Czyste powietrze

Kto może być beneficjentem?

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Forma dofinansowania

Dotacja.

Program Czyste Powietrze obejmuje dwa poziomy dofinansowania:
– podstawowy (maksymalny poziom dotacji to 30 000zł)
– podwyższony (maksymalny poziom dotacji to 37 000zł)

Zakres przedsięwzięć objętych programem

Rodzaje przedsięwzięć:

– wymiana źródeł ciepła opalanych paliwem stałym
– modernizacja instalacji centralnego ogrzewanie oraz ciepłej wody użytkowej (w tym również zakup i montaż kolektorów słonecznych)
-zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
-ocieplenie przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz garażowych
– dokumentacja projektowa, ekspertyzy, audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenie przegród budowlanych)
– zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

Termin realizacji

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
Realizacja przedsięwzięcia może rozpocząć się do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.

Przydatne informacje

  1. WFOŚiGW w Krakowie – Portal Beneficjenta https://portal.wfos.krakow.pl/wymagana-dokumentacja
  2. Kalkulator dotacji http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji
  3. Kalkulator grubości izolacji https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
  4. Lista zielonych urządzeń i materiałów https://lista-zum.ios.edu.pl
  5. Infolinia dla beneficjentów- tel. 22 340 40 80
  6. Infolinia dedykowana dla gmin- tel. 22 340 40 90
  7. Baza pytań dla ekodoradców Eko Team  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ccxlJabZgWmk7uYmxLGpLZ6HEb9l9pt0d2t83F9gSP0/edit#gid=0
  8. Materiały ze szkolenia https://drive.google.com/file/d/1ONQZpDThdBYxPE9C7mqCPrpN8dwjPC_D/view