Aktualności gospodarcze

20 tys. złotych na cyfryzację Twojej firmy!

Pandemia spowodowała, że nowoczesne technologie stały się dla firm niezbędne. Znacząco wpłynęły też na ich rozwój i konkurencyjność.

Kluczowym stało się zorganizowanie pracy zdalnej czy automatyzacja produkcji.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała konkurs pn. 100 najlepszych projektów na zwiększenie poziomu cyfryzacji w firmie.

Pula środków wynosi 2 mln zł. Projekt finansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk i wzrost poziomu cyfryzacji polskich firm.

Aby przystąpić do konkursu, należy przedstawić innowacyjny projekt dotyczący cyfryzacji firmy.

Każdy z laureatów otrzyma nagrodę w wysokości 20 tys. zł na wdrożenie rozwiązań.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • mikro, mali lub średni przedsiębiorcy,
 • firmy realizujące projekt cyfrowy nie dłużej niż trzy miesiące przed złożeniem wniosku lub sześć miesięcy po jego złożeniu.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2020 r.

Więcej informacji dotyczących konkursu można znaleźć na http://stronie internetowej.

Źródło:https://www.parp.gov.pl/component/content/article/61309:2-mln-zl-dla-firm-na-zwiekszenie-poziomu-cyfryzacji

Dofinansowanie wynagrodzeń w ramach Rządowej Tarczy Antykryzysowej

Do 27 września 2020 r. można wnioskować do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wsparcie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

 

Pomoc kierowana jest do wszystkich firm z Małopolski bez względu na ich wielkość.

 

By ją uzyskać trzeba wykazać spadek obrotów o minimum 15% w ciągu dwóch kolejnych miesięcy lub 25% w ciągu miesiąca.

 

Wsparcie świadczone jest przez 3 miesiące. Dofinansowanie dotyczy zarówno etatów pracowników na przestoju i pracowników o obniżonym wymiarze czasu pracy.

 

Do tej pory pomocą objętych zostało ponad 41 tys. etatów na kwotę 200 mln złotych.

 

Wnioski można składać:

 

 • online na portalu gov.pl,
 • pocztą na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 

Po więcej informacji zapraszamy na stronę Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Nawet 500 tys. złotych pożyczki płynnościowej w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Do końca roku można uzyskać pożyczkę z pakietu Płynność Finansowa.

 

O wsparcie mogą starać się mikro, małe i średnie firmy, które:

 

 • prowadzą działalność, mają siedzibę lub oddział na terenie Małopolski,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdowały się w trudnej sytuacji,
 • obecnie znajdują się w trudnej sytuacji lub są nią zagrożone na skutek epidemii.

 

Warunki udzielenia pożyczki:

 

 • od 10 tys. zł do 500 tys. zł,
 • na okres do 7 lat,
 • na bieżącą działalność np. na wynagrodzenia, podatki, zobowiązania handlowe,
 • brak wkładu własnego i odsetek.

 

Szczegóły wsparcia określają regulaminy przygotowane przez pośredników finansowych. Ich lista znajduje się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło: https://www.fundusze.malopolska.pl/wiadomosci/program-regionalny/aktualnosci-fundusze-a-koronawirus/pakiet-plynnosci-finansowej-dla-malopolskich-firm

Bony rekompensacyjne dla firm!

Już wkrótce ruszy nabór wniosków na bezzwrotne granty dla małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Nabór organizuje Województwo Małopolskie – Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Kwota wsparcia sięga prawie 200 mln PLN. Pomoc dla jednej firmy może wynieść od 9 000,00 PLN do 441 000,00 PLN.

 

Środki przewidziane są na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Celem jest utrzymanie w okresie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku zadeklarowanej liczby pracowników z Małopolski. Wsparciem można objąć do 49 etatów w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem właściciela.

 

Pomoc może otrzymać MŚP, które jednocześnie:

 • ma siedzibę lub prowadzi działalność na terenie województwa,
 • ma trudności finansowe lub jego sytuacja finansowa pogorszyła się na skutek COVID-19, tj. jego obroty w dowolnym miesiącu od 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich miesięcznych obrotów w 2 półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%,
 • na dzień 31 grudnia 2019 r. :
  • prowadziło działalność,
  • nie znajdowało się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych,
  • nie zalegało z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia zdrowotne i  społeczne,
 • zatrudnia co najmniej jednego pracownika innego niż właściciel.

 

Wnioski można składać:

 • od 7 maja do 30 października 2020 r. lub do momentu gdy wartość grantów w złożonych wnioskach przekroczy 130% dostępnych środków
 • wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie  tarcza.malopolska.pl.

 

Do złożenia wniosku nie trzeba mieć podpisu elektronicznego.

 

Maksymalny poziom wsparcia w formie bonu wynosi 100% kosztów objętych wnioskiem.

 

Jeżeli Twoja firma ma problemy finansowe lub jej sytuacja uległa pogorszeniu na skutek epidemii – ten program jest dla Ciebie.

 

Szczegółowe informacje, w tym regulamin udzielania grantów wraz z instrukcją wypełnienia wniosku można znaleźć tutaj.

 

Pomoc udzielana jest w ramach projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Przedsiębiorczość” nr RPMP.03.04.06-12-0088/20 realizowanego w ramach 3 Osi priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.6 Bony rekompensacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Bądź turystą w swoim mieście – zwiedzaj Kraków

 

Miasto Kraków nie zwalnia tempa w walce ze skutkami pandemii COVID-19.

 

Tym razem rusza z kampanią na rzecz lokalnych firm z rynku turystycznego. Akcja skierowana jest do mieszkańców Krakowa. Ma zachęcić ich do odkrycia na nowo najpiękniejszych miejsc, zabytków i atrakcji miasta.

 

Podzielona została na trzy obszary:

 • wydarzenia otwarte, czyli pikniki, małe koncerty i spacery, na których będziemy mogli usłyszeć od przewodników, ludzi sztuki i innych ciekawych osób m.in. o muzyce, filmach, rzemiośle, miejscach pamięci i historii Krakowa,
 • warsztaty, gdzie za niewielką opłatą będziemy mogli uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez lokalne firmy, instytucje i osoby, zdobywając nową wiedzę i umiejętności,
 • dzielenie się w Internecie zdjęciami i materiałami wideo z warsztatów, spacerów i otwartych imprez z hashtagami:
  • #badzturystawswoimmiescie
  • #zwiedzajkrakow.

 

Dzięki temu Kraków chce pokazać, że jest otwarty, gościnny i przygotowuje się na powrót do nowej rzeczywistości.

 

Operatorem kampanii jest Krakowskie Biuro Festiwalowe, które wyznaczyło koordynatorów do współpracy w dziedzinach:

 • muzyka,
 • film,
 • literatura,
 • rękodzieło i rzemiosło,
 • turystyka,
 • działania lokalne (NGO),
 • gastronomia,
 • biznes.

 

Dodatkowo, od 30 kwietnia br. mieszkańcy mogą otrzymać materiały promujące akcję. Można je użyć w swoich firmach, instytucjach, lokalach i online. Ma to pomóc zaprosić mieszkańców do skorzystania z lokalnej oferty.

 

Więcej informacji na temat kampanii, w tym adresy mailowe, na które można wysyłać oferty współpracy i zapotrzebowanie na materiały promocyjne projektu można znaleźć tutaj.

