Materiały ze szkoleń

Dobre praktyki z zakresu skutecznej komunikacji z mieszkańcem

Dobre Praktyki – skuteczna komunikacja z mieszkańcem

Materiały z warsztatów z zakresu skutecznej komunikacji z mieszkańcem

Materiały z warsztatów skuteczna komunikacja z mieszkańcem

24.03.2021 Szkolenie KAPE - STOP SMOG

KAPE prezentacja Program Stop Smog