SmartEdge

Projekt SmartEdge ma przyczynić się do poprawy polityki w zakresie gospodarki niskoemisyjnej w dużych miastach i ich regionach metropolitalnych. Regiony metropolitalne zaangażowane w projekt będą pracować nad przygotowaniem i wdrożeniem planów działania, mających na celu ulepszenie wybranych instrumentów politycznych. Stanie się to poprzez dzielenie się rozwiązaniami na rzecz zintegrowanego planowania strategicznego dla miast brzegowych i obszarów metropolitalnych, zapewnienie narzędzi i metod wielopoziomowego zarządzania i planowania partycypacyjnego oraz włączanie w aktywne uczestnictwo w projekcie zainteresowanych stron (interesariuszy projektu).

Zasadnicze wątki projektu to: 1. Zarządzanie wielopoziomowe i rola miast brzegowych w niskoemisyjnym rozwoju obszarów metropolitalnych 2. Partycypacyjne planowanie przestrzenne 3. Rozwój gospodarczy oparty na energii odnawialnej w miastach brzegowych 4. Energia odnawialna oraz systemy energetyczne w budownictwie 5. Energia odnawialna oraz systemy energetyczne w transporcie

LIDER PROJEKTU: Rada Okręgu Akershus (Oslo, Norwegia) PARTNERZY:

  • Brandenburg Ministry for Economic Affairs and Energy (Poczdam, Niemcy)
  • Barcelona Metropolitan Area (Barcelona, Hiszpania)
  • Stockholm County Council (Sztokholm, Szwecja)
  • Innovhub – SSI (Mediolan, Włochy)
  • Ilfov County Council (Bukareszt, Rumunia)
  • Ministry of Environment (Bukareszt, Rumunia)
  • Krakow Metropolis Association (Kraków, Polska)

 

CZAS REALIZACJI: czerwiec 2018 – listopad 2022 Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.interregeurope.eu/smartedge/