Interlace

INTERLACE – międzynarodowa współpraca w celu odbudowy i przywrócenia ciągłości miejskich ekosystemów

We wrześniu 2020 rozpoczęliśmy realizację projektu finansowanego z programu Horyzont 2020 – INTERLACE: INTERnational cooperation to restore and connect urban environments in Latin AmeriCa and Europe.

Celem projektu jest wsparcie miast z Europy i Ameryki Łacińskiej w efektywnej ochronie i rewitalizacji ekosystemów, zwłaszcza tych położonych na przedmieściach i innych terenach zagrożonych. 

Projekt zakłada realizację wielu form wymiany doświadczeń i aktywnej współpracy, zarówno na poziomie lokalnym, regionalnym, jak i światowym.

W skład konsorcjum projektu, którego koordynatorem jest Ecologic Institute z Berlina, wchodzi wiele instytucji naukowych, firm i organizacji pozarządowych, w tym Fundacja Sendzimira. Kluczową rolę w projekcie pełni sześć partnerskich aglomeracji, wśród których jest również Metropolia Krakowska.

Projekt realizowany będzie przez 4 lata – od września 2020 do sierpnia 2024 – i podzielony jest na pięć pakietów działań:

1. Podstawy dla partycypacyjnej współpracy

2. Metody zarządzania i ochrony zielonej infrastruktury w miastach

3. Narzędzia oceny skuteczności stosowania zielonej infrastruktury

4. Wymiana doświadczeń między miastami dzięki sieci miejskiej CNA5. Centrum innowacji i wsparcia INTERLACE

W skład konsorcjum projektowego wchodzi 19 podmiotów:

Koordynatorem projektu ze strony Biura SMK jest p. Maria Piątkowska – maria.piatkowska@metropoliakrakowska.pl