RiConnect

Tytuł: RiConnect

Hasło projektu: Rethinking Infrastructure (Nowe podejście do infrastruktury)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska jest partnerem w projekcie Rethinking mobility infrastructure to reconnect cities (RiConnect) Sieci Planowania URBACT III, która współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie URBACT III.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1.pngURBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych oraz pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W tym celu utworzono 23  Sieci Planowania Działań, które mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich. Jest to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

RiConnect to projekt sieciujący 8 europejskich metropolii, który za cel stawia sobie przemyślenie, przekształcenie i zintegrowanie infrastruktury służącej mobilności, po to aby na nowo połączyć ludzi, dzielnice, miasta i obszary natury. Projekt obejmuje pracę nad strategiami planowania, procesami, instrumentami i partnerstwami. Wszystko po to by wesprzeć transport publiczny i aktywną mobilność, przeciwdziałać segregacji społecznej oraz tworzyć możliwości dla rewitalizacji miast. Długoterminową wizją jest stworzenie Metropolii bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej i atrakcyjnej dla wszystkich. Projekt realizowany jest w ramach Programu URBACT i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

LIDER PROJEKTU: Obszar Metropolitalny Barcelony (Àrea Metropolitana de Barcelona)

PARTNERZY:

  1. Major Development Agency Thessaloniki S.A. (Saloniki, Grecja),
  2. Métropole du Grand Paris (Paryż, Francja),
  3. Vervoerregio Amsterdam (Amsterdam, Holandia),
  4. Krakow Metropolis Association (Kraków, Polska),
  5. Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot (Metropolitan Area) (Gdańsk – Gdynia – Sopot, Polska),
  6. Area Metropolitana do Porto (Porto, Portugalia),
  7. Transport for Greater Manchester (Manchester, Wielka Brytania).

CZAS REALIZACJI:

FAZA 1: 6 miesięcy (zakończona) 2 Wrzesień 2019 – 2 Marzec 2020
FAZA 2: 27 miesięcy (trwająca) 7 Maj 2020 – 7 Sierpień 2022

Więcej informacji można znaleźć na:

Informacje o finansowaniu