Działania ekodoradców


Pomimo ograniczeń wynikających z pandemii COVID-19 w 2021 Ekodoradcy projektu Eko Team podejmują liczne działania mające na celu bezpośrednie informowanie mieszkańców o dostępnych możliwościach finansowania inwestycji oraz aktywizację mieszkańców do podejmowania inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła, termomodernizacji, odnawialnych źródeł energii.


BISKUPICE

 • Zespół Ekodoradców działający w UG Biskupice ogłosił konkurs pod nazwą „Bądź Eko” mający zachęcić mieszkańców gminy Biskupice do podnoszenia efektywności energetycznej budynków poprzez wymianę starych, nieekologicznych kotłów zasilanych na paliwo stałe, termomodernizację budynków oraz montaż odnawialnych źródeł energii. Wszystkie osoby, które w okresie (1 stycznia do 30 listopada 2021) skorzystają z porady Ekodoradcy oraz poniosą wydatki, o których mowa powyżej i złożą formularz karty zgłoszeniowej wraz z niezbędnymi załącznikami wezmą udział w losowaniu atrakcyjnej nagrody w postaci oczyszczacza powietrza. Losowanie zwycięzcy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2021r Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową jest dostępny jest na stronie internetowej www.biskupice.pl z zakładce EKODORADCY. https://www.biskupice.pl/aktualnosci-ekodoradcy
 • Ekodoradcy systematycznie umieszczają materiały informacyjne na tablicach ogłoszeń w budynkach oświatowych i kulturalnych. Przesyłają również informacje do właścicieli kotłów klas 3 i 4.


CZERNICHÓW

 • 27 czerwca 2021 ekodoradcy projektu Eko Team uczestniczyli w pikniku w Czernichowie
 • Punkt konsultacyjny w ramach Europejskiego Zielonego Tygodnia 2021 – Green Week 2021. Mieszkańcy gminy mogli skorzystać z porady ekodoradcy i uzyskać pomoc w wypełnianiu wniosków o dotacje do wymiany kotła lub innych działań termomodernizacyjnych. Podczas spotkań ekodoradcy odpowiadali na pytania mieszkańców dotyczące uchwały antysmogowej i programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.


IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE

 • Tydzień Aktywności Ekologicznej podczas którego Ekodoradcy zorganizowali m.in. test wiedzy ekologicznej oraz konsultacje dla mieszkańców
 • Punkt konsultacyjny podczas „Pobiednickiego półmaratonu Pomagam 2021”
 • 22 wrzesień 2021 prelekcje dla dzieci w szkołach

KOCMYRZÓW-LUBORZYCA

 • 28 maj 2021 Punkt konsultacyjny podczas Obchodów Dnia Dziecka

KRAKÓW

5 czerwca 2021 uczestnictwo Ekodoradców w wydarzeniu z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska

20 sierpnia 2021 uczestnictwo w Pikniku Krakowskim w ramach Kraków Culture Summer.


LISZKI

 • 19 czerwiec 2021 Targi grzewcze i OZE 2021 w Liszkach, udział Ekodoradcu – Pani Pauliny Stadnik-Chyrc w wywiadzie:

https://glos24.pl/liszki-iii-targi-grzewcze-i-oze-mniej-place-za-ogrzewanie-i-chronie-srodowisko


MICHAŁOWICE

 • 23 maj 2021 Targ Smakołyków i Garage Sale
 • maj / czerwiec 2021 dyżury Ekodoradców w sołectwach

MOGILANY

 • 9 i 15 sierpień 2021 ekopikniki na terenie parku w Mogilanach połączony z kinem plenerowym
 • Ekomałopolska – konkursy dla dzieci
 • Regularnie pojawiające się artykuły w „Głosie Gminy Mogilany”

NIEPOŁOMICE

21 kwietnia 2021 opublikowano na stronie facebook film zachęcający mieszkańców do kontaktu z ekodoradcami pracującymi w Gminie.

29 kwietnia oraz 11 maja 2021 ekodoracy przeprowadzili eko-lekcje dla uczniów Szkoły Podstawowej w Staniątkach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niepołomicach.

W czerwcu oraz lipcu 2021 ekodoradcy pracujący w Gminie Niepołomice odwiedzili wszystkie sołectwa oraz osiedla z mobilnym punktem doradztwa.


SKAWINA

 • Od kwietnia do czerwca 2021 odbywały się dyżury ekodoradców m.in. w remizach, domach ludowych dla osób dla których dotarcie do Urzędu Gminy jest utrudnione. Ekodoradcy odwiedzali również mieszkańców w ich domach w opcji „Door to door”
 • 19 czerwca 2021 odbyły się Targi ekoCiepła na których można było skorzystać z porad ekodoradców projektu Eko Team.
 • Ekodoradcy byli obecni na wydarzeniu plenerowym pn. “Kino letnie” w Skawinie oraz na festynie z okazji 30-lecia istnienia marketu “Jan” w Skawinie (24 lipca 2021) oraz na „czwartkowym placu targowym”

ŚWIĄTNIKI GÓRNE

 • maj i czerwiec 2021 to dyżury ekodoradcy w sołectwach odbywające się m.in. w remizach, szkole
 • stoisko Ekodoradców podczas wydarzenia „Zaaplanszuj z legendą” oraz wydarzenia plenerowego dla dzieci
 • uczestnictwo ekodoradcy w warsztatach OZE dla uczniów szkoły podstawowej

WIELICZKA

 • czerwiec-sierpień 2021 cykl spotkań z Ekodoradcami w sołectwach gminy

WIELKA WIEŚ

 • cykl spotkań „Porozmawiaj z ekodoradcą” dla mieszkańców gminy
 • regularne publikacje w prasie

ZABIERZÓW

 • kwiecień-czerwiec 2021 cykl indywidualnych konsultacji prowadzonych przez ekodoradców we wszystkich miejscowościach gminy

ZIELONKI

19 czerwca 2021 Zespół Ekodoradców Referatu Niskiej Emisji i Odpadów UG Zielonki zorganizował punkt podczas VIII Rajdu Rowerowego po gminie Zielonki na mecie w Woli Zachariaszowskiej, w którym można było oddać baterie i nakrętki, dostając w zamian sadzonkę, których przygotowano 200. Na stoisku można było się poradzić w sprawie wymiany pieca z dofinansowaniem.