RiConnect

Tytuł: RiConnect

Hasło projektu: Rethinking Infrastructure (Nowe podejście do infrastruktury)

Stowarzyszenie Metropolia Krakowska przystąpiło do realizacji pierwszej fazy projektu RiConnect, Sieci Planowania Działań, realizowanego w ramach URBACT III.

Aktualności

Warsztatowo o wizji Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego

19.08.2021

W dniach 25-31 sierpnia w Skawinie odbędą się warsztaty konsultacyjno-projektowe, których celem jest opracowanie Koncepcji funkcjonalno-przestrzennej Skawińskiego Centrum Komunikacyjnego wraz z otoczeniem. Warsztaty są elementem projektu RiConnect oraz rozwinięciem działań Lokalnej Grupy URBACT.

czytaj dalej

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-1.pngURBACT jest europejskim programem wymiany wiedzy i doświadczeń promującym zrównoważony rozwój miejski. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych oraz pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. W tym celu utworzono 23  Sieci Planowania Działań, które mają pomóc miastom w Europie w znalezieniu rozwiązań dla wspólnych wyzwań miejskich. Jest to program Europejskiej Współpracy Terytorialnej, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

RiConnect to projekt sieciujący 8 europejskich metropolii, który za cel stawia sobie przemyślenie, przekształcenie i zintegrowanie infrastruktury służącej mobilności, po to aby na nowo połączyć ludzi, dzielnice, miasta i obszary natury. Projekt obejmuje pracę nad strategiami planowania, procesami, instrumentami i partnerstwami. Wszystko po to by wesprzeć transport publiczny i aktywną mobilność, przeciwdziałać segregacji społecznej oraz tworzyć możliwości dla rewitalizacji miast. Długoterminową wizją jest stworzenie Metropolii bardziej zrównoważonej, sprawiedliwej i atrakcyjnej dla wszystkich. Projekt realizowany jest w ramach Programu URBACT i współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

LIDER PROJEKTU: Obszar Metropolitalny Barcelony (Àrea Metropolitana de Barcelona)

PARTNERZY:

  1. Major Development Agency Thessaloniki S.A. (Saloniki, Grecja),
  2. Métropole du Grand Paris (Paryż, Francja),
  3. Vervoerregio Amsterdam (Amsterdam, Holandia),
  4. Krakow Metropolis Association (Kraków, Polska),
  5. Obszar Metropolitalny Gdansk-Gdynia-Sopot (Metropolitan Area) (Gdańsk – Gdynia – Sopot, Polska),
  6. Area Metropolitana do Porto (Porto, Portugalia),
  7. Transport for Greater Manchester (Manchester, Wielka Brytania).

CZAS REALIZACJI:

  • wrzesień 2019 – marzec 2020 (Faza 1 – trwająca)
  • maj 2020 – maj 2022 (Faza 2 – wymaga zatwierdzenia wniosku przez Komisję Europejską)

Więcej informacji można znaleźć na: