II Forum Metropolii Krakowskiej

W dniach 29 listopada – 7 grudnia 2021 r. Stowarzyszenie Metropolia Krakowska organizuje II Forum Metropolii Krakowskiej. Forum to okazja do przekazania informacji o gotowości Metropolii Krakowskiej do realizacji wspólnej wizji rozwoju obszaru w kolejnym dziesięcioleciu oraz zaprezentowania gotowego projektu Strategii Metropolia Krakowska 2030.


Agenda

W ramach Tygodnia z Metropolią Krakowską odbędzie się 7 tematycznych spotkań, a każdy dzień, poświęcony zostanie innej dziedzinie współpracy. Codziennie będzie miała miejsce m.in. prezentacja innowacyjnej dobrej praktyki oraz warsztaty dla pracowników gminnych zaangażowanych w realizację strategii w danej dziedzinie współpracy. Dodatkowo 10 grudnia zorganizowane zostanie wydarzenie towarzyszące poświęcone tematowi zamówień publicznych. Zwieńczeniem II Forum Metropolii Krakowskiej będzie uroczysta Sesja Walnego Zebrania Członków, która odbędzie się 14 grudnia br. Po jej zakończeniu będzie mieć miejsce podpisanie instytucjonalnej deklaracji wsparcia idei współpracy ponadlokalnej w ramach Metropolii Krakowskiej.

DZIEŃ 1. INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE

DZIEŃ 2. ŚRODOWISKO I PRZESTRZEŃ

DZIEŃ 3. GOSPODARKA

DZIEŃ 4. MOBILNOŚĆ

DZIEŃ 5. EDUKACJA

DZIEŃ 6. KULTURA CZASU WOLNEGO

DZIEŃ 7. USŁUGI SPOŁECZNE

WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH