I Forum Metropolii Krakowskiej

I Forum Metropolii Krakowskiej odbyło się w Hotelu Qubus, na krakowskim Podgórzu, 14 listopada 2019 r. W wydarzeniu udział wzięło ponad 170 osób, w tym przedstawiciele 15 gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Krakowska – pracownicy urzędów oraz gminnych jednostek – oraz innych instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Krakowskiego Parku Technologicznego czy Inicjatywy Jaspers (Europejski Bank Inwestycyjny).

Podczas Forum odbyły się warsztaty, które stanowią początek prac nad ustaleniem, które wyzwania są dla Metropolii Krakowskiej, jako partnerstwa, najpilniejsze i jakie zadania powinniśmy podejmować w pierwszej kolejności. Warsztaty dotyczyły 7 obszarów tematycznych: mobilność, środowisko i przestrzeń, usługi społeczne, edukacja, gospodarka, kultura czasu wolnego oraz inteligentne zarządzanie.

W każdym z obszarów udało się wypracować 5 priorytetowych działań, które zostały zaprezentowane wszystkim zgromadzonym podczas podsumowania prac. Podczas sesji plenarnych, głos w sprawie rozwoju Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego i znaczenia współpracy na tym terenie zabrali: Prezydent Miasta Krakowa – prof. Jacek Majchrowski, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa – Jerzy Muzyk, Dyrektor Kreatywny OEES – Mateusz Zmyślony oraz Jacek Kotarbiński.

I FORUM METROPOLII KRAKOWSKIEJ W LICZBACH

Priorytetowe działania, wypracowane w 7 obszarach tematycznych zaprezentowane zostały na  ilustracji załączonej do raportu (na końcu dokumentu).

Podczas prezentacji 5 priorytetowych działań w każdym z obszarów tematycznych, uczestnicy Forum zgromadzeni na sali, mogli przy pomocy specjalnie przygotowanych kart, zagłosować na działania, które ich zdaniem są najważniejsze. W głosowaniu wzięło udział 128 osób – poniżej zaprezentowano wyniki głosowania.