Biuro

Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Biuro wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Stowarzyszenie, będące Związkiem ZIT, funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadania Biura jako IP obejmują przede wszystkim:
• ocenę projektów pod kątem zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wybór projektów,
• monitorowanie i ewaluację realizacji Strategii ZIT w ramach RPO WM 2014-2020.

Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia – podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Dofinansowanie projektu: 1 713 806,33 zł

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Daniel Wrzoszczyk

Zastępczyni Dyrektora Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Julita Ewert-Stawowy

Zespół ds. Księgowych i Kadrowych

Katarzyna Babulska – Główna Księgowa, Kierowniczka

tel. 12 34 18 574

Renata Zawora – Specjalistka

tel. 12 63 07 627

Zespół ds. Administracyjnych
i Organizacyjnych

Kinga Lipowska – Koordynatorka

tel. 12 34 18 570


Paulina Wiercioch – Lipińska – Specjalistka

tel. 12 34 18 512

Zespół ds. Inteligentnego Zarządzania i Kultury


Maria Piątkowska – Koordynatorka

tel. 12 34 18 572


Martyna Kierska – Główna Specjalistka
NIEOBECNA


Sylwia Wrona – Specjalistka

tel. 12 34 18 539


Agnieszka Radziszowska – Specjalistka

tel. 12 63 07 628


Magdalena Parysz – Specjalistka

tel. 12 34 18 590


Zespół ds. Środowiska i Przestrzeni

Agnieszka Arabas –  Koordynatorka

tel. 12 34 18 573


Katarzyna Surma – Główna Specjalistka

tel. 12 34 18 546


Natalia Sierpińska – Specjalistka

tel. 12 34 18 548


Karolina Baron – Specjalistka

tel. 12 34 18 597


Zespół ds. Mobilności


Paweł Guzek – Koordynator

tel. 12 34 18 547


Łukasz Kotuła – Specjalista

tel. 12 63 07 631

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30

Adres:

ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Lokalizacja biura:

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na stadionie Wisły Kraków. Wejście Strefa VIP Trybuna Zachodnia od strony al. 3 Maja
I piętro, na końcu korytarza po lewej stronie

Dane Stowarzyszenia:

KRS: 0000514292
NIP: 676-247-77-84
REGON: 123153211

Zespół ds. Gospodarki, Edukacji i Spraw Społecznych

Piotr Biel – Koordynator

tel. 12 63 07 629


Anna Rychły – Mierzwa – Główna Specjalistka

tel. 12 34 18 571