Strefa Aktywności Gospodarczej na terenach Nowej Huty Przyszłości coraz bliżej

 

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisała z krakowską firmą AG System Sp. z o.o. umowę, w wyniku której do listopada 2021 r. na terenach tworzonego Parku Naukowo-Technologicznego „Branice” powstanie infrastruktura południowej części Strefy Aktywności Gospodarczej.

 

Strefa ma się składać z trzech części. Na jej obszarze planuje się około 50 inwestycji firm usługowo-przemysłowych. Miejsce znajdą tam krajowi i zagraniczni mikro-, mali i średni przedsiębiorcy. Projekt kierowany jest w szczególności do firm, działających w tzw. Inteligentnych Specjalizacjach Małopolski.

 

Chodzi m.in. o takie branże jak:

 

 • chemia,
 • IT,
 • biotechnologia,
 • energia zrównoważona,
 • produkcja metali,
 • elektronika i przemysły kreatywne.

 

Inwestycja w część południową strefy zakłada uzbrojenie w media działek o powierzchni ponad 15 hektarów, przylegających do ul. Igołomskiej. Ponadto, powstaną na nich w sumie 2 kilometry nowych dróg i ścieżek rowerowych oraz chodniki i oświetlenie.

 

Co ważne, do tej pory były to głównie tereny zaniedbane – nieużytki i tereny poprzemysłowe. Inwestycja zmieni to miejsce w nowoczesną przestrzeń biznesu i przemysłu.

 

Nowością mają być otwarte przestrzenie publiczne w strefie. Służyć będą do odpoczynku dla mieszkańców Krakowa i pracowników firm, które w przyszłości się tu pojawią.

 

Co ważne, ceny dzierżawy tych terenów, a w przyszłości także ich wykupu, nie będą uwzględniały kosztów tej inwestycji.

 

Wielką zaletą tego miejsca jest również położenie. Strefa znajduje się przy drodze krajowej numer 79, niedaleko autostrady A4 i drogi ekspresowej S7, a także blisko linii kolejowej.

 

Źródło: https://knhp.com.pl/aktualnosci/szczegoly/121,-powstanie-pierwsza-część-strefy-aktywności-gospodarczej-na-terenach-nowej-huty-przyszłości

Jestem AKTYWNY – dowiedz się o mnie!

Miasto Kraków tworzy mapę lokalnych przedsiębiorców informującą o tym, które firmy pomimo epidemii wciąż działają oferując swoje produkty i usługi.

 

Projekt ma:

 • promować lokalne biznesy,
 • wspierać działalność firm,
 • ułatwiać mieszkańcom zakupy.

 

Na mapie znajdziemy informację o:

 • siedzibie firmy,
 • branży w której działa,
 • jej ofercie i danych do kontaktu.

 

Mapa ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej.

 

Jeśli jesteś przedsiębiorcom, podoba Ci się projekt i chcesz znaleźć się na mapie wystarczy wypełnić ankietę.

 

Miasto Kraków prowadzi także badanie dotyczące wpływu epidemii na sytuacje firm na rynku.

 

Dzięki zebranym w ten sposób informacjom powstaną kolejne rozwiązania w tym trudnym dla wszystkich okresie.

 

By wziąć udział w badaniu wystarczy wypełnić ankietę.

Ruszyła nowa odsłona kampanii skierowana do Małopolan w związku z epidemią!

 

Na stronie internetowej kampanii, uruchomionej przez Województwo Małopolskie, znajdują się informacje m.in. o pomocy w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

 

Firmy mogą uzyskać informacje o:

 • wsparciu na utrzymanie miejsc pracy,
 • dopłatach do wynagrodzeń dla pracowników,
 • dostępnych w regionie ulgach,
 • obniżeniu stawek opłat czynszowych.

 

Dostępne są również:

 • przewodniki przedsiębiorców w czasie epidemii,
 • bank ofert wsparcia od regionalnych instytucji, firm i stowarzyszeń.

 

Powstała także część promująca produkty regionalnych producentów żywności.

 

Zapraszamy do zapoznania się z serwisem Dobro jest w Małopolsce.

 

Aby łatwiej dotrzeć do informacji na temat możliwych form pomocy, aktualnych prognoz i analiz rynku turystycznego, z inicjatywy Województwa Małopolskiego powstał również serwis: razemdlaturystyki.visitmalopolska.pl.

Kraków - w trosce o mieszkańców i przedsiębiorców

16 kwietnia 2020 r. Prezydent Miasta Krakowa podpisał zarządzenie dotyczące wsparcia dla mieszkańców i przedsiębiorców. Prace koordynuje Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta.

Utworzy on Punkty Doradztwa Kryzysowego, które będą pomagać firmom w przygotowaniu wniosków do:

 • krakowskiego programu Pauza,
 • Tarczy antykryzysowej,
 • innych programów wspierających podmioty gospodarcze w związku z epidemią.

 

By uzyskać pomoc trzeba wykazać negatywny wpływ epidemii na sytuację finansową firmy.

 

Pomoc może polegać między innymi na:

 • odroczeniu terminów zapłaty za korzystanie z miejskich lokali użytkowych,
 • obniżeniu stawek czynszowych najmu miejskich lokali użytkowych,
 • zmniejszeniu czynszu dzierżawcom targowisk miejskich,
 • przesunięciu terminów spłaty podatków i opłat: od nieruchomości, od środków transportowych i za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • rozkładaniu na raty i umarzaniu zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej,
 • zmniejszeniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w niektórych przypadkach.

 

Przedsiębiorcy mogą także liczyć na Grodzki Urząd Pracy, który oferuje:

 • niskooprocentowane pożyczki dla mikrofirm,
 • dopłaty do kosztów prowadzenia firmy dla samozatrudnionych,
 • dopłaty do wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników dla MŚP i NGO.

 

Na szczególną pomoc będzie mogła liczyć także branża turystyczna. Miasto przygotuje plan szybkiej odnowy po zakończeniu stanu epidemii tego kluczowego dla miasta rynku.

 

Kraków zapowiada również jednorazowe wsparcie dla żłobków prywatnych i klubów rodzica, aby pomóc tym placówkom przetrwać do momentu powrotu do normalnej pracy. Będzie to 300 zł na dziecko objęte opieką.

 

Pełną treść dokumentu można przeczytać tutaj.

 

Znajdują się w nim także rozwiązania dla instytucji kultury, klubów sportowych i NGO.

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Pakiet pomocowy BGK dla firm w związku z koronawirusem

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z koronawirusem będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Pomoc polegać będzie m.in. na zwiększeniu dostępu do kredytów w bankach komercyjnych i spółdzielczych.

 

Bank Gospodarstwa Krajowego aktywnie włączył się w wypracowanie systemowych rozwiązań, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać w trudnym okresie spowodowanym przez koronawirusa. Bank przygotowuje dwa rozwiązania, które zapowiedziała minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ogłaszając pakiet pomocowy dla firm.

 

Pierwsze rozwiązanie polega na zwiększeniu maksymalnej wysokości gwarancji de minimis do 80 proc. kwoty kredytu. Obecnie jest to do 60 proc. kwoty kredytu i maksymalnie 3,5 mln zł, przy czym ta druga wartość nie zmieni się. Dodatkowo BGK zrezygnuje z prowizji pobieranej przy udzieleniu gwarancji, która dzisiaj wynosi 0,5 proc. wartości gwarancji.

