Biuro

Biuro zapewnia pełną obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną Stowarzyszenia Metropolia Krakowska. Inicjuje i prowadzi działania służące realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Biuro wykonuje zadania związane z pełnieniem przez Stowarzyszenie, będące Związkiem ZIT, funkcji Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zadania Biura jako IP obejmują przede wszystkim:
• ocenę projektów pod kątem zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wybór projektów,
• monitorowanie i ewaluację realizacji Strategii ZIT w ramach RPO WM 2014-2020.

Koszty funkcjonowania Stowarzyszenia – podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne współfinansowane są ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2015 r. – 31 grudnia 2019 r.
Wartość projektu: 6.463.560,07 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 5.817.204,06 zł.

 

Dyrektor Biura Stowarzyszenia Metropolia Krakowska

Daniel Wrzoszczyk

Zespół ds. Księgowych i Kadrowych

Katarzyna Babulska – Główna Księgowa, Kierownik

tel. 12 34 18 574

Renata Zawora – Specjalista

tel. 12 63 07 627

Zespół ds. Administracyjnych
i Organizacyjnych

Paulina Wiercioch – Lipińska – Specjalista

tel. 12 34 18 512

Zespół ds. Planowania i Finansowania Polityk Rozwoju

Julita Ewert – Stawowy – Kierownik

tel. 12 34 18 573


Maria Piątkowska – Główny Specjalista

tel. 12 34 18 572


Piotr Biel – Główny Specjalista

tel. 12 63 07 629


Martyna Kierska – Specjalista

tel. 12 34 18 590

Sylwia Wrona – Specjalista

tel. 12 34 18 539

Zespół ds. Realizacji Polityk Metropolitalnych

Katarzyna Surma – Kierownik

tel. 12 34 18 546

Paweł Chałupczak – Główny Specjalista

tel. 12 34 18 548


Paweł Guzek – Główny Specjalista

tel. 12 34 18 547


Joanna Dudek – Specjalista

tel. 12 34 18 597

Godziny pracy biura:

Poniedziałek – Piątek
7:30 – 15:30

Adres:

ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Lokalizacja biura:

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się na stadionie Wisły Kraków. Wejście Strefa VIP Trybuna Zachodnia od strony al. 3 Maja. I piętro, na końcu korytarza po lewej stronie

Dane Stowarzyszenia:

KRS: 0000514292
NIP: 676-247-77-84
REGON: 123153211

Magdalena Pezda – Główny Specjalista

tel. 12 63 07 631