Aktualności

Plan Działania zatwierdzony przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa

Opracowany w ramach projektu Smart Edge Plan Działania na rzecz podnoszenia efektywności energetycznej budynków publicznych znajdujących się na terenie Metropolii Krakowskiej, został pozytywnie oceniony przez Wspólny Sekretariat programu Interreg Europa. Do listopada 2022 roku, Plan Działania będzie wdrażany w gminach członkowskich Metropolii Krakowskiej.

Celem Planu Działania jest wypracowanie i wdrożenie systemu, którego zadaniem będzie gromadzenie danych na temat zużycia energii elektrycznej, paliw gazowych i stałych, a także ciepła i wody w budynkach publicznych wraz z ich cykliczną oceną pod kątem wychwycenia anomalii i realizacji działań usprawniających (w tym priorytetyzacja inwestycji). Plan Działania stanowi narzędzie, które ma wesprzeć gminy Metropolii Krakowskiej we wdrażaniu zapisów Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, zakładającego, że od 1 stycznia 2023 roku co najmniej 50%, a od 1 stycznia 2025 roku 100% energii elektrycznej zużywanej w ciągu roku przez budynki użyteczności publicznej będące własnością gminy ma pochodzić ze źródeł odnawialnych.

Działanie obejmuje stworzenie bazy danych inwentaryzacyjnej budynków publicznych będących w zasobach gmin tworzących Metropolię Krakowską, a także cykliczną ocenę zużycia nośników energii cieplnej i elektrycznej w każdym z tych obiektów. Plan Działania zawiera propozycję wdrożenia Systemu Zarządzania Energią na trzech poziomach organizacyjnych: obiektu, gminy (lub grupy obiektów) oraz całej Metropolii Krakowskiej.

Korzyści z wdrożenia Planu Działania obejmują nie tylko potencjalne obniżenie kosztów (poprzez np. lepsze zarządzanie mediami, planowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych, optymalizowanie kosztów eksploatacji budynków użyteczności publicznej czy weryfikację warunków zakupowych: mocy zamówionej i taryfy), ale też budowanie świadomości wśród użytkowników budynków (w zakresie wiedzy o funkcjonowaniu budynków oraz wzrostu świadomości użytkowników w zakresie ograniczania zużycia mediów).

 

Warsztaty i wizyta studyjna w Mediolanie

W dniach  9 -11 marca 2020 r. planowane są kolejne warsztaty połączone z wizytą studyjną, tym razem w Mediolanie (Włochy). Tematyką spotkania będzie energia odnawialna oraz systemy energetyczne wykorzystywane w budownictwie.