 

Drugie rozwiązanie, nad którym pracuje Bank Gospodarstwa Krajowego, to system dopłat do oprocentowania kredytów, których udziela przedsiębiorcom sektor bankowy. – Jako bank rozwoju mamy doświadczenie w mechanizmach, które polegają na dopłatach do kredytów. Rozważamy różne scenariusze i możliwości szybkiego wdrożenia takiego mechanizmu. Z pewnością będą wymagane zapisy ustawowe, ale na tym etapie jest zbyt wcześnie, żeby mówić o szczegółach. Najważniejsze jest dla nas to, jak BGK może wspomóc firmy i sektor bankowy, aby banki mogły udzielać kredytów na lepszych warunkach poprzez mechanizm dopłaty do odsetek. Przygotowanie tego rozwiązania zajmie więcej czasu, ale wszystkie zaangażowane instytucje działają w trybie nadzwyczajnym. Dodatkowo sektor bankowy już dzisiaj rozważa możliwość odroczenia spłat kredytów przedsiębiorcom, którzy mają kłopoty w związku z epidemią – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

 

 

Źródło:

https://media.bgk.pl/89246-pakiet-pomocowy-bgk-dla-firm-w-zwiazku-z-koronawirusem

 

Przekaż Ministerstwu swoją opinię w zakresie cyfryzacji

Masz już dość składania w urzędach tych samych dokumentów po kilka razy? A może trudno Wam zrozumieć dlaczego dany dokument koniecznie musi być wydrukowany i ręcznie podpisany? Napiszcie do Ministerstwa Cyfryzacji, co chcielibyście zmienić.

Od kilku lat budujemy cyfrowe państwo, dostępne dla obywateli 24/7. Sporo w tym zakresie już udało się zrobić, ale chcemy więcej. Mamy wiele pomysłów, zależy nam jednak także na wysłuchaniu opinii tych, dla których to robimy. Dlatego rozpoczynamy konsultacje, w których udział może wziąć każdy – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.
Jest okazja podpowiedzieć Ministerstwu, przy załatwianiu jakich spraw papierowy dokument można zamienić na elektroniczny, a w których wizytę w urzędzie zastąpić wnioskiem podpisanym profilem zaufanym. Po co takie informacje?

Pracujemy nad przepisami, które wprowadzą w Polsce domyślność cyfrową. Jej efektem będzie wyeliminowanie przepisów, które nie uwzględniają możliwości realizacji procedur cyfrowo lub wręcz ją uniemożliwiają, wprost wskazując na ich realizację jedynie „tradycyjną drogą”, czyli papierową – tłumaczy minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Chcemy, aby procedury administracyjne – niezbędne do obsługi obywateli oraz realizujące je usługi publiczne – były z założenia cyfrowe – dodaje szef MC.

 

Kolejna zasada, która przyświeca MC, to zasada jednorazowości. Chodzi o to, by organy administracji publicznej dbały o jednorazowość podawania tych samych danych przez obywateli i przedsiębiorców. Jeżeli to dozwolone, powinny ponownie wykorzystywać wewnętrznie te dane (zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych), eliminując w ten sposób dodatkowe obciążenia dla obywateli i przedsiębiorstw.

Ministerstwo Cyfryzacji chce przemodelować procesy w relacjach na linii państwo – obywatel, maksymalnie ograniczając obciążenia obywateli. Do konsultacji zaproszono najważniejsze instytucje w państwie, ale MC chce też wysłuchać najważniejszego głosu – obywateli, stąd tak szerokie konsultacje.

 

Jeżeli uważasz, że Ministerstwo powinno konkretną procedurę papierową przenieść do internetu, podziel się swoimi pomysłami. Wystarczy, że wypełnisz krótki FORMULARZ. Na pomysły MC czeka do 10 lutego 2020 r.

Aktualny wykaz usług publicznych dostępnych w formie elektronicznej można znaleźć na Gov.pl.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyfryzujemy-polske–podpowiedz-nam-co-jeszcze-mozemy-zmienic

Od 1.02.2020 r. wchodzi w życie Mały ZUS Plus

Więcej firm skorzysta z niższych składek na ubezpieczenia społeczne. 1 lutego wchodzą w życie – przygotowane przez MR we współpracy z ZUS – zmiany w Małym ZUS dla przedsiębiorców, czyli tzw. Mały ZUS Plus. Z Małego ZUS na dotychczasowych zasadach korzysta około 170 tysięcy przedsiębiorców. W styczniu do ulgi zgłosiło się ponad 50 tysięcy firm. W związku ze zmianami, które wchodzą w życie 1 lutego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych spodziewa się fali zgłoszeń do Małego ZUS-u Plus.

 

Dotychczas z Małego ZUS-u mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Na przykład w styczniu ulga przysługuje firmom, których przychód wyniósł maksymalnie 67,5 tys. Ale już niedługo ten limit znacząco wzrośnie. Od 1 lutego z Małego ZUS-u będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, którego przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tys. zł.

 

Zmieni się również sposób obliczania składek. Teraz kwota składek na Małym ZUS zależy od przychodu. Natomiast od lutego będzie zależała od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Co ważne, nie zmieni się sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek na Małym ZUS. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 780 zł a 3136,20 zł w 2020 roku).

 

W wyliczeniu nowej podstawy wymiaru składek za luty pomoże przedsiębiorcy kalkulator Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który można znaleźć na stronie eSkladka.pl. Od lutego będzie on zawierał dane potrzebne do obliczeń dot. Małego ZUS-u Plus.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/od-lutego-wchodzi-w-zycie-maly-zus-plus

 

 

Kolejna edycja programu GO TO BRAND – promocja marek produktowych na rynkach zagranicznych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła 6. edycję Konkursu w ramach projektu „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, poddziałanie 3.3.3. POIR. Kwota środków na dofinansowanie projektów wynosi 300 mln zł.

 

Już po raz 6. przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mogli złożyć wniosek i dostać dofinansowanie na promowanie marek produktowych, które mają szansę zyskać rozpoznawalność na rynkach zagranicznych, a także na promowanie Marki Polskiej Gospodarki. Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w dniach 11 lutego – 11 marca 2020 r.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w tzw. Branżowych Programach Promocji (określonych przez Ministerstwo Rozwoju), które mają na celu promocję marek produktowych (wyrobów/ usług). Dzięki konkursowi marki mają szansę być bardziej rozpoznawalne na rynkach zagranicznych, na czym zyskuje również zagraniczny wizerunek polskiej gospodarki.

 

Aby skorzystać z dofinansowania firma musi prowadzić działalność w branżach o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym, np. biotechnologia i farmaceutyka, moda, sektor IT/ICT.

 

 

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/start-konkursu-go-to-brand

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych na organizację wydarzeń w zakresie nowych technologii

Województwo Małopolskie ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości” pn. „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”. Pula środków przeznaczonych na realizację konkursowych pomysłów wynosi 500 tys. zł. Zainteresowani mogą składać oferty do 24 stycznia 2020 roku.

 

Głównym celem programu jest wsparcie małopolskiego środowiska start-upowego oraz środowiska kreatywnego poprzez wzmocnienie potencjału wydarzeń i spotkań, służących m.in. pozyskiwaniu wiedzy, rozwijaniu kompetencji i nabywaniu nowych umiejętności. Wydarzenia służą także nawiązywaniu kontaktów biznesowych przez osoby i firmy, działające w obszarach nowoczesnych technologii oraz w branżach kreatywnych, jak również rozwojowi przedsiębiorczości w Małopolsce.

 

Od 2 stycznia 2020 roku organizatorzy wydarzeń i spotkań technologicznych, a także przedsięwzięć w branży kreatywnej mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z budżetu województwa, w ramach ósmej edycji programu „Małopolska – tu technologia staje się biznesem”.

