Źródła ciepła

Źródła ciepła w metropolii i rozwój sieci ciepłowniczej

Krakowski system ciepłowniczy jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce. Realizowane przez miasto od 2017 roku inwestycje rozbudują obecną sieć o 102 km i pozwolą objąć ekologicznym ciepłem 35 tys. mieszkań na terenie Krakowa i Skawiny.

Od 65 lat Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) nieprzerwanie dostarcza energię cieplną dla mieszkańców aglomeracji krakowskiej. Najnowocześniejsze technologie, pierścieniowo-rozgałęziony układ rurociągów (zapewnia transfer energii do ogrzewanego obiektu z niezależnie od siebie działających źródeł ciepła) mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw ciepła. Komputerowy system monitoringu i nadzoru umożliwia zdalną kontrolę podstawowych parametrów sieci i jest integralną częścią nowoczesnego zautomatyzowanego systemu dystrybucji.

Nowoczesne źródła energii

Miejski system ciepłowniczy zasilany jest w energię przez PGE Energia Ciepła S.A., CEZ Skawina S.A., Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów ZTPO oraz ekologiczne kotłownie MPEC (gazowe i jedną olejową). Ekologiczne ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania mieszkań, wody użytkowej, do klimatyzacji, wentylacji i innych specyficznych potrzeb technologicznych (np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich).

Tysiące budynków ogrzewanych ekologicznie

W latach 2003-2018 liczba obiektów ogrzewanych ekologicznym ciepłem sieciowym wzrosła o 1 300 – obecnie dociera do prawie 9 000 obiektów. Za kwotę ponad 1 mld 157 mln zł długość sieci wzrosła o 140 km, obecnie ma 862 km. Ta rozbudowa miejskiej sieci pozwoliła na likwidację palenisk węglowych w historycznym centrum miasta. Miasto buduje sieć tradycyjną oraz tzw. sieć preizolowaną, która wyposażona jest w specjalistyczne czujniki i światłowody. Na sieci cieplne składają się podwójne rurociągi tzw. zasilanie i powrót (dostarczenie ciepłej wody i odprowadzenie schłodzonej), które łącznie mają ponad 1 720 km, a  budowane obecnie węzły ciepłownicze spełniają najsurowsze europejskie normy.

 

Czyste powietrze, bezpieczna kąpiel

Integralną częścią aktualnie prowadzonej działalności, jak i planów modernizacyjnych i rozwojowych MPEC jest ochrona środowiska. Dla realizacji swoich działań z powodzeniem pozyskuje dotacje unijne. W ramach projektu „Ciepła woda bez piecyka” zastąpiono ponad 30,5 tysiąca piecyków gazowych instalacją centralnej ciepłej wody. W ten sposób nie tylko obniżą się rachunki za ciepłą wodę z kranu tysięcy krakowian, ale też podniesie się ich bezpieczeństwo – stare piecyki gazowe pracujące niesprawnie mogą prowadzić do zatrucia niebezpiecznym tlenkiem węgla, w przypadku ciepłej wody z sieci nie ma mowy o takim zagrożeniu.

 

Źródło: Ciepło dla Krakowa

Wsparcie dla mieszkańców

W latach 2004-2009 w ramach projektu „System ciepłowniczy miasta Krakowa” udało się zmniejszyć awaryjność systemu grzewczego o około 40 proc. oraz obniżyć emisję dwutlenku węgla. W latach 2005-2017 spółka sukcesywnie realizowała Program Ograniczania Niskiej Emisji – PONE – mający na celu likwidację palenisk węglowych, a służący poprawie jakości powietrza i ochronie środowiska. Obecne inwestycje zaplanowane na lata 2017-2022 na kwotę 365 mln zł są kontynuacją poprzedniego projektu. Realizacja tego przedsięwzięcia ma umożliwić jak największej liczbie gospodarstw podłączenie do ekologicznego źródła ciepła, poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczej. Inwestycja zakłada rozbudowę obecnej sieci o nowe 102 kilometry, to z kolei pozwoli na objęcie ekologicznym źródłem ciepła prawie 35 000 mieszkań w Krakowie i Skawinie. Więcej budynków przyłączonych do miejskiego systemu ogrzewania to zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów (PM 10 oraz PM 5.2) o prawie 60 ton każdego roku

Trzy wielkie projekty

W ramach dotacji realizowane są trzy duże projekty ciepłownicze: budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie – etap I;  likwidacja węzłów grupowych wraz z budową przyłączy do istniejących budynków i instalacją węzłów dwufunkcyjnych (ciepła woda użytkowa) w Krakowie i Skawinie – etap I; budowa sieci cieplnych umożliwiająca wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I.

Nietypowe programy rozwojowe

Krakowski MPEC wspólnie z AGH, PGE Energia Ciepła S.A. oraz CEZ Skawina prowadzą badania nad efektywnym wytwarzaniem wody lodowej, za pomocą ciepłej wody, jako źródła energii, chcą wytwarzać chłód, który mógłby być ekologiczną klimatyzacją. MPEC prowadzi również prace badawcze nad zastosowaniem nowego sposobu regulacji sieci ciepłowniczej i odzysku energii poprzez zastąpienie tradycyjnych zaworów i klap regulacyjnych turbinowymi regulatorami ciśnienia. W swojej działalności nie zapomina o edukacji. W trakcie programu ”Przygody z ciepłem” zapoznaje najmłodszych z procesem dostarczania energii cieplnej, sposobami racjonalnego gospodarowania ciepłem oraz działaniami na rzecz poprawy jakości krakowskiego powietrza.