 20.04.2018 r. Wstęp W związku z dynamicznie zachodzącymi zmianami systemu transportowego Metropolii Krakowskiej, wynikającymi z realizowanych inwestycji infrastrukturalnych oraz obserwowanym zjawiskiem rosnącego […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW EWALUACYJNYCH I WYKONANIE RAPORTU

SMK.40.1/11/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. wyboru wykonawcy usługi polegającej na organizacji wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

19.03.2018

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe – wybór wykonawcy usługi – Organizacja wizyty studyjnej w „Città metropolitana di Milano”

06.03.2018

SMK.40.1/4/2018 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
WYBÓR WYKONAWCY USŁUG SZKOLENIOWYCH, KONSULTACYJNYCH I DORADCZYCH Z ZAKRESU PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ŚWIADCZONYCH DLA PRZEDSTAWICIELI BENEFICJENTÓW, REALIZUJĄCYCH PROJEKTY ZGŁOSZONE DO STRATEGII ZIT DLA KrOF PRZEZ OKRES OD DNIA PODPISANIA UMOWY DO 31.12.2018R.

25.01.2018

Zapytanie ofertowe nr SMK.40.1/1/2018 Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia, nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

18.12.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

04.12.2017

SMK.40.1/16/2017 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. WYBORY WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA ORGANIZACI WIZYTY STUDYJNEJ DO METROPOLE NICE CÔTE d’AZUR

24.03.2017

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE – WYBÓR WYKONAWCY USŁUGI – ORGANIZACJA WIZYTY STUDYJNEJ W „Metropole Nice Côte d’Azur”

12.03.2017

SMK.40.1/1/2017                                                                                                                                              Kraków, 12.03.2017r. ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOT. OBSŁUGI CATERINGOWEJ SPOTKAŃ I SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE METROPOLIA KRAKOWSKA

22.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

15.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

14.12.2016

SMK.40.1/26/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO dotyczącego wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

13.12.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi prawnej Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

05.12.2016

SMK.40.1/24/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi informatycznej Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

SMK.40.1/25/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi w zakresie obsługi cateringowej spotkań i szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przez okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.

SMK.40.1/26/2016 Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

19.10.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

10.10.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF

20.09.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania pn.: Procedura Zarządzania Energią dla nieruchomości należących do gmin Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

05.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy opracowania Koncepcji integracji systemów transportowych na terenie KrOF.

01.09.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

26.08.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYBORU WYKONAWCY OPRACOWANIA pn. : Rekomendacje dotyczące wdrożenia systemu zarządzania energią w budynkach będących we władaniu gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Krakowska

10.08.2016

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania Metropolitalnego Programu Promocji Postaw Niskoemisyjnych

01.07.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym SAG

22.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Informacja o wynikach postępowania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób.

14.06.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania dotyczącego promocji postaw niskoemisyjnych

10.06.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Opracowania o charakterze multidyscyplinarnym dotyczącym Stref Aktywności Gospodarczej

08.06.2016

Zapytanie ofertowe   Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi polegającej na obsłudze konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Metropolia Krakowska w dniu 08.09.2016 w Krakowie na 400 osób.

07.06.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

10.05.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

29.04.2016

 ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYBORU WYKONAWCY (BIEGŁEGO REWIDENTA) USŁUGI POLEGAJĄCEJ NA PRZEPROWADZENIU KOMPLEKSOWEGO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

27.04.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

18.04.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO WYKONANIA KONCEPCJI ROZWOJU SYSTEMU TRANSPORTU ROWEROWEGO NA TERENIE KrOF

13.04.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy Koncepcji rozwoju systemu transportu rowerowego na terenie KrOF

07.04.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA

11.02.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń

02.02.2016

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r.

18.12.2015

BAZA KONKURENCYJNOŚCI dostępna od 1 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że zgodnie z ustaleniami Instytucji Zarządzającej RPO WM beneficjenci programu są zobowiązani do publikacji zamówień […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO OBSŁUGI CATERINGOWEJ STOWARZYSZENIA

14.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE PRAWNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

08.12.2015

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
INFORMACJA O WYNIKU WYBORU WYKONAWCY USŁUGI POLEGAJACEJ NA OBSŁUDZE INFORMATYCZNEJ STOWARZYSZENIA METROPOLIA KRAKOWSKA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 […]

czytaj dalej
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy obsługi cateringowej spotkań i szkoleń

07.12.2015

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze informatycznej Stowarzyszenia.

30.11.2015

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Zapytanie dotyczące usługi polegającej na obsłudze prawnej Stowarzyszenia

Zapytanie ofertowe Stowarzyszenie Metropolia Krakowska poszukuje w ramach zamówienia nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z […]

czytaj dalej
Untitled Document