 

O przyznanie dotacji na realizację zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy oraz stowarzyszenia zwykłe zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, jeśli ich cele statutowe są zgodne z obszarem w jakim realizowane jest zadanie, tj. „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, a także celami i założeniami Konkursu.

 

Program „Małopolska – tu technologia staje się biznesem” jest realizowany od 2013 roku. W ramach dotychczasowych siedmiu edycji programu dofinansowano ponad 120 przedsięwzięć, w których uczestniczyło blisko 100 tys. osób. Wśród wspieranych wydarzeń były m.in. Smogathon, TEDxKazimierz, #digital fest, program pre-akceleracyjny Dragons Cave, warsztaty InnoMaker.

 

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym niezbędne dokumenty aplikacyjne, są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1705447,ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-wojewodztwa-malopolskiego-w-obsz.html

 

 

 

Polskie SSE wśród najlepszych na świecie

Według rankingu fDi Magazine (grupa Financial Times) w 2019 r. Katowicka oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna znalazły się w grupie najatrakcyjniejszych stref na świecie (odpowiednio 2. i 8. pozycja). Jest to szczególnie duże wyróżnienie na tle innych krajów naszego kontynentu – z europejskich stref tylko nasze znalazły się w pierwszej dziesiątce.

 

 

Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną doceniono z kolei za inicjatywy, takie jak StartUp Spark 2.0 – akcelerator, Strefę RozwoYou i wdrożenie technologii 5G. W 2018 r. jedna trzecia projektów inwestycyjnych w ŁSSE pochodziła od firm, które już tam działały i chciały rozwijać swoją działalność. Niemiecki Haering, producent części motoryzacyjnych, w tym do Mercedesa, BMW, Audi i Volkswagena, zainwestował w strefie prawie 58 mln EUR i obecnie zatrudnia ponad 2150 pracowników.

 

Jednocześnie łódzka SSE znalazła się na drugim miejscu w rankingu najlepszych stref dla firm z sektora MŚP. Wskazano tu na dużą powierzchnię magazynową i produkcyjną podzielną na moduły do wykorzystania przez mniejsze firmy. Dodatkowo ŁSSE, jako zagłębie branży AGD, zdobyła nagrodę specjalną w kategorii Appliances. Od początku powstania łódzkiej SSE funkcjonuje tu ponad 20 producentów, w tym Whirlpool, Miele, BSH, a w 2018 r. zainwestował brytyjski Hellyar Plastics. Strefa została także wyróżniona w zakresie dostosowania do 5G, wsparcia startupów, ekspansji, rozwoju umiejętności oraz przemysłu 4.0.

 

Eksperci z fDi Magazine wyróżnili także Wałbrzyską SSE. W kategorii obsługi dużych podmiotów w Europie uplasowała się ona na drugim miejscu. Ulokowanie korporacji z branży motoryzacyjnej w Wałbrzychu (Toyoty, Mercedes-Benz i Volkswagena) gwarantuje stabilność inwestycji w strefie. Położenie w południowo-zachodniej Polsce daje korzyści w postaci długiej tradycji produkcji przemysłowej w regionie oraz bliskości Niemiec i Czech. Oprócz zwolnień z podatku dochodowego i atrakcyjnych działek inwestycyjnych, WSSE oferuje usługi administracyjne, siłę roboczą, a także wsparcie księgowe oraz dostęp do sieci profesjonalnych dostawców i partnerów.

 

Specjalne strefy ekonomiczne funkcjonują w Polsce od 1994 r. Od 5 września 2018 roku w nowej formule – Polskiej Strefy Inwestycji (PSI). Dzięki powołaniu PSI zwolnienia podatkowe dostępne są na terenie całego kraju. Oznacza to m.in., że łatwiej mogą z nich korzystać MŚP.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/polskie-specjalne-strefy-ekonomiczne-wsrod-najlepszych-na-swiecie

https://www.fdiintelligence.com/Locations/Middle-East-Africa/UAE/fDi-s-Global-Free-Zones-of-the-Year-2019-the-winners

 

 

(Nie)pełnosprawni w sieci 5G – raport Instytutu Łączności

Technologia 5G będzie podstawą do rozwoju innych technologii takich jak Internet Rzeczy (IoT) i Sztuczna Inteligencja, dlatego że sieć 5G będzie umożliwiała, w sposób natychmiastowy i zupełnie zautomatyzowany, współpracę miliardów sensorów z robotami i z maszynami zawierającymi zaawansowane algorytmy uczenia się. Rozwój nowych technologii i połączenie ich elementów poprzez sieć 5G będzie tworzyło tysiące nowych aplikacji, także tych, które ułatwią codzienne funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.

 

Przytoczone w raporcie Instytutu Łączności bariery osób niepełnosprawnych, wskazały na mnogość obszarów, w których sieć 5G może wesprzeć osoby z różnymi dysfunkcjami. Obecnie, osoby takie najczęściej uskarżają się na warunki mieszkaniowe, problemy z samodzielnym funkcjonowaniem oraz kłopoty z transportem i przemieszczaniem się. Jako dotychczasowe metody rozwiązania tych kwestii wskazują oni m.in. na pomoc asystenta lub pielęgniarki w codziennych czynnościach, dostosowanie mieszkania do indywidualnych potrzeb, zastosowanie przyrządów, urządzeń lub technologii wspomagających codzienne czynności (w tym sprzęt komputerowy), a także konieczność przystosowania środków transportu.

 

Odpowiedzią na istniejące problemy osób niepełnosprawnych mogą stać się rozwiązania oparte o sieć 5G, która dzięki zwiększeniu niezawodności, szybkości i wolumenu połączonych małych sensorów, nie tylko pozwoli na udoskonalenie już funkcjonujących na rynku rozwiązań, ale i dostarczy nowe usługi. W kontekście osób niepełnosprawnych olbrzymie znaczenie będą miały usługi adresowane do wszystkich rodzajów pojawiających się dysfunkcji, czyli usługi zapewniające precyzyjną lokalizację. Dzięki nim, uda się uniknąć wtargnięcia na pasy pod nadjeżdżający pojazd, odnalezienia konkretnego sklepu czy też zakładu w kilkupoziomowym centrum handlowym, albo wyboru właściwych drzwi do sali wykładowej w budynku niedostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozwój technologii 5G i pojawienie się samochodów autonomicznych, pozwoli osobom niepełnosprawnym swobodnie poruszać się po mieście, wygodnie parkować czy jechać w korkach.

 

Drugą grupą rozwiązań 5G, z których na pewno skorzysta duża liczba osób niepełnosprawnych, to usługi opieki medycznej, opierające się na złożonym układzie sensorów i przekaźników, komunikujących się bezpośrednio z serwerem szpitala czy chociażby urządzeniem dozującym leki. Dzięki takim rozwiązaniom, pacjent nie zapomni o przyjęciu odpowiednich leków, a w przypadku jakichkolwiek dodatkowych objawów, zostanie natychmiast zdiagnozowany i w razie potrzeby szybko przetransportowany do szpitala. Wraz z rozwojem tych usług, możliwe będzie także zastąpienie kończyn, tzw. inteligentną protezą, która np. zmierzy gęstość podłoża i automatycznie dostosuje nacisk stopy, albo odbierze drgania mięśni i pozwoli na poruszenie dowolnym palcem dłoni.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/niepelnosprawni-w-sieci-5g–raport-il-pib

Od 2020 r. większa ochrona przed zatorami płatniczymi

Mniejsze firmy zyskają większą ochronę przed zatorami płatniczymi, które wpędzają je w kłopoty, doprowadzając nawet do ich upadłości – taki ma być efekt ustawy dot. ograniczenia zatorów płatniczych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 roku. Dziś – według szacunków – nieterminowe płatności dotykają od 80 do 90 proc. przedsiębiorstw w Polsce. Dodatkowo, w praktyce mamy do czynienia z narzucaniem nawet 180-dniowych terminów płatności.

