Ulga termomodernizacyjna

Kto może być beneficjentem?

Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać podatnik, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Zakres przedsięwzięć objętych ulgą

Wykaz przedsięwzięć znajduje się w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). Treść tego rozporządzenia dostępna pod linkiem http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002489

Kwalifikowalność: Materiały budowlane i urządzenia

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz z wyposażeniem
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz z wyposażeniem
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Ecodesign
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz systemu ogrzewania elektrycznego
 9. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 10. kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 11. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 12. stolarka okienna i drzwiowa, w tym również powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 13. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Kwalifikowalność: usługi

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów
 6. wymiana stolarki zewnętrznej
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji grzewczej lub przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej
 8. montaż:
 • kotła gazowego kondensacyjnego
 • kotła olejowego kondensacyjnego
 • pompy ciepła
 • kolektorów słonecznych
 • systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • instalacji fotowoltaicznej
 1. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin
 2. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 3. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie jest w formie odliczenia w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Termin realizacji

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi zostać zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia, która nie znalazła pokrycia w dochodzie (przychodzie) podatnika za rok podatkowy, podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.