Informacja o wyborze Wykonawcy usługi w zakresie pn.„ Opracowania Planu działania (Action plan) na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej”

09.10.2020

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

nie przekraczającego równowartości kwoty 30 000 EURO, realizowanego w oparciu o przepis art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dotyczącego wyboru wykonawcy usługi w zakresie pn.„ Opracowania Planu działania (Action plan) na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej”

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska informuje, że w wyniku postępowania  została wybrana firma:

ATsys.pl Sp z o.o Sp. K

Ul. Lompy 7/3, 40-030 Katowice

Uzasadnienie wyboru:
Wyłoniona w/w firma spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w zapytaniu ofertowym i przedstawiła najkorzystniejszą ofertę względem zawartych w zapytaniu kryteriów.