 

Kluczowe rozwiązania nowej ustawy

 

30 dni na zapłatę dla podmiotów publicznych

Skrócenie – do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury – terminów zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych).

 

60 dni na zapłatę dla dużych firm w relacji z mniejszymi

Skrócenie – do maksymalnie 60 dni – terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma (tzw. transakcja asymetryczna).

 

Największe firmy będą raportować MR swoje praktyki płatnicze

Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) będą corocznie przekazywać ministrowi ds. gospodarki (MR) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty. Sprawozdania te będą publicznie dostępne, czyli będzie można się z nich dowiedzieć, jak duzi partnerzy realizują swoje zobowiązania oraz ocenić ryzyko wchodzenia z nimi w relacje biznesowe. Pierwsze raporty dotyczące praktyk płatniczych mają być opublikowane w 2021 r. (zostaną w nich podane informacje za 2020 r.).

 

UOKiK będzie mógł karać firmy, które najbardziej ociągają się z płaceniem kontrahentom

Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne. Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. Nie będzie jednak karany dłużnik, który nie płaci, ponieważ jemu również nie płacą.

 

Firmy, które nie dostają zapłaty na czas, zyskają prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT

Poszkodowani przez zatory będą mieli prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił).

 

To dłużnik udowodni, że termin zapłaty nie jest rażąco nieuczciwy

W przypadku ustalenia między podmiotami równorzędnymi (np. dwiema średnimi firmami) terminu zapłaty dłuższego niż 60 dni – w razie sporu między nimi to dłużnik, a nie wierzyciel będzie musiał udowodnić, że ustalony termin zapłaty nie był rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela.

 

Odsetki za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną z obecnych 9,5 do 11,5 proc.

Odsetki ustawowe za opóźnienia w transakcjach handlowych wzrosną o 2 punkty procentowe, czyli do poziomu 11,5 proc. Chodzi o to, aby kredytowanie się kosztem firm było droższe niż uzyskanie pieniędzy np. z kredytu komercyjnego. Jedynie w transakcjach, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy, odsetki pozostaną na dotychczasowym poziomie, czyli 9,5 proc.

 

Będzie łatwiej zabezpieczyć w sądzie roszczenie

Uproszczenie procedury zabezpieczającej przed sądem cywilnym w sprawach o roszczenia pieniężne z tytułu transakcji handlowych, w których wartość wynagrodzenia nie przekracza 75 tys. zł. Oznacza to, że nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia przez sąd – wystarczy, że powód uprawdopodobni roszczenie i okoliczność, że należność nie została uregulowana przez co najmniej 3 miesiące od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze lub umowie. Dzięki temu, po uzyskaniu zabezpieczenia, powód będzie miał większą gwarancję odzyskania swoich należności w przypadku korzystnego wyroku sądu.

 

Wyższe rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Zróżnicowanie wysokości rekompensat za poniesione koszty związane z odzyskiwaniem należności (obecnie taka rekompensata wynosi 40 euro od każdej niezapłaconej wierzytelności lub jej części). Po zmianach będą wyznaczone trzy progi:
– 40 euro – gdy świadczenie pieniężne nie przekracza 5000 zł;
– 70 euro – gdy świadczenie pieniężne jest wyższe od 5000 zł, ale niższe niż 50 000 zł;
– 100 euro – gdy świadczenie pieniężne jest równe lub wyższe od 50 000 zł.
Nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty stanie się czynem nieuczciwej konkurencji
Uzupełnienie katalogu czynów nieuczciwej konkurencji (w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) o działanie polegające na nieuzasadnionym wydłużaniu terminów zapłaty za dostarczone produkty lub wykonane usługi.

 

Źródło:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/z-nowym-rokiem-wchodzi-w-zycie-ustawa-dot-ograniczenia-zatorow-platniczych-ktora-wzmocni-pozycje-mniejszych-firm2

Publiczny internet dla każdego

Polacy uwielbiają korzystać z internetu wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dlatego zależy nam, aby przybywało miejsc z darmowym dostępem do sieci. W ramach konkursu „Publiczny internet dla każdego” gminy mogą zdobyć ponad 64 tysiące złotych dofinansowania na rozwój internetowej infrastruktury.

 

Kolejka w gminnej przychodni, pisanie pracy naukowej w lokalnej bibliotece, oczekiwanie na pociąg – to w takich momentach najchętniej sięgamy po smartfon, tablet czy laptop i surfujemy po internecie. Niestety, najczęściej musimy wtedy korzystać z własnego pakietu danych.

 

Siedziba sądu, miejska hala sportowa, budynek poczty czy zamiejscowy ośrodek uniwersytecki, między innymi w takich miejscach mogą być zainstalowane punkty z bezpłatnym WiFi. Zgodnie z regulaminem konkursu w przestrzeniach zamkniętych należy utworzyć 15 punktów. W jednym budynku może być zainstalowanych kilka – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Konkurs potrwa do czerwca 2020 roku. Wnioski przyjmujemy od ponad trzech miesięcy i już podpisaliśmy pierwsze umowy (z przedstawicielami gmin Wiśniewo, Łomianki, Wiślica, Chocianów i Kozienice). Nie przygotowaliśmy żadnego zadania, wystarczy przesłać zgłoszenie. Zachęcamy pozostałe gminy do udziału w konkursie. Co ważne, z naszego dofinansowania mogą skorzystać również dotychczasowi beneficjenci programu WiFi4EU. Środki w naszym projekcie to aż 120 milionów złotych.

 

Nasza inicjatywa jest skierowana do wszystkich typów gmin z całej Polski. Zachęcamy w szczególności te mniejsze. To przede wszystkim one borykają się bowiem z brakiem ogólnodostępnej sieci – powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski. – W naszym konkursie obowiązuje wyjątkowo uproszczona procedura – dodał szef MC.

 

Maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania to 64 368 zł. Środki pokryją koszty instalacji hotspotów, ale utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin. Dzięki konkursowi każda z nich zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

 

A co zrobić, żeby zdobyć te pieniądze? Zaczynamy od wypełnienia wniosku. Pomaga w tym generator, który można znaleźć na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Znajduje się tam również aplikacja, przez którą należy przesłać wniosek.

 

Do wniosku o dofinansowanie trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające prawo do reprezentacji wnioskodawcy (czyli w tym przypadku – gminy) oraz potwierdzone notarialnie pełnomocnictwo lub upoważnienie do podpisania wniosku dla osoby reprezentującej gminę.

 

Wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym oceniają eksperci CPPC. Ostatni etap to podpisanie umowy o dofinansowanie. Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie konkursu.

Więcej na stronie:

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/internetowa-szansa-dla-gmin

Krakowski Rynek Nieruchomości 2018

Kraków jest atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, którzy doceniając atuty naszego miasta przyczyniają się do dynamicznego rozwoju rynku nieruchomości. Korzystne położenie geograficzne, bliskość lotniska, dostępność wysoko wykwalifikowanych pracowników – absolwentów licznych krakowskich uczelni oraz przyciągająca turystów uroda i niezwykły klimat Krakowa, stanowią nasz największy potencjał i sprzyjają decyzjom o rozpoczęciu inwestycji.

 

W ostatnich latach znaczący wzrost inwestycji odnotowano zwłaszcza w segmencie rynku biurowego, na co ogromny wpływ, poza innymi czynnikami, miała także aktywność firm z sektora BPO/SSC. Obecnie w Krakowie podaż nieruchomości tego typu jest największa wśród polskich miast regionalnych.

 

Równie szybko rozwija się rynek hotelowy – wzrost liczby turystów odwiedzających miasto, systematycznie przekłada się na większą liczbę inwestycji w tym segmencie. Nasze miasto posiada najwięcej skategoryzowanych hoteli w Polsce.

 

Na uwagę zasługuje także rynek mieszkaniowy i budownictwo deweloperskie, dzięki któremu od 2004 roku jest oddawanych do użytku coraz więcej nowych mieszkań.

 

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Krakowskim Rynku Nieruchomości, wydawnictwie opisującym stan rynku powierzchni komercyjnych, mieszkaniowych i gruntów w naszym mieście.

 

KRAKOW Real Estate Market 2018

 

Krakow is an attractive venue for investors who, being highly appreciative of the diverse assets offered by the city, effectively contribute to the dynamic growth of the real estate market. Its advantageous geographical location, the proximity of an international airport, access to a highly qualified and trained workforce, graduates of numerous Krakow’s universities, let alone the inimitable charm and truly magical ambience of this vibrant city, stand for its true potential, at the same time being highly conducive to opting for Krakow as by far the best venue for starting up a business venture.

 

In recent years particularly significant growth in the investment ratio was noted in the office space sector of the real estate market, which is attributable predominantly to the active involvement of companies in the BPO/SSC sector. Currently, Krakow boasts the highest supply ratio of this particular type of commercial real estate amongst all regional cities.

 

The hotel sector enjoys similarly dynamic growth. The steadily increasing number of visitors to the city consistently translates into a higher number of investments in the sector. Krakow boasts the highest number of internationally rated hotels in the entire country.

 

The residential housing sector also merits due attention, especially new build accommodation, as it has been enjoying an unprecedented boom since 2004.

 

For more detailed insight into the real estate market in Krakow please look up the Krakow Real Estate Market, a comprehensive thematic publication.

 

Source:

https://www.krakow.pl/english/business/39149,artykul,real_estate_market.html

Priorytety polityki innowacji na najbliższe lata

Cyfryzacja 4.0, wsparcie kompetencji Polaków, zielona gospodarka, innowacje i start-upy oraz nowe technologie – to cztery filary, o które chcemy oprzeć w tej kadencji politykę innowacyjną. Nasze cele to m.in.: zwiększenie poziomu automatyzacji i robotyzacji polskiej gospodarki, cyfryzacja polskich firm, rozwój sztucznej inteligencji, wsparcie dla gospodarki o obiegu zamkniętym. Ich osiągnięciu służyć mają m.in. ulgi podatkowe, szkoła Sztucznej Inteligencji (AI School) czy wsparcie dla zielonych inwestycji.

 

Minęły 4 lata odkąd powstała Rada ds. Innowacyjności i wspólnie zaproponowaliśmy pakiet zmian ukierunkowanych na zwiększanie innowacyjności w Polsce. Bardzo dużo udało się nam osiągnąć. Postawiliśmy w Polsce fundamenty – legislacyjne, instytucjonalne i strategiczne – pod przekształcenie naszej gospodarki z imitacyjnej i opartej o niskie koszty pracy na taką, w której główną siłą napędową jest innowacyjność. Polityka ta przyniosła konkretne owoce – nakłady na prace B+R wzrosły w 2018 r. o 27,7%, a ich przyrost to w głównej mierze zasługa nakładów przedsiębiorstw. To jednak dopiero początek, a przyjęty kurs na innowacyjność wymaga, by objęła ona wszystkie sektory naszej  gospodarki i społeczeństwa – mówi Jadwiga Emilewicz, minister rozwoju.

 

Dziś realna suwerenność państw zależy od ich potencjału –  technologicznego i intelektualnego. Dlatego zabiegamy o to, aby  zatrzymać elitę młodego pokolenia i znacznie więcej – odwrócić wektor drenażu mózgów, tak aby do Polski napływali najzdolniejsi naukowcy i przedsiębiorcy z całego świata. W tym kontekście Start in Poland to nie jest niszowy program adresowany do wąskich grup społecznych, ale program od którego zależy polska racja stanu. Budowanie zrównoważonego i dynamicznego rozwoju wymaga współpracy międzysektorowej i porozumienia wielu środowisk i instytucji. Taką sieć współpracy udało nam się w Radzie ds. Innowacyjności zawiązać w poprzedniej kadencji. Dlatego to, co zaczęliśmy  z pełną konsekwencją będziemy kontynuować, stawiając na innowacje, nowoczesne technologie i rozwój jako kierunek, który przesądzi o bezpieczeństwie polskich rodzin i o dobrobycie Polaków – stwierdza Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego.

 

Minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak zauważa: – Trwają jeszcze negocjacje nowego budżetu Unii Europejskiej, ale już teraz możemy powiedzieć, że obszar innowacyjności będzie miał w nim istotną pozycją.  Szacujemy, że po 2021 roku na inwestycje w innowacyjne rozwiązania będziemy mogli przeznaczyć ponad 60 miliardów złotych. Będziemy wspierać – z poziomu krajowego i regionalnego – prace B+R realizowane przez firmy samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi czy instytutami badawczymi. Przedsięwzięcia o charakterze badawczo-rozwojowym będą mogły być uzupełnione o komponent inwestycyjny związany z wdrożeniem efektów tych prac, ale też o podnoszenie kompetencji pracowników w obszarach niezbędnych do realizacji innowacyjnych inwestycji, czy też w obszarach związanych z cyfryzacją, robotyzacją i automatyzacją przedsiębiorstw.

 

Z kolei szef resortu finansów Tadeusz Kościński podkreśla: – Ministerstwo Finansów wspiera działania proinnowacyjne i pracuje nad rozwiązaniami, które z jednej strony są technologicznie na coraz wyższym poziomie, a z drugiej zaś proste w obsłudze i bezpieczne dla użytkownika. Coraz więcej Polaków korzysta z usług cyfrowych i oczekuje ich rozwoju również w administracji skarbowej, dlatego wychodzimy naprzeciw tym oczekiwaniom i planujemy wprowadzenie kolejnych innowacyjnych usług. Pracujemy w resorcie nad e-Urzędem Skarbowym, wirtualnymi kasami fiskalnymi, e-paragonem, czy odmiejscowieniem obsługi podatnika, co umożliwia wdrożony niedawno centralny system poboru podatków Poltaxplus. Stawiam także na dialog z biznesem, żeby nie tylko rozmawiać, ale również słuchać.

 

Nowe działania w obszarze innowacyjności

 • cyfryzacja i transformacja w kierunku przemysłu 4.0
 • ulga na automatyzację – ulga dla firm inwestujących w cyfryzację i robotyzację procesów w tym produkcyjnych.
 • fabryki uczące – upowszechnienie praktycznych form kształcenia studentów i przedsiębiorców w tym poprzez finansowanie powstawania fabryk uczących.
 • pilotażowe wsparcie transformacji w kierunku przemysłu 4.0 – nowy instrument wspierający plany transformacji cyfrowej firm oraz realizację wybranych jego elementów.
 • Cyfrowe Huby Innowacji – budowa potencjału oraz rozpoczęcie świadczenia usług przez 5 Cyfrowych Hubów Innowacji.
 • wdrażanie Polityki Sztucznej Inteligencji oraz wsparcie kompetencji uczniów w tym zakresie (AI school).

 

Wsparcie kompetencji Polaków

 • wsparcie na szkolenia – dla przedsiębiorców inwestujących w rozwój technologiczny swoich firm – w transformacji technologicznej na równi z nowymi maszynami czy technologiami ważny jest kapitał ludzki – pracownicy i ich umiejętności.
 • pakiet wsparcia kompetencji – zdobywanie umiejętności przez pracowników w zakresie poszczególnych technologii, równoległe ze wspieraniem samych inwestycji w technologie. Pakiet zakłada rozwój kompetencji  zarządczych – w zarządzaniu działalnością B+R oraz innowacjami oraz budowanie kompetencji proinnowacyjnych i tych niezbędnych dla sprawnego uczestniczenia w transformacji cyfrowej, niskoemisyjnej, przemysłu 4.0 oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Innowacje, technologie, start – upy

 • prawo własności przemysłowej – nowa legislacja ukierunkowana na jakość ochrony i szybkość procesów ochrony własności przemysłowej. To odpowiedź na potrzebę uporządkowania przepisów, zwiększenia przejrzystości prawa dla firm oraz cyfryzacji procesów związanych z ochroną własności.
 • urlop na start up’a – przeanalizujemy możliwość wprowadzenia rozwiązania wspierającego przetestowanie pomysłu na biznes i w razie niepowodzenia zapewniającego powrót pracownika do miejsca.
 • piaskownice regulacyjne – przestrzeń do testowania nowych rozwiązań dla poszczególnych obszarów i branż.
 • wsparcie dla wynalazców, studentów, obywateli, ukierunkowane na weryfikację komercyjnej przydatności wynalazków.
 • Govlab – kaskadowanie doświadczenia Govtech w celu pomocy jednostkom samorządu terytorialnego w przejściu na ścieżkę, którą pilotowo przechodziła administracja centralna w zakresie zamawiania innowacji i pobudzania rynku start up (PARP).
 • uruchomienie instrumentów skalujących popyt globalny na rodzime wynalazki.

 

Zielona gospodarka

 • Green Innovation Hub – jedno okienko dla firm zainteresowanych gospodarką o obiegu zamkniętym, wsparcie m.in. w zakresie transformacji GOZ-owej i ekoprojektowania, działania informacyjne, szkoleniowe, doradcze.
 • „Zazielenianie” opodatkowania oraz finansowania z funduszy europejskich –  większa pula pieniędzy na działania korzystne dla osiągnięcia celu zeroemisyjności  i niwelowanie dopłat do inwestycji, które stoją w sprzeczności z tym celem.
 • „Zazielenianie” polityki handlowej UE – wsparcie działań wewnątrz UE poprzez zawieranie odpowiednich klauzul środowiskowych w umowach handlowych z partnerami zewnętrznymi.
 • „Zazielenianie” zamówień publicznych – stymulowanie przemian w sektorze prywatnym przez państwa członkowskie powinno odbywać się również poprzez wprowadzanie odpowiednich klauzul środowiskowych w wymogach zamówień publicznych oraz liczne narzędzia zakupowe (SIWZ, SOPZ) na platformie CPZ (UZP).

 

Efekty polityki innowacyjności

Ostatnie cztery lata to okres intensywnych zmian w rozwoju innowacyjności w Polsce. Uruchomiliśmy program Start In Poland, wprowadziliśmy wiele korzystnych zmian prawnych poprzez kolejne ustawy o innowacyjności, zwiększyliśmy hojność podatkową dla innowatorów poprzez system ulg na B+R i IP BOX, a w ramach funduszy strukturalnych, w tym POIR zrealizowaliśmy wiele niestandardowych i przełomowych działań takich jak Scale Up.  Z kolei, 1 kwietnia 2019 roku ruszyła  Sieć  Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza  w Europie. Korzysta z dorobku 38 instytutów badawczych współpracując   zarówno z start-upami, małymi i średnimi firmami jaki i wielkimi koncernami oraz rynkowymi championami.

 

Pozytywne  oddziaływanie tych wszystkich proinnowacyjnych zmian i instrumentów na gospodarkę potwierdzają dane. W 2018 roku nakłady wewnętrzne na prace badawczo-rozwojowe (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017r. – 1,03%) i był to największy wzrost w ciągu ostatnich lat. Co szczególnie ważne, wydatki przedsiębiorstw (BERD) stanowiły 66,1% nakładów krajowych brutto na działalność B+R wobec 64,5% w 2017r. Sektor przedsiębiorstw przeznaczył na B+R blisko 17 mld zł (BERD), co oznacza wzrost o 27,7% w stosunku do 2017 r.). Wydatki przedsiębiorstw na B+R w stosunku do PKB wyniosły 0,8% (w 2017r. – 0,63%).

 

Stale i dynamicznie rośnie ilość firm zaangażowanych w prace badawczo-rozwojowe. W 2018 r. takich firm było  5.779, czyli o 13,3% więcej niż w roku 2017.

 

Z kolei w 2018 r. w działalność B+R zaangażowanych było 266.283 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do 2017r. o 11,3%. Po raz pierwszy liczba pracowników badawczo-rozwojowych zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw była wyższa niż zatrudnionych w sektorze szkolnictwa wyższego.

 

Na coraz większe zainteresowanie firm prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych potwierdza rosnące zainteresowanie ulgą na B+R. W 2018 r. z tej ulgi skorzystało 951 podatników CIT oraz 893 podatników PIT (łącznie 1844 podatników), co oznacza, że z ulgi skorzystało blisko prawie 65% więcej podmiotów gospodarczych niż w roku 2017. Łącznie, odliczono od podstawy opodatkowania 1.854 mln złotych, a koszt ulgi dla budżetu wyniósł 352 mln złotych. Tę kwotę firmy mogły przeznaczyć np. na inwestycje.

 

Więcej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/w-tej-kadencji-polityke-innowacyjna-oprzemy-o-cztery-filary

OECD opracowało raport dotyczący regionalnego systemu innowacji Województwa Małopolskiego

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport pn. „Local Entrepreneurship Ecosystems and Emerging Industries, Case Study of Małopolskie, Poland”. Dokument bardzo rzetelnie i głęboko diagnozuje regionalny, małopolski ekosystem innowacji i jego zdolność do stymulowania produktywności i przemysłowej transformacji.  Silną stroną opracowania jest zasobny katalog scharakteryzowanych dobrych praktyk – zarówno ilustrujących małopolskie przykłady sukcesów rekomendowane do promowania poza regionem, jak i międzynarodowe rozwiązania warte adaptacji na małopolskim gruncie. Raport przynosi też obszerną bazę dobrze ustrukturyzowanych, silnie ugruntowanych, konkretnych rekomendacji dla rozwoju regionalnej gospodarki opartej na wiedzy.

 

Więcej pod linkiem:

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/oecd-raportuje-na-temat-innowacyjnosci-malopolskiej-gospodarki

Naucz się nowocześnie zarządzać firmą przy wsparciu środków europejskich z POWER

Do końca 2019 roku trwa nabór wniosków do programu Akademia Menadżera Innowacji. Projekt skierowany jest do firm, które chcą zwiększyć swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku, nauczyć się nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków unijnych. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Wiedza Edukacja Rozwój. Dofinansowanie wynosi 80% w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw oraz 50% w przypadku przedsiębiorstw dużych.

 

 

Więcej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/naucz-sie-nowoczesnie-zarzadzac-firma-przy-wsparciu-srodkow-europejskich-z-power

Od 2020 r. płaca minimalna wyższa o 350 zł

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł, czyli więcej o 15,6 proc. w stosunku do 2019 r. w którym płaca minimalna wynosi 2 250 zł brutto. Od stycznia 2020 r. pracownik zatrudniony na pełnym etacie z wynagrodzeniem minimalnym otrzyma „na rękę” 1920,62 zł.

Z kolei minimalna stawka godzinowa w 2020 r. będzie wynosiła 17 zł brutto (11 zł netto), czyli o 2,30 zł więcej niż obecnie tj. 14,70 zł.

 

 

Więcej pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/placa-minimalna-w-gore-rada-ministrow-przyjela-rozporzadzenie

Małopolska jako marka globalna – nabór wniosków dot. promocji gospodarczej Małopolski

Wnioski o dofinansowanie będą mogły składać m.in. jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, ich związki i stowarzyszenia), instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe. Miarą sukcesu realizowanych przez nich projektów będzie liczba przedsięwzięć promujących nasze firmy w kraju i za granicą.

Głównymi odbiorcami – uczestnikami realizowanych działań będą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których właściciele są zainteresowani umiędzynarodowieniem swojej działalności. Na beneficjentów czeka ponad 21 mln zł! Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi aż 85%, przy minimalnym wkładzie własnym wnioskodawcy wynoszącym zaledwie 15%.

 

 

 

Więcej pod linkiem:

https://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/malopolska-jako-marka-globalna-promocja-gospodarcza-malopolski

OECD prognozuje wyhamowanie polskiej gospodarki. Zaleca też podwyżki stóp procentowych.

OECD prognozuje wyhamowanie wzrostu PKB w Polsce w 2021 do 3,0 proc. i utrzymywanie się w tym horyzoncie inflacji blisko 3 proc. – wynika z listopadowej edycji raportu „Economic Outlook”. Ekonomiści OECD zalecają Polsce zacieśnienie fiskalne i wcześniejsze podwyżki stóp proc., by ograniczyć presję inflacyjną. Pomimo solidnego wzrostu, mocno ekspansywna polityka fiskalna w 2019 i 2020 r. zwiększy deficyt (sektora gg – PAP) z 0,2 proc. w 2018 r. do 1,4 proc. w 2021 r. (…) Właściwe byłoby dokonanie zacieśniania fiskalnego, by zrównoważyć rosnącą presję wydatkową związaną ze starzeniem się społeczeństwa w średnim terminie” – uważa OECD.

OECD prognozuje, że inflacja w Polsce w 2020 r. wyniesie 2,9 proc., a rok później 2,8 proc., w związku z czym wcześniejsza niż w 2021 r. podwyżka stóp procentowych mogłaby ograniczyć presję inflacyjną. OECD rekomenduje Polsce przeprowadzenie reform strukturalnych, które miałyby wzmocnić wzrost gospodarczy w średnim terminie, dotyczących spadającej liczby osób w wieku produkcyjnym oraz niskiej wydajności pracy.

Wśród propozycji reform znajdują się: zwiększenie dostępności wysokiej jakości opieki nad dziećmi, by poprawić udział kobiet w rynku pracy; stworzenie ram monitoringu imigracji oraz wprowadzenie polityki integracyjnej, by przyciągnąć i zatrzymać w Polsce wykwalifikowanych imigrantów; zachęcanie do dłuższego uczestnictwa w rynku pracy; zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn; prowadzenie przewidywalnej i długoterminowej polityki klimatycznej, przy stosowaniu zachęt podatkowych.

 

 

 

Więcej pod linkami:

http://oecd.org/economic-outlook/

https://forsal.pl/gospodarka/pkb/artykuly/1440843,oecd-prognozuje-wyhamowanie-polskiej-gospodarki-zaleca-tez-podwyzki-stop-proc.html

Kolejny urząd mówi “nie” plastikowi

Rybnik zaprzestaje użytkowania plastikowych „jednorazówek” w urzędzie i podległych mu jednostkach. To kolejne miasto, które zdecydowało się na takie rozwiązanie. Rybniccy radni podjęli już uchwałę, której celem jest wyeliminowanie plastikowych naczyń i opakowań, używanych dotąd w urzędzie miasta i miejskich jednostkach. Od 2018 r. na miejskich wydarzeniach plenerowych, takich jak koncerty czy mecze,  wykorzystywane są ekologiczne i estetyczne kubki wielorazowego użytku. Podobne decyzje podjął m.in. Wałbrzych i Gdańsk.

 

 

Więcej pod linkiem: https://portalkomunalny.pl/kolejny-urzad-mowi-nie-plastikowi-398218/

Bezrobocie w październiku wg GUS najniższe od niemal 30 lat

GUS podał dane dotyczące bezrobocia w październiku br. Bez pracy w tym miesiącu było już tylko 5 proc. Polaków. W porównaniu z poprzednim miesiącem bezrobocie spadło o 0,1 proc. Bezrobocie na podobnym poziomie było poprzednio 29 lat temu, we wrześniu 1990 r., gdy ministrem pracy był Jacek Kuroń. W klasyfikacji BAEL (czyli z wyłączeniem osób wcale nie szukających zatrudnienia a tylko korzystających z benefitów statusu bezrobotnego) bezrobocie wynosiło w trzecim kwartale br. 3,1 proc.

 

Więcej pod linkiem: https://www.money.pl/gospodarka/bezrobocie-znowu-bije-rekord-gus-podal-dane-za-pazdziernik-6450564301252737a.html

33,5 roku będzie pracowała statycznie osoba w Polsce – wg Eurostat. O ponad 2 lata krócej niż średnio w UE

Wg najnowszych danych Eurostatu w 2018 r. oczekiwany czas trwania życia zawodowego mieszkańców Wspólnoty wynosił 36,2 lat Te same dane w 2000 r. wskazywały, że średnio pracowano 3,3 lata krócej.
W Polsce według danych Eurostatu mężczyźni, którzy mają dziś piętnaście lat, będą pracować ponad 36 lat, natomiast kobiety niecałe 31 lat, czyli ponad 5 lat krócej.

 

Więcej pod linkiem: https://forsal.pl/gospodarka/bezrobocie/artykuly/1441414,wskaznik-aktywnosci-zawodowej-w-ue-eurostat-polska-2019-mapa.html

Startuje Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce

Od najbliższego poniedziałku, 18 listopada br., rozpocznie się Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce. W ramach X już małopolskiej edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w 16 miejscowościach odbędzie się 313 wydarzeń, przygotowanych przez 41 partnerów. W interesujących spotkaniach, prelekcjach i innych wydarzeniach będzie można wziąć udział w wielu miejscach Małopolski, m.in. Bochni, Kłaju, Nowym Targu, Gorlicach, Oświęcimiu, Chrzanowie oraz Krakowie.

W organizację wydarzeń zaangażowały się instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia oraz przedsiębiorcy.

Jednym z wydarzeń przygotowanych dla uczniów krakowskich szkół średnich będzie gra edukacyjna „Chłopska Szkoła Biznesu” rozwijająca umiejętności przedsiębiorcze i społeczne, którą zaplanowała Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3 w Krakowie.

Z kolei Urząd Pracy w Nowym Sączu przygotował dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej spotkania pt.: „Własna firma – to pomysł dla mnie!”, „Jak rozwinąć biznes w Internecie – w Polsce i za granicą?” oraz „Urzędowe drogowskazy na mapie przedsiębiorcy”.

 

Więcej informacji o wydarzeniu: http://tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl/